006- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – יג-טו (למתקדמים)

006- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – יג-טו (למתקדמים)

שיעור שמע:

MP3-הורד6

שאלות חזרה ויגש יג-טו
1. מהי יקיצת העולם וכיצד היא קשורה ליקיצת האדם?
2. מה התירוץ לכך שאומר באות מ"א שהעולם קדם לתורה? והרי למדנו ההפך.
3. מדוע יעקב נחשב ליקיצה והתבטאותו דרך יוסף?
4. מה הוסיף ר"א על דברי חזקיה? כיצד דברים אלו חזקו את דברי חזקיה?
5. במי חפץ הקב"ה ומדוע זוכה אדם לכך שמלאכים עליונים מקשיבים לו?
6. מתי ישנה ישועה לאדם מה המקדים ההכרחי לה ומדוע?
7. הסבר בהקשר של היקיצה בחצות את הפסוק "לא המתים יהללו קה".
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב