014- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – לז-לט (למתקדמים)

014- הדף היומי בזוהר הסולם – ויגש – לז-לט (למתקדמים)

שאלות חזרה ויגש לז-לט
1. הסבר עפ"י הפשט מהו סוד עגלה ערופה?
2. מה הכוונה שכל בני אדם נפטרים ע"י מלאך המוות חוץ מזה שהקדימו אותו בני אדם והרגוהו? והרי גזרת האדם לא תלויה בבחירה של חברו.
3. אילו ב' דינים נכללים בכתוב לא נודע מי הכהו?
4. מהו הסימן ששלח יוסף עגלות ליעקב?
5. מה תשובת רשב"י לר"י ששואל על כך ששלח יוסף עגלות והרי פרעה שלח ולא יוסף?
6. מדוע הוחלף בפסוק "ותחי רוח וגו'" השם יעקב לישראל?
7. כמה עגלות היו? ועל מה זה מצביע?
8. מה ההבדל בין העגלות ששלח יוסף לעגלות שלח פרעה בנפש האדם

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב