014- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – מג-מה (מתקדמים)

014- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – מג-מה (מתקדמים)

שיעור שמע:

bmp3 (1)

וַיְחִי  מג-מה

לִי הַכֶּסֶף וְלִי הַזָּהָב

נותן כאן השקפה על היחסים בין אהבה ליראה, מצד המתכות שמלבישות את המדרגות הרוחניות. מתכת היא צד הדין המלביש את התכונה הנפשית. זהב מלביש את האהבה, וכסף (כיסופים) את היראה. כהן גדול הוא תכונה נפשית פנימית שכל כולו ימין, השפעה, ולכן כסף לא מופיע בבגדיו.

בגוף הרוחני יש היפוך, בו הכסף – החסד גבוה יותר מהזהב – הגבורה. בזמן תיקון הכסף חשוב יותר – ההשתוקקות. דהיינו כשהעבודה היא שמירה (שמור) הכסף חשוב יותר, וזהב לבן טהור בעבודת זכירה (זכור) – כהן גדול כשניתן כבר לבטל את הרצון.

 

שאל ר' יהודה את רבי אבא, כתוב: וְהֵם יִקְחוּ אֶת-הַזָּהָב, וְאֶת-הַתְּכֵלֶת וְאֶת-הָאַרְגָּמָן, ואלו כסף לא כתוב: הרי בנדבת המשכן כתוב: זהב וכסף? אמר לו גם כן נחושת לא כתוב: אע"פ שכסף ונחושת היו בחשבון נדבת המשכן, וכאן בבגדי כהן גדול אינם נזכרים, אלא אם לא גלה ר' שמעון סוד זה במקומו, לא הייתי צריך לגלות גם אני. כאן מדובר על בגדי הכהן ולא במשכן והם שני דברים.

 

כהן גדול מופשט מכל רצון לקבל, כולו חסדים מכוסים, וקדושה היא קידוש האשה, הרצון לקבל. כל עבודת הכהן הגדול היא רק טהרה, ובכל אופן הוא נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, רק הנקודה הנפשית הגבוהה של סוד הטהרה מאפשרים לאדם להיכנס למקום זה.

 

לכאורה יש הכל בכל מקום, וכשמדבר על קדושה מלמד שכסף ונחושת אינם שייכים לתכונת הנפש הפנימית הנק' כהן גדול שבאדם.

 

 

א. מה שאלתו של רבי יהודה לרבי אבא?
ב. מתי זהב חשוב מכסף, ומתי כסף חשוב מזהב?
ג. מהי מדרגת כהן גדול
ד. מדוע כהן גדול מקבל בגדי קודש שהן אף הדיוט ראוי ללובשם?
ה. מהי תשובתו של רבי אבא לרבי יהודה? הסבר ונמק.

אין תגובות

להגיב