020- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נח-ס למתקדמים

020- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נח-ס למתקדמים

שיעור שמע:

bmp3 (1)

וַיְחִי  נח-ס

אֵם הַבָּנִים שְׂמֵחָה הַלְלוּ-יָהּ

 ללא שמירה על האמונה, כל התוֹבנות הולכות לאיבוד.

הבּינה העליונה (האמונה שבנפש) היא בחינת הראש לגוף, המחולק לצד זכר ונקבה. כאשר הגוף קשור לאֵם, לבינה – הכול תקין. הבנה ורצון, שֹֹכל ורגש – חייבים להיות כפופים לאמונה, ואז הביטוי הוא שהאם רובצת על הבנים.

ניתוק מהבינה העליונה, דהיינו מצד האמונה, הוא כמו הסרת הנשמה מהגוף – אז מתגלה ערוות הארץ, כלומר שצד הבריאה מתגלה במלא מערומיו שזו מוות.

אמר רבי יצחק: אֵם הַבָּנִים שְׂמֵחָה הַלְלוּ-יָהּ, אם ידוע מי היא, כי היא בינה, אבל הבנים מי המה? אמר רבי שמעון: שני בנים יש להקב"ה שהוא בינה, אחד הוא זכר ואחת נקבה. הזכר נתן ליעקב שכתוב:  בְּנִי בְכֹרִי יִשְׂרָאֵל, וכתוב: עַבְדִּי-אָתָּה יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר-בְּךָ אֶתְפָּאָר. הבת נתן אותה לאברהם שכתוב: וַיהוָה בֵּרַךְ אֶת-אַבְרָהָם, בַּכֹּל, בת היתה לאברהם ובַּכֹּל שמה.

ואמא שהיא בינה רובצת עליהם, שכתוב: לֹא-תִקַּח הָאֵם, עַל-הַבָּנִים, שפירושו שלא ירבה אדם עוונות למטה בעולם הזה, כי על ידי זה תסתלק האם שהיא בינה, מעל הבנים שהם זו"ן וכתוב: אמך היא לא תגלה ערוותה, דהינו שלא יגרם לה הסתלקות מעל הבנים, אוי לו למי שמגלה עריות, דהיינו שגורם הסתלקות אמא מעל הבנים. בן הוא בחינת הבנה, ואם האם מסתלקת הבנים נשארים ללא תובנות, בלי בינה יציבה. הבינה מחברת את הבנים לראש, וכשהיא מסתלקת נוצר ניתוק. לכאורה עריות זו קירבת בשר בין קרובים.

וכשבני העולם עושים תשובה ומרבים במעשים טובים לפני הקב"ה, ואמא שהיא בינה חוזרת ומכסה על הבנים שהם זו"ן, אז נקראת הבינה תשובה. ולמה נקראת תשובה? משיב זהו זהו תשובה לכסות את הבנים שהם זו"ן ויונקת אותם כבתחילה, ואז כתוב: אם הבנים שמחה. אם הבנים ודאי שהיא בינה, ועל כן לא נפטר האדם מפריה ורביה עד שמוליד בן ובת, שהם כנגד זו"ן בני הבינה. אדם צריך להוליד בן ובת, דהיינו רצון להשפיע ורצון לקבל, שהרי הרצון הכללי בנוי משניהם.

 

אמר רבי יצחק: לַחֲזוֹת בְּנֹעַם-יְהוָה, וּלְבַקֵּר בְּהֵיכָלוֹ. משמע, שהשתוקקותו של הצדיק הוא לראות נועם ה', המוחין הנעימים דז"א (מדרגת נשמה). מהכתוב משמע, שכל השתוקקות הצדיקים היא לחזות בנועם הויה, ז"א, ולא למעלה מזה. ואיך כתוב: אז תתענג על הויה, שמשמע, למעלה מדרגת ז"א? אלא הכל אחד.  אבל מטרם שהנועם הזה מתלבש בז"א, אין בו השגה כלל. אשרי חלקו מי שזכה לזה. ודאי מועטים המה.

 

בְּנֵי אִמִּי נִחֲרוּ בִי

בא ללמד כאן שהקשר של הבנים לאם, הוא אותה נאמנות שיש לשמור בברית לבינה העליונה. ציפור מסמלת את אומות העולם המשעבדים את ישראל, שצריכים לחזור בתשובה, שלא שמרו על הכלל, על כנסת ישראל. לכן כל מי שחי רק את צד הגוף ללא אמונה – גורם להסתלקות השכינה.

רבי יוסי היה הולך בדרך עם רבי חייא בר רב, בעוד שהיו הולכים שאל רבי יוסי: רואה אתה מה שאני רואה? ענה לו אני רואה איש אחד בנהר, וצפור אחת על ראשו, ושינים בפי הציפור ואוכלת ורומסת ברגליה (כוונה לחורבן) ואותו האיש מרים קולות וצועק, ואיני יודע מה הוא אומר.

אמר רבי יוסי, נִקרַב אל האיש ונשמע מה הוא אומר. אמר לו רבי חייא מפחד אני לִקרב. אמר לו וכי בן אדם הוא במקום הזה, אלא רמז חכמה רמז לנו הקב"ה, קרבו אצלו, שמעו שאומר עִטרה (כתר) עִטרה, דהיינו ז"א ונקביה שנקראים  עטרות, שני בנים, שהם בני הבינה שורים מבחוץ למקומם, וז"א אינו נח עד שהצפור יהיה מושלך שסוע לגזרים.

הציפור רומזת לאומות המשעבדים ומענים את ישראל בגלות, ואיש אחד בנהר רומז לישראל. שהציפור עומדת על ראש ישראל ואוכלת ורומסת אותו ברגליה, והיה אומר שזה גורם שיהיו ישראל בגלות, ולא נח עד שינקום נקמתו מן האומה ההיא. הגלות נמשכת עד שמתגברים על אומות העולם, דהיינו מחזירים את הציפור תחת האם.

בכה רבי יוסי ואמר: היינו שלמדנו בְּנֵי אִמִּי נִחֲרוּ בִי, שָׂמֻנִי נֹטֵרָה אֶת הַכְּרָמִים כַּרְמִי שֶׁלִּי לֹא נָטָרְתִּי שסובב על זו"ן, משום שכַּרְמִי שֶׁלִּי לֹא נָטָרְתִּי. רבי יוסי רואה שעם ישראל נשלטים ע"י אומות העולם, בגלל אותם שלא שומרים על הקשר והדבקות בבינה.

אמר ודאי שהגלות נמשך , ועל כל ציפורי השמים שהם שרי האומות, אינם נעברים מממשלתם עד שממשלת עמים עובדי כו"מ, נעברים מן העולם, בשעה שיגיע יום ה', ודיניו יתעוררו בעולם שכתוב: וְהָיָה יוֹם-אֶחָד, הוּא יִוָּדַע לַיהוָה.

בעוד שהיו הולכים שמעו קול אחד שהיה אומר: שלהבת הכפתור, דהיינו של המלכות המכונה כפתור הגיע בדיניו. יצא שלהבת אחת ושרף את הציפור. אמר רבי יוסי, ודאי הוא כמו שכתוב:  בדניאל: ויהיבת ליקדת אשא על החיה הרביעית מארבע החיות הרמוזים על האומות ששעבדו את ישראל בגלות האחרון. בחיה הרביעית מארבע חיות, הרומזים על האומות ששעבדו את ישראל בד' גלויות, וחיה הרביעית הוא גלות האחרון. ונראה, שציפור היא ג"כ חיה הרביעית.

שאלות חזרה – הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – נח-ס

1. מיהם הנקראים הבנים בפסוק: "אם הבנים שמחיה", מיהי האם?
2. מתי נקראת הבינה תשובה ומדוע?
3. מדוע לא נפטר האדם מפריה ורבייה עד שמוליד בן ובת?
4. מהי סיבת חורבן בית המקדש וגלות ישראל בין האומות? כיצד זה מופיע בסיפור ר' יוסי ור' חייא?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב