020- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – סא-סג (שיעור השקפה)

020- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – סא-סג (שיעור השקפה)

 שיעור שמע:

bmp3 (1)

וַיְחִי  סא-סג

 וְכֻפַּר בְּרִיתְכֶם אֶת-מָוֶת

 הכוח החזק ביותר באדם הוא האמונה.

 שני כוחות עיקריים: כוח האמונה וכוח הרע הבוגד ופועל נגד ה'.

התעוררות היא הברית. על התענוג להתקבל בתנאי שיש אמונה, אחרת האור לא מתקיים. צדיק באמונתו יחיה, ורשע מת שאין בו אמונה, שהיא שיא החיוּת.

האמונה שומרת על עם ישראל, הברית מחייבת אותו לשמור על האידיאה, על ההשקפה העליונה. הברית שומרת ברגעי חולשה – ומבטיחה כוונה ליראת הרוממות, שקטן מתבטל ע"י גדול.

הסדר הנפשי מחייב החזקת אידיאה ברית אמונה יראה אהבה.

על האמונה להתקבל בשמחה, ויראה (ביטול) יביאו לאהבה. המוות הוא הליכה לרצונות גופניים, מכאן ששמירה על הברית היא המפתח – לשמור בגבורה את מידת החסד. הפעולה היא לכוון את הלב להיות בשמחה כאשר שומרים בגבורה את הברית עם החסד.

על האדם לפעול מעצמו את היראה, ואז מלמעלה מעוררים את החסד, הימין שבו. הבעיה היא שאדם לא מרגיש שהאמונה מחייה את בעליה, ההרגשה היא שהתענוג מהוויות העולם הזה מחייה. לכן כ%T7שר אדם מחפש אמונה לפעול למעלה מטבעו. אור תענוג שמתלבש שלא במסגרת האמונה – ממית.

בשפיכת זרע על הארץ, למרות שאלו ילדים פוטנציאליים שעדיין לא נולדו, ההקפדה חמורה ביותר. שבכך מייצר שדים המורדים במלך, בכוח הגדול ביותר, וכך הוא מחזק את הס"א. שדים אלו מקבעים את הרציחה, כמו שפיכות דמים מתמשכת ללא שליטה.

 

אמר רבי יוסי: לא הגלה הקב"ה את ישראל, אלא בזמן שלא היה נמצא ביניהם אמונה, שה"ס השכינה שנק' אמונה. כי פגמו בריתם ונסתלקה מהם השכינה כי כשנמנע מהם האמונה, כביכול נמצא כך בכל. 5D7כתוב: וְכֻפַּר בְּרִיתְכֶם אֶת-מָוֶת, הרי ששמירת הברית מכפר על מות, ומכל שכן שהיה מכפר עליהם שלא יגלו.

שאל רבי חייא, מהו שכתוב: בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח? אמר לו רבי יוסי כשהקב"ה יעורר את הימין שלו, יבולע המות מן העולם כשישראל יתעוררו להדבק בימינו של הקב"ה, היא תורה, שכתוב: מימינו אש דת למו. בזמן ההוא  יְמִין יְהוָה, רוֹמֵמָה  יְמִין יְהוָה, עֹשָׂה חָיִל, וכתוב אחריו: לֹא-אָמוּת כִּי-אֶחְיֶה  וַאֲסַפֵּר, מַעֲשֵׂי יָהּ, הרי שהימין מבטל את המיתה.

צדיק הוא שהקב"ה רוצה בו, כרוז קורא עליו שלושים יום בין הצדיקים שבגן עדן, כל הצדיקים שמחים, באים ומעטרים את מקומו של אותו צדיק עד שיבוא להתיישב ביניהם. ואומרים אוי, כי דין חדש נתעורר עתה בשביל פלוני, מקדימים ואומרים לו אוי לרשע ואוי לשכנו. כמה בעלי הדין מזדמנים לקראתו, להקדים לו לומר, אוֹי, אוֹי לרשע אוֹי לשכנו. אל יגיד לאדם לעצמו ממילא אינני בסדר, ואוכל חלילה להוסיף לחטוא, אלא יבין שנקודת האמונה שולטת.

וכולם פותחים ואומרים: אוֹי, לְרָשָׁע רָע:  כִּי גְמוּל יָדָיו, יֵעָשֶׂה לּוֹ. שואל מהו גמול ידיו? אמר רבי יצחק, הוא לכלול את מי שמזנה בידו להוציא ולהשחית זרע לבטלה. ידיו הם כלי המעשה, ככה יפגמו בו.

כל מי שמוציא זרעו לבטלה, נקרא רע, ואינו רואה פני השכינה. כמ"ש, לא יגוּרך רע. וכתוב, ויהי ער בכור יהודה רע. אף כאן, אוֹי לרשע רע, סובב על המוציא זרעו לבטלה. אוֹי לאותו רשע, שה%T7א רע, שעשה עצמו רע, כי גמול ידיו ייעשה לו. מי שמזנה בידיו להוציא ולהשחית זרעו לבטלה, אותו מענישים בעולם האמת יותר מעל כל העבירות. למה זה הכי חמור, אפילו יותר מרצח. הזרע הוא כוח  החיים, וקבלה שלא במסגרת האמונה, החיוּת העצומה גורמת לרוע גדול יותר.

כיון שכתוב: אוי לרשע, למה לו לומר עוד (להוסיף) רע, שהרי רשע פירושו רע? אלא שהוא עושה עצמו רע, כולם עולים מגיהנֹם וזה אינו עולה. ואם תאמר האם שאר בני אדם שהרגו בני אדם יהיו טובים ממנו, שהם יעלו והוא לא? משיב כולם עולים והוא לא, מפני שהם הרגו אנשים אחרים וזה הרג את בניו ממש ושפך הרבה דם, משום שכתוב: ושיחת ארצה.

אמר רבי יהודה אין לך עבירה בעולם שלא תהיה עליה תשובה חוץ מזה המוציא זרעו לבטלה, ואין לך רשעים שלא יראו פני שכינה במיתתם חוץ מזה. אמר רבי יצחק אשריהם הצדיקים בעולם הזה ובבא שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ, כמ"ש, אתהלך לפני ה' בארְצות החיים. בשכינה, שנקראת ארץ.

מה יעשה חילוני שחוזר בתשובה אם אין על כך תשובה? האר"י נתן גם תיקון של פ"ד תעניות על זה. התשובה היא עולם האמונה ולכל דבר יש תשובה, וזו מעין מיתה ולידה מחדש, אין זו תשובה רגילה. גם בעולם זה יכול אדם לעבור מעין גלגול, בניית אני חדש לחלוטין.

אין תגובות

להגיב