023- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ע-עב (שיעור השקפה)

023- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – ע-עב (שיעור השקפה)

 שיעור שמע:

bmp3 (1)

ד' מינים

 

התורה מארגנת נכון את הנפש, להביאה לאהבת השם.

דרך אמת אומר דרך המכינה אותך לאהבת השם. האמת במטרה היא להגיע לאהבה בקשר, והאמת שבדרך פירושה עליות וירידות, כמו הלכות שונות בין שבת לחול. גם בדרך יש לזכור את המטרה. את הנפש יש לבנות בצורה מאורגנת ומסודרת, לסדר את הרצונות בהיררכיה תורנית נכונה, בפנימיות. אמונה נכונה אומר שאני מחפש את נותן המתנה ולא את המתנה עצמה, שהרי שונא מתנות יחיה. באמונה אמיתית אדם שמח בקשר גם בלי מתנות.

צדיק קשור ל – ג' האמונות של האבות, ואיתם בא לקשר אמונה להאיר לליבו. מחויב הוא לברית, לקשר עם השם יתברך, בתנועה נפשית מעצמו, מתוך חופש בחירה. הדם שצדיק מכריח עצמו במצוות, אך הוא חופשי, ולוקח את הברית מטעם החסד, ופועל מעל טעם ודעת. כלומר למרות שהוא מחויב לכל המצוות קלה כחמורה, מתוך בחירה הוא בא בשמחה, ויתרה מזאת – שמח מכל יגיעה נוספת הנדרשת ממנו. הוא מנצל את חסד אברהם, גבורת יצחק, וקו אמצעי של יעקב שבחינתו ליהנות רק מהאמת. וכך זוכה לערב את ההשתקקות הגדולה שלו, לבוא לאמונה מעל טעם ודעת.

לתפילה מגיע הצדיק בענווה ושמחה עם דעת של אורח בעולם, ולא דעת של בעל הבית שדורש בגאוותו מהקב"ה. מרגיש הוא בצניעות שממילא לא מגיע לו כלום, שתפילה עושה רק מחצה.

מבחן התוצאה הוא באמונת הלב, בכוח המעשה,ולא בסימנים חיצוניים. האם באמת מוכן האדם לוותר על הפרטיות, על החיצוניות למען האמת. למרות שבדרך אדם מרגיש מרוחק, אך המבחן הוא הרצון להגיע לקשר, לשלמות, לעבודה לשמה. כלי המלחמה הם האמונה והביטחון הנשענים על השם.

אמונה ראויה מחזיקה גם גבורה וגם את צד החסד, והמפתח הוא ביטול הגאווה וגישה של שמחה לקשר, שזו האמונה, סוג של רגש חסד ושמחה מהקשר

אין תגובות

להגיב