060- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קעח-קפ שיעור השקפה

060- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – קעח-קפ שיעור השקפה

שיעור שמע:

MP3-הורד

וַיְחִי קעח-קפ

אוּמּוֹת הָעוֹלָם עוֹשִׂים חֶשְׁבּוֹן לַשֶּמֶש וְיִשְׂרָאֵל לַלִִבַנָה

מהו החשבון של האדם, מדעי או אמוני.

בנפש שני צדדים: הרצון לקבל תענוג וצד לקשר אמוני, ובזה נבחן האדם, האם הוא מתגבר ומנצל את המועד שהוא זמן מסוגל לרכישת אמונה, או שיחפש את האור בלבד כפי טיבעו. בחינת השמש היא התענוג, והלבנה חידוש האמונה והקשר לקב"ה.

המבחן הוא בחשבון – במחשבה שאמורה להגדיר את המטרה ולומר מהי הדרך הראויה להגיע אליה. עצם השאלה היא כמה אמונה משיגים או כמה אור. חשבון מדעי על פי השכל היווני הטבעי, בודק כמה רצון יש וכמה אור מבקשים בכדי למלאו – זה חשבון של אומות העולם שבאדם שבא ממלכות של צמצום א'. חשבון של עם ישראל הוא אמוּני.

אומות העולם מחשבים את ההתקדמות לפי כמות התענוג שהם מקבלים (אור השמש הוא הגילוי), ועם ישראל מחשב לפי האמונה, אשר גילויה תלוי בשמש, בחסד הבורא. השמש בלי הנרתיק (הלבנה), בלי החסדים שורפת. תענוג שלא במסגרת אמונה מסוכן. תפיסת הבורא חייבת להיות אמוּנית, אחרת הגאווה תדביק אותו לתענוג זמני, שכל המקור שלו בא מחטאים של ישראל, שהם מזינים את בחינת השמש של אומות העולם. כך גם ניתן לראות של"גדולי" המהפכנים בעולם היו שורשים יהודיים.

אין תגובות

להגיב