074- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רכ-רכב למתקדמים

074- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רכ-רכב למתקדמים

שאלות חזרה, זוהר "ויחי" עמודים ר"כ-רכ"ב
1. לאיזו ספירה ולאיזה חלק שייך דן?
2. מדוע זבולון אינו נחשב לירך ימנית, אלא אפרים, והרי מוזכר בפירוש על זבולון "וירכתו על צדו"?
3. ממה אנו למדים שיהודה כלול מכל הבחינות וכיצד מסייעת לנו הדוגמה משלמה המלך ומדוד?
4. מהו שכתוב "דן ידין עמו", והדגש "כאחד"? מהי הדוגמה משמשון?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב