083- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רמא-רמג – שיעור השקפה

083- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רמא-רמג – שיעור השקפה

שיעור שמע:

MP3-הורד

וַיְחִי רמא-רמג

נַפְתָּלִי אַיָּלָה שְׁלֻחָה

שְׁלֵמוּת קַיָּמֶת רַק בִַּקְשֶׁר שֶׁל זָכָר וּנְקֵבָה.

נַפְתָּלִי אַיָּלָה שְׁלֻחָה הַנֹּתֵן, אִמְרֵי שָׁפֶר. כיוון שאומר איילה שלוחה, היה לו לסיים, הנותנת אִמרֵי שָפֶר, ולא הנותן, לשון זכר. אלא מלמד שנפתלי הוא הנותן לה את ההשפעה.

אין קול (בחינת זכר) בלי דיבור (נקבה) אין דיבור בלי קול – רוצה לומר שקול אינו מובן בלי דיבור. קול הוא בחינת חסד הבא מבינה, ודיבור בא ממלכות, ודבר שלם נמצא כאשר באים שניהם יחד, כמו פרט (נוקבא) הצריך את הכלל (זכר), הצריכים זה לזה, וכך גם האמונה והידיעה.

בנקודת הברית, שאדם מאמין ומקבל על עצמו את מלכות בורא העולם – אמונה זו היא שלימה ללא שום חלוקה. לא משנה מה קורה, לא משנה באיזה זמן – האמונה והמחייבות לברית שלמים. זהו הסוד של יוסף, ולכן משה מעלה את עצמותיו.

אין תגובות

להגיב