090- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רסה-רסז – למתקדמים

090- הדף היומי בזוהר הסולם – ויחי – רסה-רסז – למתקדמים

שאלות חזרה ויחי רסה-רסז
1. מדוע נאמר לנוקבה: צהלי קולך?
2. מדוע הלויים יוצאים מעבודה לאחר גיל 50?
3. מדוע מתחיל המקרא בבחינת צהי קולך ולאחר מכן מכן אומר הקשיבי: האם היא צריכה להשמיע את קולה או לשתוק ולהקשיב?
4. מהו שמשווה את ענתות לכפר ולנוקבה עניה
5. מדוע אביתר נקרא איש מוות? על איזו מדרה זה בא להצביע? כיצד מזה לומדים את הקשר בין דוד לשלמה?
6. מהו התיקון של דוד המלך? מהו התיקון של שלמה? תיקונו של מי גדול יותר?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב