014- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – מ-מב – למתקדמים

014- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – מ-מב – למתקדמים

שיעור שמע:

MP3-הורד

שאלות חזרה שמות מ-מב
1. לצורך מה נכנס מלך המשיך למקום שנקרא "קן ציפור" כפי שרושם באות קכ"א?
2. מהו שלב הבינה של מדרגת יחידה כפי שמלמדנו באות קכ"ב בסוד ארבע אמהות?
3.מדוע נועדים ג' מאות ותשעים ולא ד' מאות שלמדנו שד' אמות הוא רצון שלם כפי שראינו בארבע מאות איש עמו בעשו?
4. כיצד משתלם מלך המשיח בו"ק דיחידה?
5. מהי ההכנה לקבל ג"ר דיחידה כפי שמביא באות קכ"ה?
6. מה יראו כל בני העולם שבמצב זה נבהלים כל בני העולם חוץ מהחכמים שיודעים סודות אלו?
7. מדוע ממאנת רחל להנחם על בניה? מדוע כתוב "כי איננו" ולא "כי אינם"?
8. מהם בחינת יריחו וירושלים ומה תיקונם?
9. באיזה שלב יראו כל העולם שנגלה מלך המשיח בארץ הגליל כפי שלומד באות קכ"ט?
10. מהיכן אפשר לקחת את השכינה הקדושה, את האם? מדוע לא מהבנים ראה אות קל"א.
11. באיזה שלב יהיה קיבוץ גלויות ומדוע דווקא שם?

שְׁמוֹת מ-מב

בִּיאַת מְשִׁיחַ

הַמָּשִׁיחַ יְתָקֶּן אֶת כָּל הָעוֹלָם בְּעַרְבוֹת הֲדָדִית

משיח בנפש זו שלמות ההשגה. לזמן הגלות מספיקה מדרגת נפש רוח, אך לצורך גאולה יש להשיג שלמות לבחינות נשמה, חיה ויחידה. בנפש האדם יחידה אומר שהאדם הוא אחדותי, שכל הרצונות מתאחדים לצורך התכלית, כולם אֶל-מוּל פְּנֵי הַמְּנוֹרָה. חיבור ארץ – רצון, לשמים – תכלית.

מיזוג כל הרצונות לאחד, זו מדרגה אותה ניתן להשיג רק בכוח הכלל, הפרט לא יכול להשיג זאת, לכן נדרש קיבוץ הגלויות.

הקב"ה מנשקו למשיח – זהו זיווג רוחני המעורר עוד חשק ורצונות חדשים חבויים עליהם יש לעבוד ולהביאם לרצון המרכזי האחד. משיח יעשה נקמות בכל אלו שמרחיקים את ישראל מהקדושה, אורו יאיר מהארץ עד שמים, דהיינו שכל רצון יוכל להאיר בדיוק לפי התכלית אותה קבע הקב"ה. וגם בגאולה האחרונה: כִּימֵי צֵאתְךָ, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם, אַרְאֶנּוּ, נִפְלָאוֹת. כח מצד הפלא, מצד הבורא, נס, כמו ביציאת מצרים שהיה בעם מעבר מגוי ליהודי. גם רצון נידח אצל האדם, שהוא מרגיש שקשה לו – יוכל לתקן בגמר התיקון.

כיוון שהמשיח נתתקן על ידי הצדיקים בגן עדן, יכנס כמקודם במקום קן ציפור, ורואה שם צורת חורבן בית המקדש, ואת כל הצדיקים שנהרגו בו. אז לוקח משם עשרה לבושים, הנקראים עשרה לבושי קנאה, ויהיה נגנז שם ארבעים יום, שאינו מתגלה כלל. שוב נדרשת הסתרה לפני השגת המדרגה הבאה.

לסוף ארבעים יום, יתעורר קול אחד, ויקרא מתוך כיסא העליון, בינה, את קן ציפור עם מלך המשיח שנגנז בו. ואז מעלים אותו למעלה  והקב"ה רואה את מלך המשיח, שמתלבש בלבושֵי נָקָם וחוגר כלי זיינו, לוקחו ונושק אותו על ראשו. דרך זה נותן לו אור גדול, זיווג דנשיקין, השלמת כלים והשתוקקות לעבודה.

אז נרעדים ג' מאות ותשעים רקיעים, ורומז הקב"ה לרקיע אחד מהם, שהיה גנוז מששת ימי בראשית (חוכמה שלא ניתן להשיג לפני גמר תיקון), והוציא מהיכל אחד שברקיע ההוא כתר אחד מפותח וחקוק בשמות הקדושים. בעטרה זו נתעטר הקב"ה, כשעברו ישראל את הים, (ג"ר דחוכמה) לקבל נקמה מכל רכבי פרעה ופרשיו, והעטיר את הכתר למלך המשיח (מלכות לצורך יחידה).

כי המסך הממותק בבינה מכונה רקיע. ולהיותו נמשך מבינה, יש בו ד' בחינות חו"ב תו"מ, שבכל אחת מאה ספירות (בינה נספרת במאות). אמנם כיוון שהמלכות חסרה מהם, ע"כ אין בהם אלא שלוש מאות ותשעים רקיעים. ועשרה רקיעים שבמלכות נגנזו מששת ימי בראשית, כלומר מעת שנתקן התיקון דצ"ב. אז מזדעזעים ש"צ רקיעים. מחמת שהגיע התיקון למלכות דמידת הדין, ומפחדים מפני דיני המלכות. וכמ"ש: ורומז הקב"ה לרקיע אחד מהם, שהיה גנוז מששת ימי בראשית, לרקיע המלכות דמידת הדין, שנגנזה מששת ימי בראשית. והוציא מהיכל אחד שברקיע ההוא כתר אחד. כי חיסרון מלכות שבכלים גורם חיסרון אור הכתר באורות. ועתה שנתקנה המלכות, חזר אור הכתר לרקיע. ובעת קריעת ים סוף, שרצה הקב"ה להטביע קליפת מצרים, באופן שלא יוסיפו ישראל לראותם עוד עד עולם, נתעטר הקב"ה במלכות במידת הדין הזו. ועתה שמלכות זו נתקנה, ונגלה אור הכתר שבה, נְטָלָה הקב"ה והעטיר את הכתר למלך המשיח. ובזה נשתלם מלך המשיח באור היחידה דג"ר, אבל רק בו"ק דיחידה. כלי זינו של משיח, זה כוח האדם נגד האויבים, מסכים. הקליפה לא יכולה להזיק כשיש באדם כוח של מסך. הקליפה נותנת תענוג חילופי מזויף.

כיוון שמשיח נתעטר ונתתקן בכל אלו התיקונים, לקח אותו הקב"ה ונשקו כמקודם (עוד השלמת כלים, עוד השתוקקות כדי לקדמו לג"ר דיחידה, בכדי שיוכל לקבץ גלויות, ולבנות את הבית). מי ראה, המרכבות הקדושות ומחנות מלאכים העליונים, שמסבבים אותו ונותנים לו מתנות ומחמדים רבים, והוא יתעטר מכולם

נכנס שמה בהיכל אחד, ורואה כל המלאכים העליונים, הנקראים אבלי ציון. הם הבוכים על חורבן בית המקדש ובוכים תמיד, והם נותנים לו לבוש מלכות אדום (בינה, בה יש כוח התנגדות והדין, והדינים הגדולים מתערין ממנה), לעשות נקמות. אז הקב"ה גונז אותו באותו קן ציפור, ונסתר שם שלושים יום. שהוא הכנה לקבל ג"ר דיחידה.

לאחר שלושים יום שנעלם באותו קן ציפור, ירד מעוטר בכל התיקונים מלמעלה ומלמטה, כמה מחנות קדושים סביבו, ויראו כל העולם אור אחד תלוי מן הרקיע לארץ. ויעמוד שבעה ימים, חג"ת נהי"מ שבמלכות שמאיר אפילו במלכות שבמלכות. וכל בני העולם יתמהו ויבהלו ולא ידעו כלל. חוץ מאלו החכמים שיודעים בסודות אלו. אשרי חלקם.

וכל אלו שבעת הימים יתעטר בארץ, במלכות, באותו קן ציפור כמ"ש, כי יקָרֵא קַן ציפור לפניך, שסובב על מלך המשיח, המתעטר בקן ציפור, במקום קבורת רחל, העומדת בפרשת דרכים. ומתוך שהמשיח מעוטר גם באור מלכות דמלכות, הראוי לקיבוץ גלויות, ע"כ יבשר לה זה, וינחם אותה. ואז תקבל תנחומים. מה שאין כן מקודם לכן נאמר, מאנה להינחם על בניה כי איננו (הקב"ה איננו כשהבנים לא שבים לגבולם, כשצדיקים לא מעלים ביקוש מלמטה לייחד שכינה, על זה היא בוכה). והיא תקום ותנשק את המשיח. קיבוץ גלויות אפשרי רק כאשר המלכות מתוקנת.

אח"כ יקום אור מקבורת רחל, ויִשׁרה בעיר האילנות, יריחו. וע"כ בכל עץ זהו יריחו, שהיא עיר התמרים, אשר יהושע לא יכול לתקן אותה לגמרי. וע"כ אמר, ארור האיש לפני ה', אשר יקום ובנה את העיר. להיותה נמשכת ממידת הדין שבמלכות דמלכות. ועתה המשיח יתקן אותה באור ז' הימים. או על הארץ, זו ירושלים, חיצוניות המלכות. ויהיה גנוז באותו האור בקן ציפור י"ב חודשים.

לאחר י"ב חודש יהיה אותו האור זקוף בין שמים וארץ, ויִשׁרה בארץ הגליל, ששם היה התחלת הגלות של ישראל, גלות אשור. ושם יתגלה המשיח מאותו האור של קן ציפור. ושב למקומו. ובאותו יום תרעד כל הארץ כמקודם, מסוף השמים עד סוף השמים. ואז יראו כל העולם, שנגלה מלך המשיח בארץ הגליל. זהו הבסיס שכל העולם יקבלו אותו ובסיס לקיבוץ גלויות.

ויתקבצו אליו כל אלו שעסקו בתורה, שנקראים בנים, והם (שעסקו לשמה) מעטים בעולם, ובזכות תינוקות (שפועלים מעל טעם ודעת) של בית רבן, יתחזק כוחו של משיח. וזהו אפרוחים שבכתוב: והאֵם רובצת על האפרוחים או על הביצים. אם לא נמצא אלה, היונקים, שיושבים בחיק אימותם ויונקים, כמ"ש: גְמולֵי מחלב עתיקֵי משדַים. או ביצים שבכתוב, כי בשביל אלו שורה השכינה עם ישראל בגלות. כדי שיעלו לארץ, דהיינו לרצון של ישר-אל.

כי מעטים חכמים, הנקראים בנים, בעת ההוא. והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. כי בנים אינם נמצאים אז, ולכן לא תיקח האם, השכינה. והמשיח יתעכב עד י"ב חודשים אחרים. ואחר כך יבוא בעלה, ז"א, ויקים אותה מעפר (הרצון לקבל לעצמו), כמ"ש: אקים את סוכת (בחינת האמונה) דוד הנופלת. את השכינה הגדולה לא לוקחים מצד החוכמה – בנים, אלא מדרגת ו"ק של בצים או אפרוחים – בעבודה מעל הדעת.

ביום ההוא יתחיל מלך המשיח, ויקבץ הגלויות מסוף העולם עד סוף העולם כמ"ש: אם יהיה נִדַחֶךְ בקצה השמים. מיום ההוא, כל האותות והניסים והגבורות, שעשה הקב"ה במצרים, יעשה לישראל, כמ"ש: כִּימֵי צֵאתְךָ, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם, אַרְאֶנּוּ, נִפְלָאוֹת.

גם את האני הפרטי, המלכות דמלכות שאי אפשר היה לתקן בזמן תיקון, ניתן יהיה לתקן. בזכות הבנים שיבואו לביקוש לקשר, תוכל רחל להצליח.

יריחו תיקון כנגד תיקון ג"ר דחוכמה. יש לגלות אהבה בעולם, אותה יגלו אלו שיתפסו במלך המשיח למעלה מהדעת.

אין תגובות

להגיב