009- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – כה-כז השקפה

009- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – כה-כז השקפה

שיעור שמע:

bmp3 (1)

בְּשַׁלַּח כח-ל

וַיָּסַר אֵת אֹפַן מַרְכְּבֹתָיו

לְלֹא הַחֲסָדִים, הָאָדָם קָפוּא מִבְּחִינָה נַפְשִׁית.

לס"א אין לה קיום מעצמה, אלא ניזונת מהקדושה. כאשר הסיר ה' את האֹפַן המחבר בין הדין לרחמים, נשארו קליפות מצרים ללא חיוּת, עם מידת הדין בלבד שעשתה בהם פרעות.

יש מצב נפשי שהים קפוא – האני של האדם, למרות שיש בו שכל וחוכמה, הוא מרגיש תקוע מפאת חוסר חסדים. בתחילה ע"י מנעולא שרואה שלא ניתן לקבל, ולאחר מכן במפתחא – רק דרך קו אמצעי (הלוויתן), עם מידת ההשפעה. כוח הקו האמצעי מזיז את האדם, מוציא אותו מהקיפאון. קו זה הוא מקום היחד, הכלל.

לעם ישראל תפקיד מרכזי במסוגלות לפעול בקו אמצעי, הוא מרכז החיוּת של כל העולם, וכאשר מתנהג הוא בקדושה, כל העולם נוטה לקדושה. ככול שעם ישראל נאחזים יותר במידת האמת, מידת הרחמים שולטת ומידת הדין יורדת.

רק הנבדלות מאומות העולם מאפשרת לנו לעשות את העבודה, שלעתיד לבוא כולם יוכלו לקבל דרך הקו האמצעי. יעקב חלק נחלתו, קו אמצעי, וקבלת התורה היא הביטוי שהעם יונק מקו אמצעי.

אין תגובות

להגיב