חשיבות לימוד הזוהר הקדוש

חשיבות לימוד הזוהר הקדוש