013- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים לה-לו...

013- הדף היומי בזוהר הסולם – הקדמת ספר הזוהר – עמודים לה-לו (שיעור השקפה)

הלב, שהוא האני של האדם הבנוי מפרטים, יש לראות מאילו חסרונות לבנותו. כשבא הקב"ה שהוא בחינת בינה לברוא את הרצון של האדם הנקרא עולם (כנגד זו"ן), המייצג את מקום ההעלם, בדק תחילה מאילו חסרונות יש לבנותו, ולפיכך נכנסו לפניו כל האותיות המייצגות את החסרונות שבנפש האדם, אשר כל אחת טוענת בפני האדם שבה ראוי לבנות את האני של האדם, שעל-ידי קיום אותו חסרון יושלמו ממילא כל שאר החסרונות.
נכנסה תחילה האות ת' וטענה שבה ראוי לבנות את נפש האדם, שהרי חתומה היא במילה "אמת", אולם מאחר שמידת האמת מחד אינה מאפשרת מקום לטעות, אזי אין שותפות האדם באה לידי ביטוי ומאידך מאחר שמאפשרת מקום לטעות, אזי אין באפשרות האדם לפעול את האמת, לכן אין היא ראויה לבנות את נפש האדם, אלא יש לחפש מקום ביניים, המשלב את צד הבורא הנותן את צד הקיום ואת הנברא השותף הנותן את צד השכלול. צד הקיום הוא הבסיס שאותו נותן הבורא, שכלל אינו נתון לפגם, הוא המיוצג באות ב' (כנגד ברכה) שאין כנגדו בקליפה, אשר עליו הוסיף האדם את צד השכלול, שהוא נתון לב' מיני מצבים של אושר או אנדרלמוסייה, הוא המייצג את שאר האותיות (חסרונות) שיש כנגדם בקליפה.
צד השכלול המייצג את בניין הלב מחוייב להתבסס על צד הקיום, המייצג את הדעת כנגד ב' אלפי השנים של חכמה ובינה (כנגד הראש), שאליהם עולים החסרונות בבחינת מ"ן,
הגורמים שעשוע. רוצה לומר שעל-ידי עליית אלו החסרונות (פרטים) לראש (כלל) לצורך ביקוש לגילוי, מתגלה האור בבחינת יהושוע, דהיינו שיורד מהדעת אל הלב, מהידיעה אל השמחה.