012- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – לד-לו למתקדמים |☆תגיות: סוד...

012- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – לד-לו למתקדמים |☆תגיות: סוד הצפורניים

שיעור שמע:
הורד Mp3

שאלות לחזרה ושינון בזהר לז-לט
1. מה הסימן של נקודות לבנות על הציפורניים שהן בולטות וכשהן שקועות?
2. היכן אנו מסתכלים על הסימנים ביד מהצד הפנימי או מהציפורנים החיצוניים ומדוע?
3. מהו הסימן בפנימיות של קוי היד לרוחב שהאצבע מתקפל עליהם בשעת סגירת היד?
4. מהם הסימנים של הקוים העומדים לאורך בין הרשימות שהאצבע מתקפל עליהם?
5. האם שרטוטי הידיים משתנים עם השתנות האדם? הסבר ונמק.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams