040- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיח-קכ למתקדמים |☆ תגיות:...

040- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קיח-קכ למתקדמים |☆ תגיות: חכמה ואמונה, השבת אבדה

 

מִּשְׁפָּטִים קיח – קכ

 כִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים

רֶכִישָׁת חָכְמָה אֶפְשָׁרִית, רַק לְאַחַר קְנִיָּה שֶׁל אֱמוּנָה.

ישנו מאבק פנימי בנפש האדם בין האמונה לבין הרצון לקבל לעצמו. וכאשר בא האדם לנהל באמת את המאבק הפנימי לזכות בקדושה, יכול הוא לפגום בצד האמונה ולאבד את הלב האוהב. את האבדה הזו משיב הקב"ה לאדם. בחיצוניות קשה לאדם להשיג זאת, לכן עליו לפנות לפנימיות התורה, היא בחינת רבי שמעון שבנפשו, בדרך המדרגה לאט לאט, להשבת האמונה וכל הפרטים לקדושה.

שעא) וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים, וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ, וְלֹא יִהְיֶה, אָסוֹן- עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ, כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה, וְנָתַן, בִּפְלִלִים. כי ינצו אנשים, אלו מיכאל וס"מ. מיכאל מצד הקדושה ישראל, וס"מ מצד הטומאה עשיו. וְנָגְפוּ עשו אותה בחינת גוף אִשָּׁה הָרָה, זו כנ"י, המלכות. וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ, לגלות. עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ, זה ס"מ. כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה, זה הקב"ה. לכאורה יש כאן לימוד של הלכה פשוטה, אך הזוהר מפרש בדרך הפנימית, אליה יש לכוון.

לְהָשִׁיב אָבְדָה

שעב) המצווה שלאח"ז, להשיב אבדה. ואחריה להשיב הגזל. אמר רבי שמעון למשה רבנו: הקב"ה עתיד להחזיר לך אבדה, שאיבדת מחמת הערב רב. וזו היא הכלה שלך, המלכות כנסת ישראל. כי משה הוא בעלה דמטרוניתא. כי בזמן שהערב רב עשו את העגל, נפלה הכלה שלך. כמ"ש: וישלך מידיו את הלוחות. הרומזים על המלכות.

מלמד כאן שבעקבות חטא העגל עזבו את האמונה, שאז הרצונות הפכו לגופניים, ובכך גרמו למשה לעזוב את השכינה הקדושה. זו אבדה שתוחזר.

שעג) וכתוב בך, לך רד. רומז ירידה שלך בגלות הרביעית. לך פירושו, כמו לך לך מארצך, לגלות. בשם משה יש ש', שבה ג' קווים. כאן בג' קווים של הש' נרמז לך, לך ג' פעמים בגלות. ובגלות הרביעי, רד, בשביל בת יחידה שלך, המלכות, כלה שלך, שנפלה. כמ"ש בגלות רביעית, נָפְלָה לֹא-תוֹסִיף קוּם, בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל. ומיד שאתה תרד בשבילה, תקום עימך. כי לא תוסיף קום, מעצמה, אלא ע"י בעלה, משה. וזהו השבת אבדה שלך. תיקון הגלות האחרונה – רד, היא הקשה ביותר, בה יש פירוט על פירוט, כמו תיקון המלכות בעולם א"ק שכאשר באים לתקן אותה כשמלכות עלתה לבינה ופירטה אותה לעשר בחינות, שזה שורש לכל הפירוטים לאחר מכן, ובעקודים לא ניתן לעשות זאת שהכל עקוד בכלי אחד, לכן הגלות האחרונה ארוכה ומספר רב של חידושי צורה ויש לעשות זאת על דרך המדרגה.

נָפְלָה לֹא-תוֹסִיף קוּם, בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל. והרי לא ייתכן שלא נגיע לתכלית, שכתוב נצח ישראל לא ישקר ולכל שאר הנבואות. אך יש לפרש זאת כך: נָפְלָה, לֹא תוֹסִיף –  קוּם מעצמה אלא ע"י משה שזו השבת האבדה שלו, ואז יכול משה להקימה..

שעד) אומר רבי שמעון למשה: שלא לחינם נגלה לך התורה יותר מכל ישראל, ועלתה אליך כמים של הבאר שעלו אליך ולא אל האבות, ולא לשום אדם. כי הבאר, המלכות, מכירה אדוניה. ותורה זו, כתוב עליה: ומשָם בארה היא הבאר אשר אמר ה' למשה, אסוף את העם ואתנה להם מים. הבאר היא מלאה, ומימיה אינם יוצאים לחוץ. והיא באר מים של התורה, שהתורה נקראת מים שנובעים מבאר התורה, שהוציאה כל המים, כל התורה. וכל המים שבעולם נכנסים בה ומימיה אינם יוצאים לחוץ, אלא הם מכונסים בתוכה. התורה כמעיין רוחני המתגבר, וככול שלוקחים ממנה אין היא חסרה, שאין העדר ברוחני.

שעה) והיא באר, שאפילו כל בני העולם ישאבו ממנה מים, ואפילו כל ענני העולם, לא יחסירו ממנה אפילו כחוט השערה. משום שבאר הזו אין לה סוף, והיא יותר עמוקה מן התורה, כמ"ש: ורחבה מִני ים. ומי ששואב מים בכד של הבאר, כ"ד (24) ספרי הקודש, הוא בולע כל החכמות שבעולם, כש"כ הבאר עצמו. יש לשאוב מים מהתורה שהם הפרטים בתוך הבאר שהיא הכלל, הרצון לקבל בעל מנת להשפיע, כפי שאומר רבי עקיבא: ואהבת לרעך כמוך – כלל גדול.

שעו) וכן עתיד הקב"ה להשיב לך הגזילה שלך, שהוא המטה, שכתוב בו, וַיִּגְזֹל אֶת-הַחֲנִית מִיַּד הַמִּצְרִי, שעליך כתוב איש מצרי. ובגלות שלך ובגלגול שלך, שיש בכל דור התפשטות של משה, יפריש לך ערי מקלט להצילך מכמה שרודפים אחריך, שאין להם סוף. מלמד כאן הזוהר כיצד להסתכל, ורואים כאן שבכל דור ודור בא משה בגלגול, ובכל דור ישנו תפקיד לס"א להסיט את האדם מהדרך כדי לאמנו לרכוש אמונה.

אדם שבא לעשות תיקון בנפשו, והורג בשגגה את המצרי שבתוכו, מפני שעושה זאת טרם הזמן של גמר תיקון, לכן עליו לברוח לעיר מקלט. הכוחות הנפשיים שמתנגדים להריגת המצרי רודפים אחריו. כך למשל אדם הבא לחזור בתשובה, עובר לסביבה דתית, מתחילות להיות לו בעיות וקשיים, וזאת מפני שהקדים והרג את המצרי שבנפשו כפעולה ראשונית לפני שמתיישבת התשובה בו. ערי מקלט אלו שערי תשובה, לעלות ולהשיב את הרצון לבינה, להשפעה, למקום חירות ממלאך המוות.

וַיֹּאמֶר, לָרָשָׁע, לָמָּה תַכֶּה, רֵעֶךָ – רעך הוא הקב"ה, המאפשר לשוב בתשובה, לערי המקלט, על הריגת המצרי שבנפש טרם הזמן. זו בחינת השבת אבדה.

לֶהָפְרִישׁ עָרֵי מִקְלָט

 

שעז) מצווה להפריש ערי מקלט למי שהרג. משום שאותו המצרי בנפש כל אחד שהרגת במצרים, שבו היה נחש הקדמוני, וכל המחנות שלו, שהיו סובבים אותו, והרגת אותו לפני זמנו, ולא יראת מרודפים שלו, שבכמה מקומות רדפו אחריך כמה נשים בנעוריך, שהן הקליפות. והקב"ה נתן לך ערי מקלט להינצל מהן, והם שערי תשובה.

שעח) משום שאתה בן י"ה, שמשה היה במדרגת אות ו', ז"א, בן או"א, חו"ב, י"ה חוכמה ובינה. ואחר שחזרת בתשובה בה"ת דהויה, עלית לבינה, וזכית שם לשם יה"ו, שהוא עה"ח, כי בינה נקראת אלוקים חיים, וז"א העולה לבינה נקרא עה"ח. ובזכותה אתה זוכה לאות ה"ת, המלכות, משום שהכנסת עצמך אחריה בתשובה, להחזיר אותה לאדונך, ולהעלותה מהגלות, ולא לקבל ע"ז שכר.

שעט) והקב"ה שׂם שמו בך. ומשום שהמחשבה שלך הייתה לעילת העילות זו האמונה, כתר, שׂם בך מחשבתו, חכמה, יוד הא ואו הא, הויה בגי' מ"ה (45). כי חכמה אותיות כ"ח מ"ה, שע"י השם מ"ה, קו האמצעי שבמוחין, התגלתה החכמה. ועילת העילות, מייחד אלו האותיות בך, כדי להכיר ולדעת אותו באלו האותיות. המחשבה היא הכוונה, ההתייחסות.

שפ) אחר שנכלל במחשבה, ג"ר, ממשיך לבאר איך קיבל שאר ו"ס. משום שהיית גומל חסד עם השכינה, שכל המצוות שלך הם לקיים איזה חסיד המתחסד עם קונו, נתן לך מידת החסד. ומשום ששמרת מצוות הלא תעשה, והיה לך להתגבר על יצרך, לקשור אותו תחת ידך, ולא השתדלת במצווה זו, אלא לקשור את ס"מ תחת ידיו של הקב"ה. ובת זוגו של ס"מ, שהיא שפחה רעה, לקשור תחת יד הגבירה, מלכות, אותם וכל הממונים וכל המחנות שלהם. ע"כ נתן לך הקב"ה מידת גבורה שלו, שתהיה בעזרתך, שיתחלחלו ויפחדו ממך ס"מ ובת זוגו, וכל הממונים והמחנות שלהם, ויהיו קשורים בשרשרות תחת ידך.

שפא) ומשום שחזרת בתשובה באות ברית, יסוד, ירדה הבינה, אותיות יה"ו, להתחבר עם צדיק, יסוד, בשבילך. וע"כ נתן לך הקב"ה אות ברית צדיק שלו, יסוד. ומשום שבמחשבה טובה עשית הכול, כך ירד שֵם המפורש עליך, וממחשבה, ג"ר, ירד עליך.

שפב) ומשום שאתה משתדל בכל יום בשתי שפתיים שלך בתפילה, לשבח את אדונך ב – אֲדֹנָי, שְׂפָתַי תִּפְתָּח  וּפִי  יַגִּיד תְּהִלָּתֶךָ בב' שפתיים שלך, בנביאים וכתובים, ובכל מיני זמר וניגון בתפילה, הקב"ה מוריד אותם בשתי שפתיים שלך, שהם נו"ה. כש"כ מדרגה שלך, עמוד האמצעי, ת"ת, שבו השתדלת בכל הימים שלך באמת, הקב"ה נתן אותו לך להעלותך בו בתורת אמת, הכלולה מכל המידות ואותיות, חג"ת נה"י, בשם המפורש בד' אותיות הויה, שהוא ג"ר.

שפג) כי מטרם שחזרת בתשובה, לא היית אלא באילן של טו"ר. עבד ונער היה שמך מתחילה, והנה נער בוכה. עבד נאמן, כמ"ש: לֹא-כֵן, עַבְדִּי מֹשֶׁה בְּכָל-בֵּיתִי, נֶאֱמָן הוּא. ואותו הרע, שהוא שותפו של עבד, גרם לך לחטוא בסלע, משום שהמטה שנמסר לך, היה מאילן של טו"ר, ממט"ט וס"מ, מט"ט טוב וס"מ רע. משה עשה את התיקון והראה את כל הדרך לכל אחד מאיתנו לעשות עבודה זו.

תגיות: וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים, השבת אבדה

שאלות לחזרה ושינון בתע"ס חלק ג אות ד או"פ ג-ה
1. כיצד עוד ניתן לפרש את הרעיון שא"ס מתלבש בחכמה באצילות בלי לומר שמדובר רק בא"א אלא גם בעיבור ויניקה? ולמרות הפירוש הנוסף, מדוע בפירוש זה המופיע באות ג' בחר בעה"ס?
2. מי הם העולמות המרובים לאין קץ? ואם תמצא לומר שהם רק הפרטים בתוך א"ק הרי הם נכללים בתוך עולם אחד? וחוזרת השאלה לקדמותה מדוע נחשבים לעולמות הרבה?
3. לשם מה צריך עולם א"ק את היציאה של עולם אצילות והעולמות שאחריו? והרי לא נעשה שום שינוי בבחינה שבבחינה ד' שבעולם א"ק עצמו כי הרי אין העדר ברוחני.
4. מה היחס בין הזיווג שעושה העליון לצורך התחתון לבין הזיווג שעושה התחתון לצורך עצמו?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב