044- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קל-קלב למתקדמים |☆...

044- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קל-קלב למתקדמים |☆ תגיות: גורן ויקב, אמונה, דינים דדכורא ,דינים דנוקבא

מִּשְׁפָּטִים קל – קלב

גורן ויקב

תיג) משה, עבד הנאמן, עליך עבד עברי, כתוב: הענֵק תעניק לו. הענק לו, תעניק לבניו, את דברים הנסתרים האלה. ומגורנך, בגורנה של תורה שלך. ומיִקְבך. בגורן ויקב הכתוב מדבר על דרך שלימדו בעלי המשנה, בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר. גורן זכר, ז"א. את הסכך בסוכה, שהוא בחינת האמונה עושים מפסולת גורן דינים דדכורא, הנמשכים משורוק. יקב נוקבא, מלכות. פסולת היקב דינים דנוקבא, הנמשכים מחיריק מלכות. השורק הוא אור ע"ב ס"ג שאם מקבלים אותו בעל מנת לקבל, הדינים הקשים ממנו מהווים את הסיגים ומביאים לשבירה.

דיני הזכר (דינים דדכורא) הם מצב של קבלת אור בצורה לא נכונה דהיינו פשע כפי שהיה בחטא עץ הדעת, מבחינת אכלתי ואוכל עוד.

ודיני הנקבה, שלא מקבלים אור מפני שהכלי לא מוכן. דיני הזכר קשים יותר מפני שכאן בגאווה באים למשוך אור שהבורא לא נותן במהלך התיקון.

דיני נקבה (דינים דנוקבא):   מה שמונע קבלה, כשאני רוצה לקבל ולא יכול, כשאני מונע מעצמי מלקבל, או רוצה לקבל ואסור לי לקבל, יש לי דין שאני רוצה לקבל ואני לא יכול. זה דין שהוא  יותר קל מדין של זכר

תיד) יק"ב ראשי תיבות יחוד קדושה ברכה, של הקב"ה, ושכינה, מלכות, היא ברכה של הקב"ה, כשהיא בימין, חסדים. והיא קדושה של הקב"ה כשהיא בשמאלו, בחכמה נק' ייחוד של הקב"ה, כשהיא בקו האמצעי. כך עולות האותיות של הקב"ה במספר יב"ק (112) גימטריה של שם הויה ואלוקים, בחינת יעקב שהתגבר במעבר יבק על עשיו שהוא בחינת שם אלקים, וצירף גם אותו, גם את צד הגוף לקדושה, אותיות יקב. הקב"ה בחשבון יב"ק. כי הקב"ה ז"א, והנוקבא החשבון דז"א. היקב בחינת הנקבה, והיחוד מגיע כשיש קשר בין צד ההשתוקקות לקדושה, ע"י ייחוד קדושה וברכה.

תטו) מי שהוא בקי, אותיות יקב, בהלכה, בשכינה, הקב"ה עימו, שבזכות ההלכה לא יזוז ממנו לעולם. שיש הלכה, שהיא נערה, משמשת שלה מצד הנער, מט"ט שבבריאה, ועליה אמרו הלָכה כפלוני, שסובבת על הנערה שלה. אבל הלכה של משה היא שנאמר בה, הלָכה למשה מסיני, מפי הגבורה נתן לך הקב"ה בתו, השכינה. נערה – ש"ך ניצוצים, ונער – מנצפ"ך. שהנערה מקבלת גם את המסכים מצד האימא ולא רק מצד הז"א.

תטז) משום זה על הלכות אחרות כתוב: רַבּוֹת בָּנוֹת עָשׂוּ חָיִל, על הלכה שלך כתוב: וְאַתְּ, עָלִית עַל-כֻּלָּנָה, שהתגברה על כולן בגבורה. ה' עימך גיבור החיל. היתקן בך, והשלים בניין המלך, השכינה. כי הוא בונה את בניינו על פיך ועל ידך.

משה הוא הרועה הנאמן המוביל את כל הרצונות למקום הנכון, ויש ללכת אחריו אל הקשר עם הקב"ה

תיז) פתח הרועה הנאמן ואמר: המלאך הגואל אותי מכל רע, שהוא השכינה, שכתוב בה, וייסע מלאך האלוקים, יברך אתכם בעוה"ב, בינה. ויִדְגו לרוב בקרב הארץ, בעוה"ז, מלכות את כל הדאגות יהפכו לפריה ורביה בעבודת השם, שהדאגה הופכת להיות לחומר גלם לתיקון צורתו. שיהיו ממשלתכם בשני עולמות שאתם חיים. שמי שהוא מעוה"ז, מלכות, נקרא חי, כמ"ש: עץ חיים היא למחזיקים בה. חיים בבינה, חיים כאן, במלכות שקבלה חיים מבינה.

השומר על אותה הלכה שהביא משה מבינה, מפי הגבורה, קושר עצמו לעולם הבינה, הוא עולם הבא, ומכאן מקבל את הברכה.

תיח) משא"כ מי שמלובש בקליפות של עור בשר עצמות וגידים של גוף השָפל, שהרוח מת שם, כמו מת שאינו רואה, אינו שומע, אינו מדבר, ואין לו תנועה בכל האיברים שלו, כך הרוח אינו רואה מה שלמעלה ממנו, שלומדים עליהם: דַּע מַה לְּמַעְלָה מִמָּךְ, עַיִן רוֹאָה וְאֹזֶן שׁוֹמַעַת, וְכָל מַעֲשֶׂיךָ בַּסֵּפֶר נִכְתָּבִין. אין לקליפה קיום מצד עצמה, היא תעתוע כסימולטור, וברגע שלוקחים ממנה את החיות, היא נעלמות.  וְעוֹד מְעַט וְאֵין רָשָׁע (תיקנת) וְהִתְבּוֹנַנְתָּ עַל-מְקוֹמוֹ וְאֵינֶנּוּ. ולכן אין האור מתקבל בגשמיות שהיא זמנית ככלי חד פעמי, אמנם פועלים בו אך את התוצאה מבקשים לקבל בפנימיות.

תיט) כמה מלאכים הולכים עימו, כמ"ש: כי מלאכיו יצווה לך. ואין לו רשות בגוף הזה, להסתכל בהם ולשמוע קולם, שהם חיות אש מדברות ומקדשות ומברכות להקב"ה ולישראל יחד. כש"כ לשכינה שהיא עליהם, וכש"כ להקב"ה, שהוא למעלה משכינה, שבה מקבל תפילות ישראל.

תכ) ובשביל העוונות היו מתלבשים באלו הקליפות כמו האדם, שעוונות אבותיהם בידיהם. שאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם.

העוונות הן אלו המחברות את האדם לקליפות בהן ישנן הרצונות הגדולים, אך הן אלו המכסות על האמת. דרך זו מאפשרת לקחת בהדרגה את הרצונות מהקליפות ולתקנן לאט על דרך המדרגה.

תכא) לעת"ל, כתוב: וְלֹא-יִכָּנֵף יסתיר עוֹד מוֹרֶיךָ, וְהָיוּ עֵינֶיךָ רֹאוֹת אֶת-מוֹרֶיךָ. כי כשאתם בעוה"ז, מלכות, שאין לכם קליפות, ועורות, יש לכם רשות להסתכל בבני העולם, ובני העולם יש להם רשות להסתכל בכם. ומשום זה נאמר עליכם, שאתם חיים, והעולם שלכם הוא עולם החיים. אבל עולם השפל הזה, הוא עולם המתים, שכל האלוהות של אוה"ע, מבלעדי ה', כולם מתים

תגיות: גורן ויקב על פי הקבלה

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קל-קלב
1. מה ההבדל ביו גורן ליקב ומדוע מהם עושים אמונה בסוכות?
2. מה ההבדל בין דינים דדכורא לדינים דנוקבא? הבא ג' דוגמאות מחייך.
3. מהם ראשי תיבות יק"ב וכיצד זה קשור לכך שאדם הבקי בהלכה שלו היא השכינה, הקב"ה אינו עוזרו?
4. מה ההבדל בין הלכה למשה מסיני למה שנאמר הלכה כפלוני ומדוע עליה נאמר "ואת עלית על כלנה"?
5. הסבר את ברכת משה רבנו באות תי"ז.
6. כיצד מתואר הגוף הגשמי באות תי"ח ומה נאמר עליו? הסבר דרך משל כוס המים והבבואה.
7. מדוע מוסתרת לאדם האמת עד כדי שכתוב שהקב"ה מתכסה בכמה כנפיים בשתים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams