046- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלו-קלח למתקדמים |☆ תגיות:...

046- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קלו-קלח למתקדמים |☆ תגיות: כלל ופרט, אחרי רבים להטות

מִּשְׁפָּטִים קלו – קלח

לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרָעֹת

הֲרוֹב לֹא קוֹבַע, הָאֱמֶת כֵּן. בֶּרוּחָנִיוּת אַחֲרֵי יָחִיד לְהַטּוֹת.

האמירה אחרי רבי להטות בעייתית מפני שבד"כ הרבים הם הפגומים בחברה, שברור שהמון העם פחות מהצדיקים. אחרי רבים להטות אומר אחרי כלל שמכיל פרטים רבים. הכלל קובע לא הפרטים, אלא הפרטים הרבים הקשורים אל הכלל ומביעים אותו, הם קובעים. כך למשל הרב הוא בחינת הכלל כלפי התלמידים, ויש ללכת אחריו לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל. ערך הכלל נגדר לפי גודל הריבוי שבו. ומי שמסור לכלל גדול יותר, הרי הוא משובח, והכלל הכולל את כל הפרטים הוא הקב"ה. לכן שיטת הממשל הטובה ביותר היא מלך, הרואה עצמו כפרט בתוך כלל הבורא.

יש כאלה שמזהים את הגוף עם מה שנראה להם בעין, ויש היודעים שהגוף הוא הרצון, ואיתו פועלים ולא רק עם המעשה החיצוני שכל תפקידו לקשר אותם במעשה. הגוף האמיתי הוא רוחני, היא השכינה הקדושה, הלב האמיתי. על האדם לנהל את השופט והשוטר שבו וזאת על פי ג' קווים כאשר השמאל, הרצון כפוף לימין לאמונה שהיא הכלל.

תכט) לֹא תִהְיֶה אַחֲרֵי רַבִּים לְרָעֹת; וְלֹא-תַעֲנֶה עַל-רִב, לִנְטֹת אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת. אחרי רבים להטות, אין רבים פחות מג'. ואם אין ב"ד של ג', אין להטות אחרי דינו. ב"ד, השכינה. בג', הם ג' חיות של המרכבה ימין שמאל ואמצע שלה, חג"ת. השכינה נקראת דין תורה, דין של אמת. שעמוד האמצעי, ז"א, נקרא אמת, והשכינה הדין שלו. וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו, זהו כאילו השליט את ס"מ בעולם כמ"ש: ותשלך אמת ארצה, ז"א, ומפיל השכינה עימו. ומקים את הגיהינום, בת זוגו של ס"מ, עם ס"מ. במקום של דין אמת הוא מקים שפת שקר. דין אמת עמוד האמצעי, שפת שקר גיהינום וס"מ. שפה מקשרת בין הפנים לחוץ, וכשהיא שקר, אין היא מתארת את האמת האמונית הפנימית ממנה יש לינוק את הנפש האלוקית . האדם הוא הדיין של עצמו, ועליו לדון על פי המחשבה וההכרה העליונה.

תל) משום זה, כשהדיין דן דין, הגיהינום פתוח לפניו משמאלו, בת זוגו של ס"מ. וחרב על צווארו, שהוא מלאך המוות. ס"מ מאחור הצוואר. והגן עדן פתוח לימינו לצד האמונה, ועה"ח פתוח לפניו על ראשו.

תלא) אם דן דין שקר, שולט עליו מלאך המוות ושוחט אותו, ואח"כ שורף אותו בגיהינום. ואם דן דין אמת, הקב"ה מביאו לגן עדן, ומטעימו מעה"ח, שכתוב עליו, ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. לעולם שנברא בתורה, שכתוב בה, עץ חיים היא למחזיקים בה. עץ חיים, ת"ת. חיים שלו, חו"ב, חיי המלך. חיים אמיתיים הם חיי תורה, וחיים אחרים הם חיי הגוף שמביאים לגהינום.

תלב) לעולם דין המלכות הוא דין. הדין בלב, שלומדים, הלב רואה. ומשום זה, אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. ואין דיין אלא הקב"ה. מה שעיניו רואות, כי ה' עיניו משוטטות, עיניו על דרכי איש.

הקב"ה שופט והדין מתראה בלב.

תלג) משגיח מן החלונות. בז' נקבי האדם: בשתי עיניים, בשתי אוזניים, בשני נקבי האף, בפה. הרי ז"ס של אמא עילאה. וכך מסתכל במעשיו בשבע, מצד השכינה התחתונה: בשתי ידיים והצוואר, שהם שלוש. ועם גוף וברית, ת"ת ויסוד, הם חמש. ועם שתי רגליים, הרי שבע. שהם ז"ס של השכינה התחתונה. ב' אותיות השם י"ה, ג"ר, עם המילוי יו"ד ה"א, הן שבע אותיות. בשבע אותיות אלו שלו, מסתכל בשבעה נקבים של הראש. ונקראים נקבים ע"ש נקבה, אמא עליונה, שנקביה פתוחות לקבל. ב' אותיות ו"ה, בגוף, שכינה התחתונה, עם אותיות המילוי שלהן וא"ו ה"א, הן ז' אותיות, בז' אותיות אלו שלו, מסתכל בז' איברים שלמטה, ידיים, צוואר, גוף, ברית ורגליים, שהם תיקון הגוף, שבהם עשיית המצוות. צריך האדם תודעה שהיא בחינת ז"ת דבינה, המשפיעה על צד הגוף כשהיא דעת אמת, והגוף הם המעשים.

תלד) אשתו של ז"א, השכינה, דומה לגוף, שגופו של אדם התחתון נמשך ממנה. וע"ש המצוות, הוא נקרא איברים, רמ"ח (248) איברים. וע"ש השכינה, הוא נקרא גוף. כי מצד האחר אין גוף, אלא לבוש, שהוא כמ"ש: עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסוככֵני. במקום שאין השכינה, לא נקרא גוף ההוא של אדם התחתון, אלא נקרא לבוש של האדם, ז"א, תורה הנקראת אדם. כמ"ש: זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כתפארת אדם לשֵבת בית. ובמקום ששם מצווה, השכינה, נקרא גופו של אדם התחתון, גופו של אדם. כמו גופי הלכות ופסקי דינים, שהם שמות השכינה. בלי הכלל, בלי השכינה גם אין גוף, אלא קובץ של פרטים שהם רַבִּים לְרָעֹת.

תלה) שופט, דיין, שוטר ושליט. הקב"ה שופט. עמוד האמצעי, ז"א, שמצד הבינה, המוחין דג"ר הנמשכים מבינה, שהוא הויה, נקרא שופט. דיין נקרא מצד המלכות. שוטר הוא שליט, כמ"ש: ויוסף הוא השליט. כל הספירות הן שופטים מצד אמא עילאה, בינה, שבה המוחין. ת"ת, הנמשך ממנה, הוא שופט, ובו כלולות כל הספירות. והן שוטרים מצד המלכות, שבה השליטה, והצדיק שוטר ומושל משם.

תגיות: כלל ופרט, אחרי רבים להטות

שאלות לחזרה ושינון בזוהר משפטים קלו-קלח
1. מחד כתוב "לא תהיה אחרי רבים לרעות" ומאידך "אחרי רבים להטות" כיצד תהיה הבחנה אם כך מתי ללכת אחרי הרבים ומתי לא ללכת אחריהם? מהו רעות?
2. מהו בית דין של ג'? מדוע צריך לשפוט עפ"י השכינה?
3. למה גורם דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו ומה אם דן דין אמת?
4. מתי האדם דומה לשד ומדוע? ומה הנפקמינא לעבודת ה'?
5. מה ההבדל בין שופט לשוטר ומה צריך להיות היחס ביניהם?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב