051- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קנא-קנג למתקדמים |☆ תגיות:...

051- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קנא-קנג למתקדמים |☆ תגיות: שכינה, ד' חיות שבמרכבה

:

מִּשְׁפָּטִים קנ – קנב

רוח שעולה ויורד בכל לילה

צָרוֹת הֵן סִימָן שֶׁל קלִיפּוֹת שֶׁצָּרִיך לְסַלֵּק.

עם ישראל מתחלק לאלו השומרים על הבריתות של תפילין, שבת, מילה ותורה. כאשר שומרים על בריתות אלו לשם ייחוד השם הם מחזיקים את העם.

ישנם שרק עשו ברית מילה, מכנה אותם הזוהר בהמות, הם עניים ביכולת ההתייחסות שלהם למצבים המשתנים. עשיית תשובה דורשת וידוי בלי להתלונן ואז הקב"ה מקרב אותם.

כשאדם מתחיל לעשות תשובה, עובר את הקשיים של שחרות הלילה, זו בחינת יענך ה' ביום צרה. את הצרה עליו להפוך לרצון ואתגר להתגבר ולהפוך את הגבורה לחסד. את הצרה הופכים לרצון פנימי, בזכות האמונה מתגברים על הקשיים, בלילה רוכשים אמונה וממתינים לבוקר לגאולה

שבעים שנה לפני הגאולה ישנם מצבים קשים. דווקא במצב הנסתר, באים בלילה ללמוד פנימיות התורה ניתן לרכוש אמונה ולגלות את בחינת המשיח שבנפש.

תעב) בשביל השכינה הקדושה כתוב: בְּיָדְךָ, אַפְקִיד רוּחִי: פָּדִיתָ אוֹתִי יְהוָה אֵל אֱמֶת. הרוח נפקד אצלה להויה, והקב"ה יורד אליו לקבלו אצל השכינה. ושומרים אותו הקב"ה ושכינתו. וגרם זה, מי שבכל מצווה ומצווה מעלה השכינה אל הקב"ה.

משה רבנו הצליח ליישם את התורה והמצוות כשאדם עושה מצווה כמשה, מקריבים עצמם כתענית, מעלה הוא את היחד, בקשה לייחד את השם.

תעג) ע' (70) תיבות שבמזמור, יַעַנְךָ יְהוָה בְּיוֹם צָרָה, הרומזים על ע' קולות שנותנת האישה הכורעת ללדת, שהוא סוד ע' קולות שנותנת השכינה, מצערם של ישראל לפני הגאולה. שאז יום צרה אומר האר"י הפוך צרה לרצה, כאשר נתקלים בקושי יש להפוך את האתגר לרצון לעבודה, להפוך את הצרה הירידה למינוף לעליה. ולמה צועקת? אלא ודאי, יש בישראל בעלי תורה ומלכים מצד איילת השחר, השכינה. והן שתי מדרגות, בוקר ושחר. ועליהם כתוב: נעימות בימינך נֶצח. בוקר, של אברהם, חסד, זה עולה יותר ביום הגאולה עצמו. אבל שחר, נצח, הוא מוקדם ליום הגאולה, שהשכינה נקראת מצידו איילת השחר.

תעד) ומשום זה לַמְנַצֵּחַ, מִזְמוֹר לְדָוִד הכתוב לפני, יענך ה' ביום צרה. יש במילה למנצח נצ"ח ויש שם ל"מ. כי למנצח הוא אותיות ל"מ נצ"ח. נצח, שליטת השחר, שהוא נצח. ל"מ בגי' ע', ע' הקולות שצועקת איילת השחר על בניה, שהתחזק עליהם החשכה בגלות, חשכת השחר, שבע' שנים האחרונות. בזמן ההוא יתקיים בישראל הכתוב: כמו הרה תקריב ללדת תחיל תזעק בחבליה, כן היינו מפניך ה'. וע"כ, כיוון שהשכינה מצטערת עימנו, נקווה לך ה' אלוקינו, שתגאל אותנו. יש לדעת כיצד השכינה עובדת איתנו. כשיש לאדם כאב הוא אמיתי, השכינה משתתפת איתו.

שני משׁיחים [ב' משיחין]

תעה) בע' קולות האילה, השכינה, מכניסה ראשה בין ברכיה. ראשה, זה צדיק יסוד עולם. בין ברכיה, נו"ה, ונשבע לה בצדיק, לגאול את בניה בבוקר, שהוא אריה, חסד. בוקר, ימינו של אברהם, חסד, משיח בן דוד, היוצא מיהודה, שכתוב בו, גור אריה יהודה. לכן כתוב: חַי-יְהוָה  שִׁכְבִי  עַד הַבֹּקֶר אומר לה בועז, חכי עד יום הגאולה, הבוקר. עד שיופיע משיח בן דוד, אריה, בוקר, אור החסד. יש באריה חסד ועליו להתנהל גם בגבורה.

תעו) ובה מוליך לימין משה זרוע תפארתו. משום שת"ת, מדרגת משה, גוף, הכולל ו"ס חג"ת נה"י, וחסד הוא זרוע ימינו. משה נקשר בשם ע"ב, חסד, מדרגת אברהם, שע"ב (72) עולה בחשבון ד"פ ח"י (18), ח"י עולה בחשבון ג"פ ו', וו"ו, שהן ראשי תיבות מג' הפסוקים, וייסע, ויבוא, ויט, שהוא השם ע"ב שיש בג' ענפי עבות ההדסים, חג"ת. כי וייסע הוא חסד, ויבוא גבורה, ויט ת"ת. הם ג"פ ח"י שנקשרו בש' של משה. שיש בה ג' ענפים, ג' פנים, אריה שור נשר. הכתוב בהם, ופני אריה אל הימין לארבעתם, ופני שור מהשמאל לארבעתן, ופני נשר לארבעתן. שהם חג"ת. מ"ה ממשה הוא, ודמות פניהם פני אדם, מלכות. כי אדם בגי' מ"ה (45). והוא ח"י הרביעי, חי ה' שכבי עד הבוקר. שע"י אור הבוקר, יושלם ח"י הרביעי, מלכות. ויושלם השם ע"ב, הכולל ד"פ ח"י שבד' פנים של המרכבה, המרומזים מש' של משה ובמ"ה של משה.

תעז) זרוע השמאל, גבורה, שלומדים בו, שמאל דוחה וימין מקרבת. שאע"פ שהקדים זמן הגאולה לחודש תשרי, אמנם כיוון שתשרי שמאל לחודשים, תהיה דוחה את הגאולה, כדי שלא ימות משיח בן אפרים בדינים של השמאל. כי משיח בן אפרים הוא גלגול של ירבעם, שיש קטרוגים עליו, מחמת שחטא והחטיא את הרבים. וע"כ דוחה מתשרי, שמאל, עד שיתקרב הימין, פסח, זרוע ימין, חסד. ואז ייגאלו, לקיים הכתוב: כימי צאתך מארץ מצרים אַראֶנו נפלאות. שבניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל. ובחסד עליון ריחמתיך אמר גואלך ה'. סדר הגאולה יהיה באיחוד של החסד והגבורה, ותפקידנו לאחד אותם ע"י התורה הקדושה.

תעח) ואח"כ נוטלים כולם מגבורה, שממנו משיח בן אפרים, שבא לקבל נקמה משונאיו. כי כך צריכים תחילה לנקות התבואה, שהוא ישראל, בימין. ואח"כ לשרוף הקש, בשמאל. כמ"ש: והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשיו לקש ודלקו בהם ואכָלום. ואסיפת התבואה היא בעמוד האמצעי, שבו כתוב: וייאסף. נאסף לבית, לשכינה.

תעט) אבל במדרגת משיח בן יוסף, כתוב: עַתָּה יְלַחֲכוּ הַקָּהָל אֶת כָּל סְבִיבֹתֵינוּ, כִּלְחֹךְ הַשּׁוֹר, אֵת יֶרֶק הַשָּׂדֶה, משיח בן יוסף שנקרא שור. שעליהם כתוב: בפרוח רשעים כמו עשב. מפסח עד תשרי תהיה הגאולה, שנקראת עד. ומשם ואילך תהיה השמדה שלהם. עד שמגיע לתשרי, שהוא שור, בו יתקיים כלחוך השור.

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קנא-קנג
1. מי הוא הגורם לכך שהרוח נפקד אצל השכינה להויה?
2. למה השכינה צועקת ב- ע' קולות בזמן השחר?
3. מה תפקיד הכאב בנפש האדם וכיצד צריך להתייחס אליו?
4. הסבר מהו "חי ה' שכבי עד הבוקר"?
5. כיצד משה מתאר את ד' חיות המרכבה שלמעלה מחזה?
6. כיצד ניתן להסביר את הסתירה לכאורה שכתוב מחד "בתשרי עתידין להגאל" ומאידך "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב