049- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמה-קמז השקפהI תגיות:...

049- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמה-קמז השקפהI תגיות: דינו של גיהינום

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

 

תְּרוּמָה קמה- קמז

דינו של גיהינום [דינא דגיהנם]

חום התאוות של הרשעים מתדלק את היצר הרע.

בא להראות שעונש הגיהינום מתאים לרשעים, אשר כאן בעולם הזה הם מוסיפים עצים למדורה ע"י תאוות שאינן שייכות לדרך הישר. הגיהינום הוא בנפש, וכך למשל אדם כעסן, עליו להפנים שכאשר הוא דורש בגאוותו להשתלט על אחרים, בכך הוא מזין ומדליק עוד את האש.

הגיהינום מחולק למדורים, ואל לו לאדם לומר לעצמו ממילא אני חוטא מה זה משנה לאן אלך, מפני שישנם מדורים מהם קל יותר לעלות. ישנם פרטים שונים בקליפות וכשלומדים את הסדר שלהן, ניתן לאתר את העיוותים הנפשיים המדמים עצמם לקדושה, ולמעשה ההיפך הוא הנכון.

השבת היא התכלית, ומי שאינו רוצה בתכלית לא יזכה בה, מי שאינו מעריך את השבת שהיא מעין עולם הבא, אז גם בעולם הבא לא יזכה למנוחה. כל אלו המחללים שבתות וזמנים, ואינם חסים על כבוד אדונם כלל, שישמרו אותם, אלא מחללים בפרהסיה בגלוי, כמו שהם אינם שומרים שבתות וזמנים בעוה"ז, כן אין שומרים אותם בעולם ההוא ואין להם מנוחה, לכן על האדם להרהר בתשובה ולהראות בכל כוחו שהוא מנסה בעודו בעולם הזה.

 

 

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams