011- אדרא רבא – שיעור 11 (ע-עב) למתקדמים

011- אדרא רבא – שיעור 11 (ע-עב) למתקדמים

נָשֹׂא  ע – עב

י"ג תיקוני דיקנא

הכל תלוי באמונה

האמונה שלה השבח הגדול ביותר, באה לידי ביטוי כסימן בזקן אצל היהודי, אומרת שכאשר מגיע אור, שפע דוחים אותו מהסיבה שלא רוצים לקבל הנאה לפרטיות, אלא הכוונה היא להתחבר עם נותן המתנה.

אין לפגוע באמונה שבאה לידי ביטוי בדרך המחשבה של א"א שהוא שורש המוחין, כלומר תת המודע של האדם המחזיק צורת הגיון מסוים. כשפוגמים בהיגיון האמוני, המחשבה שתצא מכך תהיה קלוקלת. בזכות האמונה מתפשטת הארת החוכמה, כל חוכמה המתקבלת שלא דרך האמונה שגויה.

תיקון הזקן מבטא את התיקון של צמצום ב בוא באים בסדר הנכון, היי קודם לתיקון הבריאה לפני סיום התיקון.

עד כה למדנו את שבעת התיקונים שנתן עתיק בא"א- והם לומדים על דקנא- שזה זקן- של א"א.

אות ע"ב

עב) פתח ר"ש ואמר אוי למי שמושיט ידו בדיקנא היקר העליון של הסבא הקדוש שהוא א"א הנסתר והסתום מכל. דיקנא של תשבחה ההיא דיקנא הסתום ויקר מכל תקוניו של א"א דיקנא שאין יודעים אותו עליונים ותחתונים, דיקנא שהוא תשבחהשל כל התשבחות, דיקנא שלא היה אדם נביא וקדוש שיקרב לראותו, דיקנא שהיא תלויה בשערותיו עד טבור הלב הוא לבן כשלג יקר נסתר מכל נסתר, האמונה של אמונת כל. (ראשית הוא משבח מאד את ענין הזקן  של א"א– אבל כאן עדיין לא מדובר על זקן של ז"א. יש אומנם איזה שהיא השלכה, אבל נראה אותה בהמשך.) ( 3.12)

אות ע"ג

עג) למדנו בספרא דצניאותא שזקן ההוא שהוא אמונת כל ( הזקן הזה, הוא מבטא את האמונה- הרי הוא נובע מהתיקונים הפנימיים- והתיקון הראשון היה של אמונה גדולה מבחינת גלגלתא-)שהוא מבטא את האמונה מאחר ונובע מהתיקונים הפנימיים והתקון הראשון היה של האמונה יוצא תחת אזניו ( תיקון ראשון- ב' מצרי הזקן) ויורד סביב הפה הקדוש, ויורד ועולה (לשפה עילאה ) ומכסה במנחה של הבושם הטוב את הלבן של היקר דהיינו שמכסה עור הפנים דא"א שהוא לבן, ויורד בשווה ומכסה עד הטבור של הלב, הוא דיקנא היקר האמונה השלמה שנוזלים בו י"ג מבועים הנובעים של שמן המשחה הטוב בי"ג תקונים היא מתתקנת. (ממשיך עם השבח הגדול  מבחינת הדיקנא- בהיותו בחינת האמונה, כמו שאנו יודעים שהכל תלוי באמונה, והיות ואנו  מאמינים בני מאמינים לכן יש ענין לגדל זקן? אז יש י"ג תיקונים- י"ג מבועים- צירכים לראות מהם התיקונים האלה ומה הם אומרים לנו מבחינה נפשית. אומר לנו את התיקונים באופן כללי, ואח"כ Bללמד אותם אחד לאחד באופן פרטי. ) ( 5.52)

(הוא מתחיל עם התיקון הראשון:

 

אות ע"ד

עד) תקון ראשון די"ג תקוני דיקנא השערות מתתקנות למעלה ומתחילות מאותו התקון דשערות ראשו העולה בתקונו למעלה מאזניו  (למעלה מאוזניו זה עשה הראש משם ב' מצרי הזקן שיורדים למטה- משם מתחיל התיקון הראשון )ויורד לפני פתח האזנים בחוט אחד במשקל טוב עד התחלת הפה והבאור הוא להלאה (ביאור מה זה בדיוק התיקון הזה, ואיך האו קשור לראש- כל זה נלמד בהמשך, רק כותב לנו באופן כללי מה הוא התיקון ) (אז זה:

התיקון הראשון של ב' מצרי הזקן

יורדים מאזור של אמצע האוזן – הנקב שבאוזן-(יש פה כאן עצם כזו) ומפה מתחיל תיקון הזקן שיורד למטה, ויורד עד השפה התחתונה- ובתיקון השני הוא עולה למעלה לשפה העליונה 7.27)

 

אות ע"ה

עה) תקון ב' השערות מתתקנות מראש הפה עד ראש האחר של הפה בתקון שווה ( במה הם מתקננות- היות והם עולות לשפה העליונה- והשפה העליונה שיייכת ללחי העליון למדש=רגת בינה ולא למדרגת מלכות אז אותם שערות עולות להתקן בינה שהיא נקראת מידת ההשפעה) (8.13 ) היות והן עולות לשפה העליונה השייכת למדרגת בינה לכן עולות שערות אלו להיתקן במידת ההשפעה

 

אות ע"ו

עו) תקון ג' מתחת החוטם באמצע תחת ב נקבי החוטם יוצא אורח  (שביל ) אחד  והשערות נפסקו מאורח הזה ( דהיינו באמצע שפה עליונה יש אורח באמצע) והוא מלא שערות מצד זה ( של השפה) ומצד זה של (השפה) האורח  ( באמצע) בתקון שלם מסביב אורח הזה (אז התיקון עצמו הוא האורח- השביל, דרגו יורד האור מהתיקון השביעי שלמדנו מהחוטם, עם ב' נקבי הפרדשקא ) זהו תקון השביל דרכו יורד האור (9.39 )

 

אות ע"ז

עז) התקון הרביעי מתתקנות השערות תחת הפה מראש אחד לראש השני  ( לאן  הם יורדות? מה זה ראש שני? הם יורדות מכל מה שהיה בינה שזו היתה שפה עילאה, כמו לסת עליונה- ששם הלסתות עליונה ותחתונה מופרדות, כמו שמלכות מופרדת מבינה, אבל בעור מבחוץ הם כאילו שווות- ולכן מבחוץ אפשר להשוות בינהם, יורד האור דרך האורחא, לשיבולת הזקן שהוא למטה, ושיבולת הזקן זה הראש, שהוא הראש התחתון- וזה נקרא מראש אחד לךראש השני בתיקון שלם, דהיינו נקרא שבולת הזקן)בתקון שלם היי הנק שבולת הזקן (10.41 )

 

  אות ע"ח

עח) תקון חמישי תחת הפה יוצא אורח אחר במשקל כנגד אורח העליון שמתחת החוטם  (כמו שהיה לנו מתחת לחוטם את האורחא- ככה מסביב לשיבולת יש גם מקום שבו יש חלל כזה פנוי משערות בשני הצדדים של השבולת )ואלו ב אורחות רשומים על הפה מכאן ומכאן,

 • אורח העליון מעל הפה (זה התיקון השלישי)
 • ואורח תחתון תחת הפה ( זה התיקון החמישי) ( 11.40)

 

אות ע"ט

עט) תקון שישי השערות מתתקנות ועולות ויוצאות ממטה למעלה לראש הפה ( שוב מלמטה מתוך השערות מתפשטות השערות חזרה למעלה ללחיים) ומכסה מנחת הבשמים הטובים  ( שזה הלחיים) עד ראש הפה למעלה (עד הקו של הפה ) ויורדות משם השערות עד ראש הפתח דאורח התחתון שמתחת הפה  ( הם עולות ויורדות עד המקום הזה) (13.05 )

 

אות פ'

פ) תקון שביעי השערות נפסקות מלצמוח ונראים ב' פנים  ( שהם נקראים גם ב' התפוחים שזה 2 התפוחים כאן למעלה  (בלחיים) שהם פנויים משערות) דהיינו  פן הימני ופן השמאלי בלי שערות, במנחת בשמים טובים יפים וטובים למרה, בשבילם מתקיים העולם ז"ש באור פני מלך חיים  (אז עד לפה היו שבעה תיקונים. (14.29 )

שבעת התיקונים:

 1. יש את ב' מצרי הזקן– תיקון 1
 2. עולים לשפה עילאה– תיקון 2
 3. האורחא– תיקון 3 משיג באמצע מתחת לאף
 4. שבולת הזקן– תיקון 4)
 5. האורחא התחתונה מסביב לשבולת- תיקון 5
 6. ב' השערות על הלחיים – תיקון 6
 7. ב' תפוחים –פנויים משערות-שבהם נאמר " באור פני מלך חייים" תיקון 7

 

למה אנו מחלקים בין השבעה האלה לבין האחרים? כי הם באים ממקום שונה בתוך גלגלתא  ומו"ס, תכף נראה שהם מתחלקים- נלמד אותם- יש פה ענין של התכללות- הם באים ממו"ס אבל יש גם את גלגלתא, שמתכלל במו"ס גם אם לא באים תיקונים. 15.29

 

פא) תקון שמיני יוצא חוט אחד של שערות מסביב הזקן ותלוים במשקל עד הטבור

פב) תקון תשיעי השערות מתעוררות ושערות דיקנא מתערבות עם אותן השערות התלויות בגרון והן במשקל דהיינו בשוה ואינן יוצאות זו מזו(  כמו שיש הפרדה בינהם- בין שערות שבאות ממו"ס לבין אלה שבאות מגלגלתא, גלגלתא הכוונה למו"ס שהתכללה מגלגגלתא)

פג) תקון עשירי השערות יורדות תחת הזקן ומכסות הגרון שתחת הזקן

פד) תקון אחד עשר שאין שערה יוצאות משערה ומשוערות בשיעור שלם

פה) תקון שנים עשר שעל הפה אין תלויות שערות והפה נתפנה משערות מכל צדדיו וסביב סביב לו השערות נאות

 

 

פו) תקון שלשה עשר שתלויות שערות תחת הזקן מכאן ומכאן היי כל שטח השערות שבאחרי הזקן ביקר נאה ביקר יפה ומכסות עד הטבור דלב ולא נראה מכל פני מנחת הבשמים חוץ מאלו הפנים היפים הלבנים שמשפיעים חיים לעולם (ומראים שמחה לז"א הזקן ליהודי הוא יפה, ומבטא את האמונה

פז) בי"ג תקונים אלו נמשכים ויוצאים י"ג מבועים של שמן (שמן מראה על חכמה ), השפעה המשחה ונמשכים לכל אלו שלמטה (מי אלה שלמטה? אם מדברים על ז"א, אז נמשך לז"א, ואם מדובר לז"א אז משם נמשך אור לנשמות הצדיקים ) ומאירים משמן הזה ומשיחים משמן ההוא שבי"ג תקונים אלו. בי"ג תקונים ( שהם כ"כ נעלים) אלו נרשם הדיקנא היקר הסתום מכל של עתיק דעתיק שהוא א"א מב' עגולים היקרים (ב' התפוחים )של פניו מאירים פניו של ז"א וכל כפתור ופרח דהיינו כל מיני המדרגות הנמצאים למטה מאירים ומתלהטים מאור ההוא של מעלה. י"ג תקונים אלו נמצאים בדיקנא ובשלמות הזקן בתקוניו, נקרא אדם נאמן שכל שרואה זקנו תולה בו אמונה אז אם אדם רוצה להיות נאמן עליו לגדל זקן, לפחות לעשות סימן לזקן . מה תעשה איזה שרוצה להיות  נאמנת?- תגדל זקן לבעלה. ( 25.34)

 

שאלה תלמיד: המידה של נאמנות שייכת בד"כ ליסוד, ואיך אפשר להבין את ענין של זקן ששיך  להעביר על חכמה בצורה מותאמת.

מדוע  הזקן הוא סימן לאמונה?

הרב: הזקן נובע מכך שבגלגלתא- תיקון הראשון של ראש דא"א, הסכים בנאמנות מאד גדולה שכשמגיע האור  אז הוא שם לעצמו עזקא (טבעת)- ולא מקבל את האור של ג"ר דחכמה. לכן הכלים שהלבישו על האור הזההם יוצאים החוצה בסוד שערות, בסוד שערות רישא ושערות דיקנא,

 • גו"ע של שערות אלה יוצר את שערות רישא
 • ואח"פ של שערות אלה יוצר את שערות דיקנא

אז הם מבטאות את האמונה שהסכמתי לא לקבל ג"ר דחכמה. ולכן הן מצביעות על אמונה. 26.43

 

פח) למדנו בספרא דצניאותא י"ג תקונים אלו התלוים בדיקנא היקר בחדש השביעי דהיינו בעשי"ת (הם שומרים) נמצאים בעולם (הם שומרים עלינו) ונפתחים בי"ג שערי רחמים ומי שמושיט ידו להשבע בזקנו הוא כמי שנשבע בי"ג תיקוני דיקנא (זה הוא בא"א שיש בו י"ג תיקוני דיקנא הם מבטאים אותו ) בזעיר אנפין בכמה תיקוני דיקנא יש בו. אמר ר"ש לר' יצחק עמוד על עומדך וסלסל בסלסול התקונים של המלך הקדוש שהוא א"א איך הם מתתקנים. (אומר  רבי שמעון לרבי יצחק- עכשיו הגיע תורך לומר דבר תורה באדרא רבא שהם ישבו בה, תגיד את התיקונים של א"א שהם נקראים תיקוני דיקנא- ומפה אנו הולכים ללמוד את התיקון הראשון של י"ג תיקוני דיקנא. אז עכשיו הוא נתן לנו רק את השמות, אמר את החשיבות שלהם, והזכרנו ממה הם נובעים, ועכשיו צריך ללמוד אותם אחד לאחד.  זה לימוד ממש מרתק, חשוב, ממש מראה איך בונים אמונה- ואמונה זה לא אומר שאין שם חכמה ותענוג, יש שם הרב חכמה ותענוג אבל כך צריכים לבנות את האמונה. ברגע יש אמונה אז אור פני מלך יוכל להתפשט במסגרת האמונה הזאת, בשונה מהחכמה שגרמה לחכמה שגרמה לשבירת הכלים בעולם הנקודים. 29.35

 

שאלות חזרה בזוהר אדרא רבא ע-עב
1.מהם שמות יג' תיקוני דיקנא ולמה הם נועדו?
2. מהיכן נובעים יג' תיקוני דיקנא ומה חשיבותם?
3.במה בולט התיקון השביעי משאר התיקונים?

הירשמו לקבלת עדכונים ושיעורים נבחרים: https://goo.gl/VAJgMz
עשו מנוי לזוהר הקדוש לחיזוק הפנימיות בעולם: https://goo.gl/cPLdsk
התקינו את אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/apps
✨לכל ההקדמות לחכמת האמת, תלמוד עשר הספירות, קורסים נבחרים בחכמת הקבלה, הדף היומי בזוהר, שער הגלגולים, כתבי האר"י, שיעורי השקפה, עבודת נפש, קבלה למתקדמים ועוד – היכנסו לאתר הסולם: https://www.hasulam.co.il ✨
אתר הבית- http://hasulam.co.il אתר ספר הרב: http://parasha.pw
מועדי ישראל האדם ומה שביניהם: http://moadim.co
פייס הרב: http://adamsinay.net הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl
צור קשר: http://goo.gl/81NR6h
פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב