הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קו-קח | שיעור 36 השקפה

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קו-קח | שיעור 36 השקפה

בלק קו – קח שעור 36

לעושה נפלאות גדולות לבדו

לאחר ששמע רבי פנחס מהערבים את הנס שעשה הקב"ה ליהודים שניצלו,

בכה רבי פינחס ואמר, ריבונו של עולם, מקרה של הנס הזה עשית בשבילי, ואלו היהודים ניצלו, ואני לא ידעתי החמור שלו נחר פעמיים ואותם שודדים נשרפו. כתוב, לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם במקום ההעלם חסדו. כמה טוב עושה הקב״ה עם בני אדם, וכמה ניסים.

יש ואדם עושה מעשה טוב או פועל בסדר נכון, ובזכות זה ניצל יהודי אחר מרחוק שאפילו אינו מכירו. כלומר ששפיטה פרטים לא יכולה להיות נכונה, כל אחד כפרט משפיע על האחרים. וכך באדם אחד הוא פועל רצון מסוים, ומגיב לרצון אחר שאינו מודע לו. לכן על האדם לבחון ולפרש את המציאות לפי היסודות האמוניים שהם מדייקים וקולעים למטרת המערכת. כל פרט עושה ופועל כדי שהכלל ייהנה, כאשר הכלל מחלק את הזכויות.

רבי פנחס בן יאיר סומך על בהמתו, כלומר החומריות, הגוף כבר פועל בקדושה, לפי התת מודע, הוא כבר תיקן את צד הבהמה, את הרצון לקבל שלו. תת המודע שלו היה מתוקן שהרי חזר בתשובה מאהבה.

אין תגובות

להגיב