הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קט-קיא | שיעור 37 השקפה

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קט-קיא | שיעור 37 השקפה

בלק קט – קיא שעור 37

שיר זכר, שירה נקבה

כל זמן שימין, חסד, היה רוצה לעשות נס, היה מחזיק באותו מזמור, ונתן את ישראל, שהשכינה מלובשת בהם, לפניו. כביכול בתחילה כתוב, ימינך ה׳ נֶאְדָרי בַּכוח, מבקשים מהשם שיתן לנו כוח של רחמים. בכוח ישראל.

הצעקות של החמור שאומר שירה

אם פרות אלו שהובילו את ארון הקודש, שאינן רגילות בניסים, אלא רק בשעה ההיא, היו אומרות שירה זו בגעיות שלהן, הצעקות של החמור של הזקן החסיד, רבי פינחס בן יאיר, שהוא רגיל בניסים, על אחת כמה וכמה שאומר שירה. כשמגיעים לקדושה גם החומר לא נשאר במדרגת בהמה. צד החומר שבאדם, הרצון לקבל, אין דרכו שיאמר שירה. גם כח פי האתון נברא בן השמשות ונגנז, ומתגלה רק בזמנים מיוחדים. אלו כוחות של הרצון לקבל עליהם שלטו גם רבי שמעון וגם רבי פנחס.

אין תגובות

להגיב