הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קיב-קיד | השקפה |...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קיב-קיד | השקפה | שיעור 38

בלק קיב – קיד שעור 38

מַעְיַן גַּנִּים

על האדם להגיע למעיין, המקור הנפשי הפנימי, שמפיח חיים. בינה היא המעיין שמעבירה את השפע. כאשר מגיעים להשראה כל גבוהה יש לשמור לקבל רק בקדושה, לקבל חיות רק מהתורה.

כשאדם לומד באמת תורה, יכול לחוש שנפתחים לו שערים לחיבור עם הכתוב, שהנפש מפעימה את הנפש לא רק כידיעה שכלית.

כִּי תָצוּר אֶל עִיר יָמִים רַבִּים

כִּי-תָצוּר אֶל-עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתָפְשָׂהּ, לֹא-תַשְׁחִית אֶת-עֵצָהּ לִנְדֹּחַ עָלָיו גַּרְזֶן–כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל, וְאֹתוֹ לֹא תִכְרֹת:  כִּי הָאָדָם עֵץ הַשָּׂדֶה, לָבֹא מִפָּנֶיךָ בַּמָּצוֹר. כמה טובים הם אורחות ושבילים של התורה, כי בכל דבר יש כמה עצות וכמה טובות לבני אדם, כמה מרגליות המאירות לכל צד את המרגליות ניתן למצוא רק בפנימיות. ואין דבר בתורה, שאין בו כמה נרות המאירים לכל צד. אשרי חלקו מי שמשתדל בתורה תמיד.

מי שמשתדל בתורה, כתוב בו, כי אם בתורת ה׳ חֶפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ. למה נסמך אליו הכתוב, והיה כעץ? אלא מי שמשתדל בתורה יומם ולילה, לא יהיה כעץ יבש, אלא כמ"ש, כעץ שתוּל על פַּלגי מים.

דברי תורה יש בהם פשט הכתוב, דרוש, רמז הרומז על חכמה, גימטריות, סודות נסתרים, סודות סתומים אלו על אלו, פסול וכשר, טמא וטהור, איסור והיתר. מכאן והלאה מתפשטים ענפים לכל צד. והיה כעץ ודאי. ואם לא, אם אין לו כל אלו הענפים, אינו חכם בחכמה. יש ללמוד את כל חלקי התורה, וצריך להגיע לפרי שהם סודות התורה המתקנים את הנפש

וכך אמר הקב״ה אל המשחית היצר הרע, כי תצוּר אל עיר נפשו של האדם, משום עוונותיהם הרבים שחטאו לפניי, והתחייבו בדין. ימים רבים, הם ג׳ ימים זה אחר זה, שנודעה מגפה בעיר. ג ימים לבוד, שאז כבר מנותק מהקשר וחייב ללמוד פנימיות התורה. אם אדם מרגיש שכבר איבד את חיותו, אין לו מספיק קשר לתורה שהיא מקור החיים, זה בגלל שעיוות את הדרך. לכן יש לקרוא בתורה לפחות אחת משלושה ימים.

ואומר הקב״ה אל המשחית, בוא ואצווה לך על בני ביתי, לא תשחית את עֵצהּ, זהו תלמיד חכם שבעיר, שהוא עה"ח, עץ הנותן פירות. בזמן דין גם צדיק צריך להסתתר.

המחבל הוא אותו צד בנפש שאומר אין לי חשק ללמוד, אני עסוק וכדומה. מי שלא יונק מהקדושה, מתנתק ממקור חיותו. מי שנשאר בגאוותו לא יכול ליהנות מהעצות של תלמיד חכם.

אין תגובות

להגיב