הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קמח-קנ | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת בלק קמח-קנ | השקפה | שיעור 50

בלק קמח – קנ שעור 50

עזא ועזאל נופל וגלוי עיניים

בשעה שעלה ברצונו של הקב״ה לברוא האדם. אז, קרא לכיתות כיתות של מלאכי השרת והושיב אותם לפניו. אמר להם, אני רוצה לברוא אדם  למעשה מלמד כאן על הדרך שהכוחות שמנהלים את העולם, שבנוי שיהיה בו אדם המקבל את ההטבה. למעשה שואל איזה כוחות צריכים להסתדר בעולם, כדי שהאדם, נזר הבריאה יוכל לקבל את ההטבה השלמה . אמרו לפניו, ואדם בִּיקָר בל ילין. הושיט הקב״ה אצבע שלו ושרף אותם. אומרים שצד אדם לא יכול להתקיים במקום כה יקר. כשאדם אומר שהוא סתם, ואינו יכול להגיע לקדושה, הוא למעשה שורף את הכוחות שבו, כפי שהקב"ה שרף את המלאכים שאמרו כך. הקב"ה לא מסכים שיהיו כוחות נגד האדם שתפקידו לקבל את מלא ההטבה. כוחות הס"א באים לאמן את האדם למטרה.

כיוון שברא את האדם, וחטא, ויצא בפסק דינו לפניו, באו עזא ועזאל. אמרו לפניו, פתחון פה יש לנו אליך, הרי האדם שעשית, חטא לפניך. אמר להם, אם הייתם נמצאים אצלם, כלומר שהיה גם בכם את גדלות הרצון לקבל, הייתם יותר גרועים ממנו. והפיל אותם מהמדרגה הקדושה שלהם מהשמיים. לא העלו על דעתם שאם רצון כה חזק לקבל, יוכלו להגיע לקדושה.

הקב"ה נותן כח בו עובדים המלאכים. כאן נתן להם כח בחירה לזמן מסוים. בשניהם מוצאים דיני הזכר, שהם פשע שרוצה ליהנות מדבר לא נכון. ודיני הנקבה זו המניעה מהנאה מהקדושה אלו כוחות שקיימים בעולם ומונעים מהאדם לבחור בטוב.

אין תגובות

להגיב