הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קנד-קנו | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת פנחס קנד-קנו | השקפה | שיעור 52

פנחס קנד- קנו שעור 52

אברים פנימיים

מראות הסולם

 

אם אין לאדם לב היודע לברר מה טוב ומה רע, הוא כמו אחד שאין לו רגישות לדעת ממה מותר ליהנות, וצורך הכל בלי הבחנה. כך עשיו רוצה הלעטה בלי שום בירור. יעקב הוא בחינת הלב, שמידתו אמת.

שלב ראשון בעיכול, נק חולם, הפירוד הראשוני ע"י השיניים וזה קו ימין ע"י המעשה. שלב שני בקיבה, שורוק, וכאן הופך לדם שמוליך את הכוח לכבד וללב. הבירור השלישי הלב לוקח את המטוהר והשאר הכבד. ההצטברות  והעודפים בכבד הולכים למרה.

הטחול הוא ממין הכבד, היינו מצד הס"א, ושניהם סימנים לדברים לא טובים. הכבד נברא ביום ב והטחול ביום ד והם בתחתית המלכות. ומשום זה אין סימן טוב להתחיל דבר ביום שני או ברביעי שמציינים את הס"א.

הכבד הוא מוות לגדולים ע"י המרה, היותרת של הכבד, כלומר במצב הגדלות, הגאווה. לילית הורגת את מצב הקטנות, שאדם עובד בחיסרון ומיילל שאין לו, וכך מתלונן על ההשגחה.

הכעס הוא כמו חרב שמתנקז במרה והורג בני אדם. שכל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. וכל המחלות שמביאות חום מקורם בעיפוש שבכבד והמרה.

אין תגובות

להגיב