הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו ד-ז | השקפה| שיעור 2...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו ד-ז | השקפה| שיעור 2 – סיכום

האזינו ד – ו   2

תפוח ושושנה

היחס לתורה צריך להיות פנימי, ויש לפרש את המשלים והשמות לפי דרכי הקבלה. לכן היה מתרעם רבי שמעון כשהיו באים ללמד על פי שמות מושאלים מחכמות חיצוניות, במקום להיצמד למקור.

טעות היא לחשוב שאם נלמד מדע, פסיכולוגיה וכדומה נבין טוב יותר את התורה, אלא ההפך, לימוד פנימיות התורה הוא הכלל לכל חכמה חיצונית.

רבי שמעון מעיד בשבועה שלא קיבל את הסודות מחוכמות חיצוניות, אלא ממקור עליון. זכינו לקבל את פירוש בעל הסולם, את דרכי העבודה הנפשית מבנו הרב"ש.

מי שלומד קבלה הוא למעלה מהמקרים, תפיסתו באה מהפנימיות של האמת ולא מהחיצוניות. האמת היא לא מה שאני מרגיש, אלא האמת עומדת בפני עצמה, ואותה יש להרגיש.

ואנו אחר דרכי התורה הולכים היינו לרמז על כל דבר ולכסות בלשון התורה, כמו שהקב"ה מדבר אנו הולכים בלשון התורה.

שאלות חזרה בזוהר האזינו ד-ז
1. כיצד מפורש הכתוב כי תפוח בעצי יער?
2. למה מדמה שיר השירים את המלכות?
3. מה היחס של רבי שמעון לאותם הברייתות המבארים סתרי חוכמת הקבלה על פי שמות של חוכמות החיצוניות ולא על פי שמות של חוכמה ומדוע?
4. כתוב "כתבו להם את השירה הזו" כך אומר משה רבינו לעם מדוע לא אמר את התורה הזאת?


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il

אין תגובות

להגיב