הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו צז-צט | השקפה | שיעור...

הדף היומי בזוהר הסולם – פרשת האזינו צז-צט | השקפה | שיעור 5

האזינו צז- צט  5

התשכח אשה עולה

 

הכלל זוכר תמיד את הפרטים היוצאים ממנו, וכך הרחם הוא הכלל של כל פרטי הוולד. וכך כל דברי החכמה של החכמים יוצאים מכלל אחדות החברים.

אדם שמצליח במשהו, שאומר דבר תורה, עליו לדעת שכוח זה נובע מאחדות החברים. הכלל של עם ישראל שיצא מהשכינה הקדושה, נשמר ע"י השכינה.

כשהצדיקים למדו תורה, הקול היה הולך למרחקים, עם ישראל ביישנים כאשר אין בהם את היתר דבקות בה', ולכן השם לא עוזב אותם.

התפיסה שנקראת ישראל מתקיימת בזכות תפיסת שלמות הבורא אצל ישראל. אומות העולם לא תופסים את המציאות דרך תפיסת הבורא כמו עם ישראל, אלא דרך כוחות אחרים כמו יופי, שמש וכדומה. ישראל תופסים שאין עוד מלבדו, זו חלק השם עמו.

משה לא רצה לקבל בחינה של אחוריים שהיא בחינת המלאך, אלא את השגחת ה'. את התפיסה השלמה שהבורא הוא הסיבה הראשונית, שהוא הכל והכל כלול בו, אם לא מכאן לא נצא ממצרים.

אין רבי שמעון כשאר בני אדם, שכולם לפניו כמו שאר הנביאים כלפי משה. דברי תורה הולכים בכל העולם ונשמעים בכל מקום למי שראוי.

אין תגובות

להגיב