הדף היומי בזוהר חדש הסולם – כי תשא | שיעור 9 |...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – כי תשא | שיעור 9 | השקפה | כה-כז

כי תישא  כה – כז שעור 9 

שלש רגלים וראש השנה

סוף דבר הכל נשמע את האלקים יראה, נאמר על המלכות. את המלכות שנק יראה יש לחבר לז"א, לכן היראה קודמת להכל, שכתוב איש את אביו ואמו תראו.

היראה קודמת כמעט לכל דבר, וְעַתָּה, יִשְׂרָאֵל–מָה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ:  כִּי אִם-לְיִרְאָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ. יראה היא כוח ההתמסרות של האדם לדבר גדול ממנו.

היראה היא הפתח לקשר, מפני שמי שבגאוותו אומר אני גדול, אין הוא יכול לבוא בביטול, ואין הוא יכול להגיע לאהבת השם. כשאין לאדם יראה, הוא גם לא מאמין. לכן אומר הזוהר הקדוש, שמי שאינו ירא חטא, אין לו רשות להיכנס לפתח האמונה. היראה היא השער להשם.

כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת, כלומר שיראת החטא היא הסיבה לחכמה. יראת חטא אומר שאדם פוחד להחטיא את המטרה אותה קבע הקב"ה.

הברית היא האמצעי לפעול את היראה. בלי ברית אין דרך, ואין מחויבות. חוקות שמים וארץ, המוחין שבחכמת התורה מתקיימים רק במי שבא ביראה. משפטי השם צדקו יחדיו, כאשר מחברים וקושרים את היראה לעליון, לחוקות שמים וארץ.

מי שלא שומר על הברית, אז אין אמון בינו לבין הבורא.

ועל זה העירו הראשונים, כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיים. כי החכמה יושבת על כנה אשר נטעה ימינך שהוא היראה הנק כבוד אל. לכן לא החכמה שיש לאדם נחשבת, אלא יראת החטא שבו. מה שאנשים קוראים חוכמה הוא ידע. בינה היא מקום התחלת קבלת החכמה, לא החכמה אלא ההשפעה.

 

ודרך חיים תוכחת מוסר, מה היא הדרך לעץ החיים, היא אותה שנפקדה על העולם ליסר בני אדם שלא יסורו מדרכו. כמו רעב הוא מעין ייסורים שמכוונים אדם למלא חסרונו, כך בעולם הרוחני ייסורים באים להכווין אדם לדברים הפנימיים.

אין תגובות

להגיב