הדף היומי בזוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 18 |מתקדמים|...

הדף היומי בזוהר חדש הסולם – שיר השירים | שיעור 18 |מתקדמים| נב-נד


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש שיר השירים נב-נד
1.מהו הסימן אם רואה ענבים בחלומו איזה סוגי ענבים מה אם אוכל אותם ומה אם שותה מיינם?
2. מדוע יעקב כשקרב אל יצחק אביו נתן לו מאותו היין הטוב המשומר וכיצד זה מתקשר לאהבת דודים?
3. אילו ב ריחות יש שמביא באות קפז ומה ההבדל ביניהם?
4. באיזה מצב המלכות היא נקראת אש שורף ומדוע אפשר להשתמש באש הזאת עד כדי שהיא לא תהיה אש שורפת אלא ריח ניחוח להשם?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב