זוהר חדש הסולם – מדרש איכה | שיעור 7 |מתקדמים| יט-כב

זוהר חדש הסולם – מדרש איכה | שיעור 7 |מתקדמים| יט-כב


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש מדרש איכה יח-כב
1.מה הפתרון כדי לא להגיע לחורבן בעת הירידה?
2. כיצד מתואר החורבן כיצד זה קשור לנפש האדם?
3. האם אחרי הספד זה מקבלים בני ירושלים שבני בבל הם אלו שצריכים לספוד הסבר ונמק?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב