זוהר חדש הסולם – מדרש איכה | שיעורים 5-6 |מתקדמים| יג-יח

זוהר חדש הסולם – מדרש איכה | שיעורים 5-6 |מתקדמים| יג-יח


בית מדרש הסולם ללימוד פנימיות התורה וחכמת הקבלה בדרך ״בעל הסולם״ והרב״ש בראשות הרב אדם סיני.

שאלות חזרה בזוהר חדש מדרש איכה יג-טו
1.מדוע מיללת וכואבת השכינה הקדושה הרי הצער מנוגד למטרה שהיא האושר?
2. על מה מצטערת וכואבת השכינה הקדושה מה תפקיד המזבח?
3. מה נקודת הקשר עם בעלה ראה אות סז והילך שעליה מצטערת השכינה הקדושה?
4. מהו הפתרון כפי המופיע באות עט?

ניתן לעקוב אחרי העדכונים וליצור קשר
https://www.instagram.com/hasulam.community
hasulam.site@gmail.com
הצטרפו ללימוד התע״ס היומי: https://dafhayomitaas.org.il
אתר הבית: https://www.hasulam.co.il
צור קשר: https://bit.ly/34offe4

אין תגובות

להגיב