תיקוני הזוהר -הקדמה | עמוד צ |שיעור 72

תיקוני הזוהר -הקדמה | עמוד צ |שיעור 72

סוד בניין יחזקאל בסוד דנקודי שיעור 72

 

סדר המחשבה הנכונה על פי חולם שורוק חיריק הוא המחשבה המופשטת, רצון עצמי פרקטי, והשילוב ביניהם, כאשר האמונה מובילה, והרצון העצמי בא לביטוי כעזר לאמונה.

כל הבנה שבאה בדרך אחרת תוביל לכך שלא תבוא תולדה של זרע קודש.

אות א באה לגלות את המציאות של השלמות של גילוי החכמה.

המפתח לקבלת החכמה זו היכולת לקבל את ג הנקודות, את התנועה הנפשית של חולם שורוק חיריק, שנקראים גם הכנעה הבדלה המתקה.

הכנעה זו התבטלות גמורה, בסוד חולם, מעל האותיות, הצד האמוני.

הבדלה היא בירור מה הוא רוצה, השלמת כלים, וכאשר יודע מה הוא רוצה, מהי הייחודיות שלו. לרוב היא במחלוקת לאמונה, כלומר הכנעה והבדלה חלוקים ביניהם, החיריק הוא הגורם המאחד, המשלב בין המקום הפרטי לבין הימין, האמונה שעליה להוביל.

סוד בניין יחזקאל בסוד דנקודי שיעור 72

סדר המחשבה הנכונה על פי חולם שורוק חיריק הוא המחשבה המופשטת, רצון עצמי פראקטי, והשילוב ביניהם, כאשר האמונה מובילה, והרצון העצמי בא לביטוי כעזר לאמונה.

כל הבנה שבאה בדרך אחרת תוביל לכך שלא תבוא תולדה של זרע קודש.

 

קנה) ו׳ כליל תלת וכו אות ו׳ כוללת שלש נקודות עליונה תחתונה ואמצעית, המעידות ושלשה עדים תחתיהן למטה המעידים על עלת על הכל שהוא ראשון ואחרון ומבלעדיו אין אלקים. כי הוא הו׳ כוללת שש נקודות, כחשבון ו', המעידים על עלת על הכל שאין אלוה אחר לששת הקצות אלא הוא. הרי תשע נקודות הכלולות באות ו׳ מן א׳ ועם אות א׳ שבתוכה היא הוא״ו משלימן לעשר נקודות. ובו כולם הולכים למקום אחד. הרי כאן סוד בנינו של יחזקאל בסוד הנקודות.
פירוש. כי בקטנות
בקביעות נמצאים ז״א ומלכות שבאצילות בבחינת ו״ק ונקודה, דהיינו חב״ד חג״ת דכלים לז״א ונקודת החזה למלכות. ולזעיר אנפין חסר ג׳ ראשונות דאורות מחמת חסרון נצח הוד יסוד דכלים. באצילות נמצאים בו"ק ונקודה, זו"ן, זה מצב קביעות באצילות

ולמלכות חסר ט״ס ראשונות דאורות מחמת חסרון ט׳ תחתונות דכלים. כנ״ל ענין ערך הפוך שיש בין כלים לאורות. ולעת גדלות שז״א מעלה את נה״י שלו מבי״ע וחוזרים למדרגתם בז"א, דאצילות, אז משלימים לז״א ט׳ כלים. ומלכות שמקומה היא בנקודת החזה מושלמת מנה״י אלו שבז״א שעלו ומאירים אליה ונבנית בט׳ ראשונות דאורות, וט״ת דכלים, נצח בז"א מתחלק לחכמה חסד ונצח, והוד שלו מתחלק בינה גבורה והוד, ויסוד דעת ת"ת יסוד

כי נצח שבז״א נחלק לחח״נ שלה והוד לבג״ה, ויסוד לדת״י. ונקודת החזה שלה היא כתר שלה ונמצא כי אותם נה״י של ז״א שהיו תחת רשותה בעת קטנות ועתה חזרו ונתחברו לז״א, נמצאים מתחברים גם למלכות בעת גדלות.

כאשר ז"א בקטנות היא לא מקבלת כלום ואינה עצמאית. בגדלות היא מקבלת את הנה"י שלו, כל אחד כלול משלוש, ט ספירות.

וזה אמרו ו׳ כליל תלת נקודין וכו'. דהיינו צורת א׳ (כנ״ל באות קנ״ד) דסהדין כי אור החכמה נקרא עדות מעידים שבאים לגלות את אור קטנות דחכמה, שם אכדט"ם, שם אלקים עם האותיות המוקדמות. אלקים קטנות דנשמה, אכדט"ם גימטרייה עד, רצון לקבל שמושך חכמה בסוד עדן ובסו״ה בטחו בה׳ עדי עד ג עדיויות. ועל ז״א נאמר, ויקם עדות ביעקב (עיין באדרא זוטא אות צ״ג) אל תקרי דעות אלא עדות ותלת סהדין תחותייהו לתתא וכו׳ היינו נה״י דגדלות המשלימים לז״א ומאירים אל הנוקבא שהיא למטה מז״א.
וזה אמרו 
הא תשע נקודין דכלילן באת ו׳, היינו חב״ד חג״ת דכלים, וחג״ת נה״י דאורות, המאירים בקטנות, שהם ו', ונה״י דכלים וג״ר דאורות של הגדלות שביחד הן תשע נקודות ואת א׳ הכוללת גם לנוקבא ביה אשתלימו לעשר. וביה כלהו אזלין לאתר חד ומגלים את המוחין דפנים.

אות א באה לגלות את המציאות של השלמות של גילוי החכמה.

המפתח לקבלת החכמה זו היכולת לקבל את ג הנקודות, את התנועה הנפשית של חולם שורוק חיריק, שנקראים גם הכנעה הבדלה המתקה.

הכנעה זו התבטלות גמורה, בסוד חולם, מעל האותיות, הצד האמוני.

הבדלה היא בירור מה הוא רוצה, השלמת כלים, וכאשר יודע מה הוא רוצה, מהי הייחודיות שלו. לרוב היא במחלוקת לאמונה, כלומר הכנעה והבדלה חלוקים ביניהם, החיריק הוא הגורם המאחד, המשלב בין המקום הפרטי לבין הימין, האמונה שעליה להוביל.

 

אין תגובות

להגיב