תיקוני הזוהר -הקדמה | עמוד פ"ט |שיעור 71

תיקוני הזוהר -הקדמה | עמוד פ"ט |שיעור 71

סוד בניין יחזקאל בסוד דנקודי שיעור 71

 

חולם שורוק וחיריק מלמדים על סדר המדרגה. עיקר התיקון הוא לקבל חכמה, לכך יש להתקין כלים ראויים. יש בחירה מוקדמת של כל הנשמות ביתר דבקות.  הצמצום הוא על הרצון לקבל בלבד, לתקנו לצורה ראויה.

זאת ניתן להשיג ע"י ג קווים, חולם ימין, שורוק שמאל, חיריק אמצע.

רק כאשר בא קו אמצעי לשתף ימין ושמאל, כעת כל אחד כלול מ ג' קווים.

נקודות רומזות על אורות החכמה המחיים את הכלים שהם האותיות ומנענעים אותם, ולכן אור החכמה נקרא אור חיה שנותן חַיּוּת לכלים, והן נחלקות לג' בחינות שהן נקודות העליונות ממעל לאותיות, שנכללות בשם חולם.

מה שמנענע את הנקודות מעל, הוא סוג של אידיאל, שאינו מערב את הרצון הפרטי. מצב של אמונה נק חולם.

ונקודות אמצעיות שבתוך האותיות, הנכללות בשם שורוק דהיינו מלאפום. ונקודות תחתונות מתחת לאותיות הנכללות בשם חירק.

דומה למצב קטנות, השלמת כלים, וזיווג לקבלת האור.

חיריק מתקיים בעולם התיקון, באצילות, ואינו מתקיים בנקודים, שם גרם לשבירה.

בקטנות האדם לא יודע מה צריך לעשות, ומוכן לקבל הוראות מלמעלה, זהו מצב חולם. אמונה.

בשורוק – שמאל הוא מקבל השתוקקות עצמית, ועליו לחבר ביניהם. אם יחבר כך שהשמאל שולט, באה שבירה.

החיריק הוא הדעת המזווג, וכאשר זו דעת אמיתית ונכונה, תהיה התפשטות לגוף כפי שצריך, ימין שולט על שמאל.

לכן כאשר מתעורר באדם השתוקקות, ינתב אותה דרך התורה והערכים הגבוהים.

כאשר חלילה כופפים את האמונה והערכים, תחת ממשלת החשק, טועים בגישה.

נחשב החולם הוא ראש להתפשטות, לא מבטא את ההתפשטות לגוף. לכן כך נכון ללמוד תורה, בימין. וכאשר עושה אדם חשבון נפש, אז מביאים את הרצון ללימוד, ורואים מה גדול יותר, הרצון הפרטי, או הלימוד הגבוה.

הבא את החשק אל האמונה. הבא עצמך (קו שמאל) לאמונתך (ימין)

כדי שהשמאל יתכלל בימין.

הכל מדובר כאן בראש, בשורש, וכסימן אפשר לראות בראש האדם, שצד ימין במוח עוסק בדברים המופשטים, אומנותיים, והשמאל שייך לרצון הפרקטי, המדוד.

כאשר נותנים לצד השמאל, הוא הצד המדעי לשלוט, באים לגאווה ושבירה.

כדי להוליד הבנה, או ידיעה אמיתית, זהו סדר ההשגה. חייבים להביא את הרצון אל החולם, האמונה.

פעמים רבות חלום מופרע ע"י הטכניקה של קו שמאל. השאלה האם יש לאדם כוח לפעול את החלום, כאשר הוא קשור לעצמך.

סוד בניין יחזקאל בסוד דנקודי שיעור 71

 

חולם שורוק וחיריק מלמדים על סדר המדרגה. עיקר התיקון הוא לקבל חכמה, לכך יש להתקין כלים ראויים. יש בחירה ביתר דבקות, והצמצום הוא על הרצון לקבל בלבד, לתקנו לצורה ראויה.

זאת ניתן להשיג ע"י ג קווים, חולם ימין, שורוק שמאל, חיריק אמצע. הם תוקונו בג"ר דנקודים, והחיריק באצילות.

נקודות דס"ג ירדו תחת לטבור, והם תחת האלכון באות א

 

רק כאשר בא קו אמצעי לשתף ימין ושמאל, כעת כל אחד כלול מ ג' קווים.

 

קנד המשך
והנה נקודות רומזות על אורות החכמה המחיים את הכלים שהם האותיות ומנענעים אותם, ולכן אור החכמה נקרא אור חיה
שנותן חַיּוּת לכלים, והן נחלקות לג' בחינות שהן נקודות העליונות ממעל לאותיות, שנכללות בשם חלם. 

מה שמנענע את הנקודות מעל, הוא סוג של אידיאל, שאינו מערב את הרצון הפרטי. מצב של אמונה נק חולם.

ונקודות אמצעיות שבתוך האותיות, הנכללות בשם שורוק דהיינו מלאפום. ונקודות תחתונות מתחת לאותיות הנכללות בשם חירק.

דומה למצב קטנות, השלמת כלים, וזיווג לקבלת האור.
ועיין בעץ חיים שער דרושי הנקודות פרק ג׳ שכתב והנה נקודת החולם הוא ההבל היוצא מן הטבור אשר שם עומד הכתר
דנקודים שעומד ממטה למעלה ונק חולם. בכלל העולמות, למעלה מטבור דא"ק וכו', וניקוד מראה לנו את התהליך בעולם הנקודים. שורוק הוא שנקרא מלאפום שהוא באמצע הוא ההבל היוצא מן היסוד לאבא ואמא ונחלק לב׳ כי הנה נקודת השורוק הוא ו׳ י׳ כמו נקודה באמצע ו והנה י׳ של שורק הוא לאבא וכו'. והאות ו לאמא וכו׳ עכ״ל.

חיריק מתקיים בעולם התיקון, באצילות, ואינו מתקיים בנקודים, שם גרם לשבירה.

בקטנות האדם לא יודע מה צריך לעשות, ומוכן לקבל הוראות מלמעלה, זהו מצב חולם. אמונה.

בשורוק – שמאל הוא מקבל השתוקקות עצמית, ועליו לחבר בינהם. אם יחבר כך שהשמאל שולט, באה שבירה.

החיריק הוא הדעת המזווג, וכאשר זו דעת אמיתית ונכונה, תהיה התפשטות לגוף כפי שצריך, ימין שולט על שמאל.

לכן כאשר מתעורר באדם השתוקקות, ינתב אותה דרך התורה והערכים הגבוהים.

כאשר חלילה כופפים את האמונה והערכים, תחת ממשלת החשק, טועים בגישה.
הרי שהארת הטבור שהיא נקודת החולם אינה מגיעה רק אל כתר הנקודים שהוא קומת הזכר שבראש הנקודים
נחשב לחולם הוא ראש דהתשפטות, לא מבטא את ההתפשטות לגוף. לכן כך נכון ללמוד תורה, בימין. וכאשר עושה אדם חשבון נפש, אז מביאים את הרצון ללימוד, ורואים מה גדול יותר, הרצון הפרטי, או הלימוד הגבוה.

הבא את החשק אל האמונה. הבא עצמך (קו שמאל) לאמונתך (ימין)

כדי שהשמאל יתכלל בימין.

והארתו אינה מתפשטת אל הגוף שהן ז״ת של נקודים שהן הכלים הנקראים אותיות, לפיכך נבחן שהוא מאיר אל האותיות מלמעלה מרחוק כדרך החלם ואין הארתו מתפשטת לתוך האותיות, וממנו נמשך תקון קו הימין המאיר ממטה למעלה, בסוד החולם.

ושורוק שהוא ו׳ ונקודה הבא מהארת יסוד לאו״א עומד בתוך האותיות, כי או״א של נקודים הם קומת הנקבה שבראש שהארתה מתפשטת ממעלה למטה שזה טבע הנקבה לתוך הגוף שה״ס ז״ת נקודים, וה״ס קו השמאל.

הכל מדובר כאן בראש, בשורש, וכסימן אפשר לראות בראש האדם, שצד ימין במוח עוסק בדברים המופשטים, אומנותיים, והשמאל שייך לרצון הפרקטי, המדוד.

כאשר נותנים לצד השמאל, הוא הצד המדעי לשלוט, באים לגאווה ושבירה.

אשר רק בג״ר יכול להאיר בלי חסדים, ולא בז״ת שה״ס ז״א אשר משורשו בד׳ בחינות שבאור ישר הוא בחי״ג שהיא הארת החכמה בחסדים. או"א לא מתפשטים אותיות אלא רק מאירים בראש
וקו האמצעי שה״ס 
חיריק נתתקן ממדרגה התחתונה העולה אל המדרגה העליונה ומכריע בין ב׳ הקוים של המדרגה העליונה.

ומתוך שתקון זה בא ממדרגה שמתחתיה הוא רמוז בנקודת חיריק ועיין בזהר (בראשית א׳ אות ל״ח וז״ל) חלם שורק חירק זרע קודש דהא לית זרעא דאזדרע בר ברזא דא היינו שכל המוחין היוצאים בהעולמות אינם יוצאים זולת בסוד ג׳ הזריעות שנקראים חלם שורק חירק בסוד זרע קדש, וקדש הוא חכמה ומוחין.

כדי להוליד הבנה, או ידיעה אמיתית, זהו סדר ההשגה. חייבים להביא את הרצון אל החולם, האמונה.

פעמים רבות חלום מופרע ע"י הטכניקה של קו שמאל. השאלה האם יש לאדם כוח לפעול את החלום, כאשר הוא קשור לעצמך.
וזה אמרו 
וברזא דאת א׳ שה״ס התקון תשכח חלם חירק שורק שה״ס ג׳ הקוים המרומזים בו׳ עם ג׳ נקודות ואיהו גלגל דאתהפך לשית סטרין וכו׳ כי כל אחד מן הקוים משלים על השני והנה עדות ה״ס חכמה כנודע. ולכן כל אחד מן הקוים מגלה השלמות התלויה בו (כמ״ש להלן אות קנ"ה).

עד גימטרייה 74 = אכדט"ם הוא שם אלוקים עם האותיות המוקדמות המראות על קטנות על מדרגת החכמה, היות והעד בא לאשר את החכמה, או את הידיעה, והוא הסימן לקטנות דחכמה.

ג הקווים מתבטאים בנקודים ובאצילות. כל הזריעות בעולמות נק חולם שורוק חיריק, וכך אצל האדם. כאשר חושב באופן הזה, הוא מצליח.

 

אין תגובות

להגיב