תיקוני הזוהר | עמוד קח-קט | שיעור 91

תיקוני הזוהר | עמוד קח-קט | שיעור 91

כל הקורא ק"ש כאלו אוחז חרב פיפיות שיעור 91

 

כבודו של האדם הוא למלא תפקידו כפרט במסגרת הכלל, ותפקיד היצר הרע להסיט אותו מלקיים תפקידו, לשחוט יצרו ושונאו לבד כי יצר הרע איננו שונאו לבד אלא שונאו של הקב״ה. שבכל יום הוא תובע חטאם של בניו, כדי לשחוט אותם. ומי ששונא את הבנים סימן ששונא גם לאביהם. גם כאן רואים שאדם צריך לאהוב את בניו של הקב"ה

 

ואף כך צריכים להעביר אותו שלא תהיה לו אחיזה בשמים וארץ. אל לו לאדם לבקש את החסד ביצר הרע, אלא מטעם רצון הקב"ה.

דחיית האור צריכה להיות קשורה לאידיאל הגבוה שאז היא משמשת חסדים שבונים אמונה. דחיית השמאל באה כדי לבנות קו אמצעי.

קריאת שמע היא בחינת בניית האמונה כנגד היצר הרע. אין האדם יכול להרוג את יצר הרע, אך תפקידו הוא לעקוד אותו ולמנוע ממנו להסיטו מדרך השם. הוויתור על הרצון לקבל צריך לנבוע מכך שזהו רצון השם.

אין תגובות

להגיב