28- דף היומי בזהר הסולם – וירא פב-פד (למתקדמים)

28- דף היומי בזהר הסולם – וירא פב-פד (למתקדמים)

שיעור שמע:

MP3-הורד6

 

דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים פ"ב-פ"ד, ב' טבת תשע"ה.
בשיעור זה מלמד אותנו הזוהר הקדוש את סוד כל התורה כולה, היינו את הקשר בין המאציל לנאצל.
כל הדינים המצויים במלכות באים מהקשר של השמיים. דהיינו – השמים הם בחינת הז"א, והם מראים על השלמות שבאה מלמעלה. הקשר בין שמים לארץ הוא האדם הצריך לחבר ביניהם.
האברים של האדם בנויים לפי ז"א דאצילות, והם רמ"ח אברים.
מלמד אותנו הזוהר הקדוש שסדום מבטאת את פרטיותו של האדם שבה חטאו. הם נמנעו מלתת צדקה. במובן הנפשי – הם נהנו בהשתוקקות הפרטית שלהם במקום להשתמש ברצון בשביל הקשר לה'. למשל כשאדם רוצה להיות עשיר ומתכוון לעשיר בכסף בשביל פרטיותו ואנוכיותו – הרי כך פעלו בסדום, אבל אם אדם מכוון את רצונו להיות עשיר בחלק שלו הפועל למען הכלל הרי שמכוון את רצונו בצורה נכונה, כעניין שנאמר "מיהו עשיר? השמח בחלקו" בחלק שלו למען הכלל.
התיקון הוא שלפני שימוש בהשתוקקות צריך לקנות את היראה. אל תבקש את האור לפני שהשגת את הכלי, אל תבקש אהבה לפני שקנית יראה, אל תאמר "אני לא נהנה ללמוד זוהר" אלא תלמד את עצמך להנות מהזוהר, אל תאמר "אין לי חברים" אלא תבנה את החברים.
סדום אף פעם לא תתוקן, כלומר אף פעם לא תקבל את האהבה בפרטיות שלך, אלא קודם חייב את מדרגת היראה ולאחר מכן האהבה, ובגמר תיקון תחזור האהבה להיות ראשונה אך בלי לוותר היראה.

זהו סיכום קצר, כדאי לשמוע את השיעור המלא.

שאלות חזרה פב-פד
1. מהו הסוד שכולל לכל התורה כולה?
2. מהיכן הוא חשבון רמ"ח איבריו של האדם?
3. מדוע כל החכמה המתגלה באצילות מתגלה רק בל"ב נתיבות החכמה?
4. מדוע נקראת ירושלים אחות סדום? במה הן שוות ובמה הן שונות?
5. מהי ההתהפכות שנעשתה בסדום? וכתוצאה מכך מה התיקון שצריך לעשות בירושלים? (השתמש במושגים אהבה ויראה).
6. מהו הסתכלות של אשת לוט באחוריה מדוע בשל כך נהיתה לנציב מלח?

אין תגובות

להגיב