028- הדף היומי בזוהר הסולם – נח עמודים ע-עב (שיעור השקפה)