הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קל-קלב (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – קל-קלב (למתקדמים)

 

 שיעור שמע:

MP3  הורד

ברכות לראש צדיק

שכג) כתוב, ברכות לראש צדיק. הלוא היה צריך לומר, לצדיק? אלא ראש צדיק הוא עטרה הקדושה, עטרת יסוד. ראש צדיק זה יעקב, ת"ת, וגוף. ונקרא ראש צדיק, משום שמקבל הברכות ומשפיע אותן לצדיק, אל היסוד, שנקרא צדיק, ומשם נזרקים לכל צד, לימין ושמאל שבמלכות, וכל העולמות מתברכים.

שכד) ברכות לראש צדיק, המקום שהוא ברית נקרא צדיק, שממנו יוצאים מעיינות לחוץ. כמו הנקב של הכד, שדרך שם שופכים היין, ראש הכד, כך ראש צדיק, מקום בעת שזורק מעיינות לנוקבא. הצדיק הוא ראש, משום שכל הברכות שורות בו ומושפעים ממנו.

שכה) אדם שזכה לשמור אות ברית קודש ומקיים מצוות התורה, נקרא צדיק, ומראשו ועד רגליו צדיק. ועליו אמר הכתוב, ברכות לראש צדיק. כי כאשר הברכות נמשכות לעולם, הן שורות על ראשו, וממנו נמצאות הברכות בעולם, בבנים קדושים וצדיקים שהוא מעמיד.

 

 

 

 

שאלות חזרה ויצא קל-קלב
1. מדוע כתוב "ברכות לראש צדיק" ולא ברכות לצדיק, בלי ראש?
2. מה התשובה של רשב"י לר' ייסא על מה שלא הבין בביאור של "נער הייתי גם זקנתי"?
3. מהו הזיווג הקבוע בין יסוד למלכות?
4. מדוע אין ז"א צריך לדרוש חכמה מהנוקבא, לא בהיכל או"א ולא כשנותן לה זרעו?
5. מהיכן אנו לומדים שגם בזמן הגלות נשאר קשר בין ז"א לנוקבא?
6. מהו רקיע השמיים?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams