030- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – פח-צ השקפה

030- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – פח-צ השקפה

ויחי

שְׁמוֹת פח-צ

אִישׁ וּבֵיתוֹ בָּאוּ

תַּת הָמּוּדָע שֶׁל הָאָדָם, מֶנָהֵל אוֹתוֹ יִוֹתֶר מֶהָמּוּדַע.

בעולם זה האדם נמצא בחשכות, תחת שליטת הגוי שבנפשו כמו בגלות מצרים. הקליפה היא תפיסת עולם מדוּמה, שכובשות את האדם, ומעבידה אותו. כאן כל ההבנות שלו משתעבדות למצבים הכי קשים, לתפיסת העולם הזה.

הנשמות שיורדות לתודעת העולם הזה, מהתפיסה הרוחנית לגשמיות,  נמצאות למעשה בגלות, וכאשר מתעורר אדם לעבודה רוחנית, הופכים הכוחות העליונים להיות זמינים עבורו.

חייב אדם לרדת למצרים, לתודעת העולם הזה בכדי ללקט את הניצוצות הקדושות. יש תנועה בעולם של עליה וירידה, גלות וגאולה שהן שתי תנועות שקורות כאן וגם בעולמות העליונים. וכך למשל מספר הזוהר על אותו מת שלא יכול להיכנס לגן עדן מפני שהוא בעצבות, כמו מצבו של עם ישראל היה בשעבוד.

הקשר עם הכוחות העליונים, היציבות ושמירת הברית. הם המאפשרים חיים לתחתונים וכוח להתמודד בתנודות.