031- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – צא-צג השקפה

031- הדף היומי בזוהר הסולם – שמות – צא-צג השקפה

שיעור שמע:

bmp3 (1)

שְׁמוֹת צא-צג

יִשְׂרָאֵל מוּל שְׁאָר אוּמּוֹת הָעוֹלָם.

צָרוּת בָּאוֹת לְאָדָם, בִּכְדִי לַהֲבִיאוֹ לֶצָייר אֶת נַפְשׁוֹ בֶּצוּרַת הַשְׁפָּעָה.

סנהדרין קד: אמר רבי יוחנן כל המיצר לישראל נעשה ראש. הגויים הם שליחים שגורמים ויוצרים לישראל צורה שבאה כדין, ולעיתים של רחמים כאשר הולכים ישראל בדרך תורה, בחינת אדם הכובש את יצרו, והכל בכדי להביאם בדרך אמונית לצורה של השפעה. ואם חלילה אינם רוכשים צורת השפעה, יביא להם מלך כהמן. אדם השולט  על תכונת ישר-אל שבתוכו, הוא שולט על כל עולמו. לכן תפקיד האדם להיות יצרן, לצייר צורת בדמיון שיביאו אותו לרכישת אמונה. להפוך את כל הצורות שבעל מנת לקבל, להשפעה.