020- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – נח-ס למתקדמים

020- הדף היומי בזוהר הסולם – בא – נח-ס למתקדמים

\

שעור שמע:

bmp3 (1)

שאלות חזרה זהר בא נח-ס
1. אלו מלכים מלווים את האדם מצד הטוב ואלו מצד הרע?
2. אלו ד' יסודות יש בכל אדם? כיצד הם קשורים לאריה, שור, נשר ואדם?
3. מהן התכונות המובילות של אריה, שור, נשר ואדם מצד הטוב ואלו מצד הרע? מהו הגורם שמאפשר שתכונות אלו יתבטאו מצד הטוב?
4. כיצד ניתן ללמוד מאות ר"ט שהנפש צריכה הבניה מורכבת ומסודרת ומערכתית ולא פעולה חד-פעמית? מה זה אומר לך מצד עבודת נפש?
5. מצד מה נקרא האדם בכור ומדוע צריך לפדות עצמו בחמישה סלעים?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

בֹּא נח-ס

כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה לָּךְ

עֵסֶק הַתּוֹרָה עוֹשֶׂה או5B9תָך לְאָדָם !

עסק התורה אומר שיש משהו מעבר להלכות, עסק שאמור להפיק רווחים רוחניים, הנהגות שיאפשרו להשליט צורות נכונות על הטבעי599ם בעזרת הדרכה אמונה ודמיון.

אדם מכיל את כל המידות ומטרם שבא אדם לעולם הזה, ויוצא מרחם אמו, וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ, קיים בו מאבק תמידי בין שני הייצרים –  מאבק אילו צורות ישליטו על הטבעיים שלו, צורות חיוביות או חלילה שליליות. מידה יכולה להיות לטוב או לרע, ורק ע"י עיסוק בתורה מפנים את התכונה להשפעה טובה.

אם אינו עוסק בתורה, כוחות זרים ינהלו אותו, ואפילו הוא מ5A6ד החסד, עלול הוא לרחם על אכזרים, וגם כשצריך כוח גבורה, לא ישתמש בו.  וכן מתגרה הוא בצדיקים ומשתמש בכוחותיו להרע. תפקיד הרע לאתגר אותו, עליו להתגבר בהדרגה בדרך למטרה.

בתהליך בניית הנפש אין אפשרות לפעולה חד פעמית. הנפש גמישה ויש להוסיף דמיון ואמונה באפשרות להצליח. וכאשר ירצה לראות שהיצר הטוב שולט, עליו להבין שלא כל מקרה עובד בנפרד ובתהליך ישנן עליות וירידות. הנפש מערכתית ויש לבנותה בידיעה שכל דבר משפיע עליה לכן דרושה סביבה ראויה.

ישנן 2 צורות של עבודה: גילוי המידות, ועבודה של השלטת הצורות על המידות. גילוי מביא לגלות את הפוטנציאל ברצונות, ואז השלב הבא לתת להם צורה של דרך התייחסות בהשפעה, בחסדים, כדי שהמידות יעבדו במידה הראויה.

לשלב הראשון דרושה הדרכה וחקירה לגלות מי אתה, תוך מפגש עם נושאים לראות למה נמשכים, ו/או חקירה על הפעולות בעבר לזהות את הטבעיים אליהם הנפש נמשכת. ושלב שני להבין שיש משהו מעבר למחשבה, ולפעול בשאיפה להיפוך הטבעיים שהם חומר גלם לתיקון בדרך התורה.

אמרו חז"ל: לעולם יִרְאֶה אדם עצמו כאלו כל העולם כולו תלוי בו, שיחזיק עצמו לבינוני, שזה ייתן לו כוח להמשיך לעבוד. על האדם לראות שלא יהיה שאנן ולא מיואש. של יסמוך על עצמו שיהיה בסדר, ומצד שני שלא יחשוב שאין בכוחו להתגבר.

ר) מטרם שבא אדם לעולם הזה, ויוצא מרחם אמו, וַיֵּאָבֵק אִישׁ עִמּוֹ. זהו גבריאל. ויאבק, היינו באותו אבק של עפר כמ"ש: וַיִּיצֶר יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם, עָפָר מִן-הָאֲדָמָה. ונמצא שהאדם הוא עפר. והאבק של העפר הוא יצר הרע. וגבריאל הוא יצר הטוב, שלוחֵם עם יצר הרע, הנקרא אבק. ומלמדו שבעים לשון. ומשום זה כתוב: וַיִּיצֵר, עם ב' יודין. שיוד אחת הוא כנגד יצר הטוב, גבריאל, שלימד אותו ע' לשון. ויוד אחת כנגד יצר הרע, שהתאבק עמו, שנאמר: כִּי נָגַע בְּכַף יֶרֶךְ יַעֲקֹב, בְּגִיד הַנָּשֶׁה, והשכיח ממנו ע' לשון, שלימדו יצר הטוב. אדם היודע את השפה של אומות העולם, מהם הדברים שמסיטים אותו מהדרך ויודע להיזהר מהם. אך ברגע שהשכיח ממנו ע' לשון – לא ידע ממה להיזהר.

רא) ומקודם לכל (לפני המאבק עם המלאך), יורדים עמו ארבעה מלאכים, שנאמר בהם, כִּי מַלְאָכָיו, יְצַוֶּה לָּךְ לִשְׁמָרְךָ בְּכָל דְּרָכֶיךָ. אם יש לו זכות אבות, אז אחד הוא מיכאל, בזכות אברהם. והשני הוא גבריאל, בזכות יצחק. והשלישי הוא נוריאל, בזכות יעקב. והרביעי הוא רפאל, בזכות אדם הראשון. והיצר הטוב למעלה ממנו.

רב) ואם אין לו זכות (אבות), הולכים עמו ארבעה מלאכי חבלה: עון, משחית, אף, וחימה. ויצר הרע למעלה מהם, לדון אותו לעולם שיבא. ומשום זה בארוה, רשע יצר הרע שופטו, צדיק יצר הטוב שופטו, בינוני זה וזה שופטו. ומשום זה אם הוא בינוני, גבריאל, שהוא יצר הטוב, וסמאל, שהוא יצר הרע, זה וזה שופטו. את האדם שופטים הכוחות שבו, שהם בחינת המלאכים.

רג) שלכל אדם יש בו ד' יסודות, אש רוח מים ועפר, ארבעה מלאכים יורדים עמו מימין, וארבעה משמאל. ארבע מימין: מיכאל גבריאל רפאל נוריאל. וארבעה משמאל: עון, משחית, אף, וחימה. ומצד הגוף יורד עליו מטטרון מימין וסמאל משמאל. מצד הגוף הביטוי שונה.

רד) אין אדם שאין בו ארבעה יסודות: אש רוח מים עפר. אבל כפי היסוד שהקדים בו, כן מתחילים אלו ארבעה. אם מזל שלו אריה, שהוא חסד, מקדים מיכאל, ואחריו גבריאל, נוריאל, רפאל. ואם מזל שלו שור, שהוא גבורה, מקדים גבריאל, ואחריו מיכאל, ואחריו נוריאל, ואחריו רפאל. ואם מזל שלו נשר (רוח), שהוא ת"ת מקדים נוריאל, ואחריו מיכאל, גבריאל, רפאל. ואם מזלו אדם, שהוא מלכות, מקדים רפאל, ואחריו מיכאל, גבריאל, נוריאל. אדם בחינת עפר.

רה) ואלו שמצד ימין, שהוא מצד מיכאל, כל ד' הפנים שלו, אריה שור נשר אדם, הם רחמים, בעל גמילות חסדים, ופניו לבנים. ואדם הזה הוא גומל חסד, חסיד, חכם, אם עוסק בתורה. ואם אינו עוסק בתורה הוא להיפך, מצד יצר הרע, גזלן, אויל, אין בו חסד, כי אין עַם הארץ חסיד.

רו) מצד גבריאל, שהוא שמאל, ארבע הפנים שלו, שור אריה נשר אדם, הם דין, מדת הדין על הרשעים, ומתגרה בהם, כמו שהעמדנו, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. הוא גבור ביצרו, ירא חטא, דיין יהיה, אם יעסוק בתורה וגבור בלמודו. בהיפך, אם הוא מצד היצר הרע, הוא מתגרה בצדיקים לעשות דין קשה להם, גבור בעבירה לעשותה, אינו ירא חטא, ועין פניו אדומים, וכמו עֵשָׂו שופך דמים. בחיצוניות אצלם הכל בסדר, הם רגשנים ויש להיזהר מהם. את כל המידות הטובות יש לשלב בדרך תורה.

רז) מי שמזלו נשר, שהוא מקו אמצעי, אינו רחמן גדול, ואינו במדת הדין גדולה, אלא בינוני ביצר טוב במדות טובות שלו, ובינוני ביצר הרע במדות הרעות. ולו פנים לבנים ואדומים.

רח) מי שמזלו אדם, שהוא מלכות, מצד הטוב כלול כל מדות טובות, חסיד, חכם, גבור בתורה, ירא חטא, ממולא בכל מדות טובות, ואין פניו שחורים. ואם הוא מצד היצר הרע, הוא ממולא מכל מדות הרעות.

רט) ואם עונותיו של אדם מרובים, שולטים עליו כל המחנות של יצר הרע, עד שיסתלקו ממנו כל המחנות של יצר הטוב. והוא ממליך על אבריו, את סמאל וכל המחנות שלו.

רי) ואם זכויותיו מרובות, שולטים עליו המחנות של יצר הטוב, עד שמסתלקים ממנו כל המחנות של יצר הרע. וממליך על כל אבריו את המחנות של יצר הטוב. בזמן ההוא, שולט עליו שם הוי"ה.

ריא) ואם הוא בינוני (בצדיקות), צבא השמים עומדים עליו מימינו ומשמאלו. אלו מיימינים לִזכוּת, ואלו משמאילים לחובה. ומי שחזק יותר הוא גובר. ומשום זה העמידו בעלי המשנה, לעולם יִרְאֶה אדם עצמו כאלו כל העולם כולו תלוי בו, שיחזיק עצמו לבינוני (שזה ייתן לו כוח להמשיך לעבוד), ואת כל העולם לבינוניים. ואם עשה מצווה אחת, מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. ואם עשה עבירה אחת, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה.

ריב) ומצדו של מיכאל, נקרא האדם בכור, שמדרגתו כסף לבן, הרומז על חסד. ומשום זה פדיון הבכור הוא כסף, חמשה סלעים, כחשבון ה' של אברהם. שאם %T7חכים בתורה, יתוסף עליו י', שהיא קדש, חכמה, שבו צריך לקדש בכור בהמה, קדש ישראל לה'. ובו צריך לעַשֵר וְלָדוֹת, שכל וָלָד הוא מצד דבן י"ה, שהוא ו', ת"ת.

ריג) כל חיות הקודש, באותיות השם הקדוש נקראו כמ"ש: כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. אפילו כל הבריות נבראו באותיות השם הקדוש, ואין בריה שאינה נרשמת בשם הזה, כדי להכיר את מי שברא אותה. יוד של השם הויה, היא צורת הראש של כל בריה ה'. ה' של השם, הן צורות ה' אצבעות של יד ימין, וה' של יד שמאל. ו' היא צורת הגוף. היינו מצפים שיאמר שהאות ה אחרונה תהיה כנגד הרגלים.

תגיות: