036- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קיב-קיד השקפה

036- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קיב-קיד השקפה

שיעור שמע:

MP3-הורדבְּשַׁלַּח קיב-קיד

פרשת המן

מי שאינו בן אמונה לוקח לעצמו שטויות.

לרשעים המתנהגים בעולם נגד הקו המוכתב מהעולמות העליונים, הקב"ה משנה את מנהגו והדברים הולכים ונעשים עבורם קשים יותר. כל הטרחה שלהם לשווא, תוספת המאמץ שלהם אינה מועילה. על האדם לתת רק יגיעה סבירה לפרנסתו הגשמית, ולהאמין שממילא התוצאה מגיעה מלמעלה. אך לפרנסת נפשו, ליו לתת יגיעה גדולה ככול האפשר. כך נוהג הצדיק ההולך בסדר נפשי התואם את החוקים העליונים, ובכך יוצר הרמוניה נפשית בתוכו, תוך מתאמץ לחדור למעמקי נפשו ולא לצוף ברדידות ובריחה מאחריות.

אין תגובות

להגיב