032- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – צד-צו השקפה |☆ תגיות:...

032- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – צד-צו השקפה |☆ תגיות: פנימיות וחיצוניות ,יעקב ועשו, תורה שבכתב ותורה שבע"פ

מִּשְׁפָּטִים צד – צו

הַסַבָּא

יַעֲקֹב גָּדוֹל מעֵשָׂו, פְּנִימִיּוֹת גְדוֹלָה מחִיצונִיוּת.

הפנימיות נסתרת, החיצוניות מגולה וחשובה יותר רק בזמן הקטנות. לכן רוכש הוולד קודם את תפיסת העולם הזה, אך כשבאים לנקודה הפנימית, מתחילים להבין באמת גם את החיצוני.

במאבק עם יעקב, שרו של עשו אינו בא בטענה על הבכורה, ומבין שהפנימיות חשובה מהחיצוניות, טענתו הייתה שאח צריך להאכיל את אחיו באוכל גשמי. יעקב מסכים לתת גם לחיצוניות, הנשמה מוכנה לתת לגוף, בתנאי שהפנימיות תוביל, ויבין הגוף שהראש הוא הבכור, בתנאי שהאמונה שולטת ולא המדע.

רואה שרו של עשיו שיעקב הוא הנשמה ועשו הגוף, לכן רוצה דרש את העולם הזה, את הרצון לקבל, ואומר ליעקב קח לך את הרצון להשפיע. כעסו היה שיעקב לקח את שניהם, מפני שהקדושה אינה רוצה לתת את הרצון לקבל לטומאה, אלא לתקן גם את הרצון לקבל.

בתורה שבע"פ יש מידה גדולה יותר מהלימוד של התורה שבכתב, בזה שהיא פנימיות הבאה לפרש את החיצוניות דקדושה שאינה מובנת מצד עצמה. הפירוש, האמת הפנימית היא העיקר, היא המפתח להבנת הלב, כפי שחלום הולך אחר הפירוש, ובלי הפירוש הפנימי לא ניתן לתפוס את האמת.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב