054- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קס-קסב למתקדמים |☆ תגיות:...

054- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קס-קסב למתקדמים |☆ תגיות: קדוש,קודש, כהונה

מִּשְׁפָּטִים קס – קסב

וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן  לִי

הָאַהֲבָה בָּאָה מִלְמָעְלָה וְעַל הַנִּבְרָא לְהַקְדִּישׁ חֶלְקוֹ כּשׁוּתָף מִלְּמַטָּה.

אחד הביטויים לשותפות זו ע"י הנברא, היא לתת מעשר ולהקדישו להשם יתברך. הכל שייך להשם, החלק שניתן לאדם הוא הרצון, אותו יש לתקן, ממנו לתת מעשר, אך הוא בחינת טרפה אם הנברא לא מטהר אותו.

 

עם ישראל הוא המעשר של האנושות, דהיינו החלק החשוב. בכל אדם יש בנפש את ישראל שבו ואת הגויים, רצונות לקבל לעצמו. את החלק החשוב שתוקן, את הרצון להשפיע, אותו ניתן להקדיש כלומר לייחד אותו לאהבה, למציאות של יחד.

את הרצון, ההשתוקקות צריך לתקן לטובת הכלל, לטובת הקב"ה, ואז נק' קודש.

תק) רבי יהודה פתח: אשרי ישראל, שהקב"ה רצה לכבד אותם יותר משאר בני העולם שתפקידם להוביל את כלל האנושות, כפי שללב תפקיד שונה מאצבע. ישראל זו מדרגה, נשמות שהרצון התכלל בבינה, בהשפעה. בתחילה אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כוהנים. לא הוסרה מהם אהבה רבה, עד שקרא אותם, גוי קדוש. שהוא יותר חשוב. לא הוסרה מהם האהבה, עד שקרא אותם, כי עם קדוש אתה. לא הוסרה מהם האהבה, עד שקרא אותם: וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי, שהוא יותר חשוב מכל. גוי זה רק רצון, עם זה כבר נפש, וישראל חשובים יותר מכל בזה שיש להם את הפרטים שבונים את הכלל, וכן יש בהם רצון לקבל בעל מנת להשפיע.

תקא) התורה יצאה ממקום שנקרא קודש, החכמה. והחכמה יצאה ממקום שנקרא קודש הקודשים, כתר. וכן היובֵל, בינה, נקרא קודש. ישראל כלולים מחו"ב.

תקב) בתחילה קרא אותם הקב"ה קדוש, ועתה קורא אותם קודש. קודש הוא למעלה למעלה, בחו"ב. קדוש הוא המלכות. בציון וירושלים, שהיא המלכות, נקרא קדוש חוכמה דבינה. קודש הוא מקום לקשר האהבה בין הנברא לבורא.

תקג) רבי אבא היה הולך בדרך והלכו עמו ר' יוסי ור' חייא שאמר: קֹדֶשׁ יִשְׂרָאֵל לַיהוָה, רֵאשִׁית תְּבוּאָתֹה, חכמה, כמ"ש: קודש ישראל לה' ראשית תבואתו. ראשית נקראת חכמה, שכתוב: ראשית חכמה יראת ה'. ראשית בחינת א"א שזו ההתחלה מצד העבודה שהיא היראה.

תקד) משום שישראל נקראים קודש, שהוא כל השלמות הוא המקום שעליו צריך להגיע, לאור של עצם הבריאה כתוב: וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ, לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ. כי ישראל, שהם שלמים מכל, אינם יונקים מצד דין הקשה מלכות מצומצמת שלא ניתן לקבל ממנה הארה, אשר טרפה רומזת עליו. לכלב תשליכון אותו, שהוא דין חצוף חזק על כל. כי כיוון שדין חזק שורה על הטרפה, והטיל זוהמה בו שהקליפה דורשת מאדם לשאול את שאלת הרשע, זוהי מה, הרצון לקבל לעצמו, אסור לאלו הנקראים קודש לאכול ממנו. כמ"ש: ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, שהכתוב תלה איסור הטרפה באנשי קודש. אלא לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ ודאי, שהוא דין חצוף, ודין חזק יותר מכל, שכתוב: והכלבים עזי נפש. שכל המכניס כלב לביתו מכניס צרה לביתו.

תקה) כשנזכרה נבֵלה בתורה, כתוב בישראל, קדוש ולא קודש. וכאן בטרפה כתוב: וְאַנְשֵׁי-קֹדֶשׁ, תִּהְיוּן לִי; וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ. ובנבלה כתוב: לא תאכלו כל נבֵלה, כי עם קדוש אתה. כתוב: קדוש ולא קודש. משום שמצד ישראל נעשה הנבלה, בשחיטה, נמצא שפסל אותה ישראל. שהדין אינו חזק כל כך. משא"כ הטרפה, שנפסלה ע"י חיות רעות, הדין קשה. וע"כ הפרישה מטרפה נקרא קודש, ומנבלה נקרא קדוש. בנבלה היה קודש, אך נפסלה בגין שחיטה לא נכונה וכדומה.

תקו) אמר רבי שמעון כאן כתוב: ואנשי קודש תהיון לי. וכתוב: כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. למה אומר, לה' אלוקיך, ולא אומר, לי? כאן למעלה למעלה, בחו"ב, ושם בשכינה, המלכות. וע"כ כתוב: לה' אלוקיך, המלכות. במלכות, הנקראת ציון וירושלים, הוא קדוש, ולמעלה בחו"ב, קודש. וכתוב קודש ישראל לה' ראשית תבואתׂה, עם אות ה' יתרה, בינה, ה"ר דהויה. ראשית הוא חכמה. קדוש זה במלכות מצד הרצון, וקודש זה מצד חוכמה ובינה למעלה.

תקז) רבי יצחק היה יושב לפני ר' שמעון, אמר לו הרי כתוב קודש ישראל לה', וסופו של הכתוב: כל אוכליו יאשמו. כתוב: ואיש כי יאכל קודש בשגגה. וכל זר לא יאכל קודש. ומשום שישראל נקראים קודש, כתוב: כל אוכליו יאשמו. שהרי הקודש לא שייך לאדם ואסור לאכול ממנו. בא רבי יצחק ונשק ידיו ואמר: אם לא באתי לכאן אלא לדבר זה די לי. יש רצון אותו צריך להקדיש להשם, ומי שאוכל ולוקח אותו לעצמו הוא נאשם. התלהבות רבי יצחק מהתשובה מפני שהבין שאם ישראל אוכלים את הקודש, אזי יש להם שלימות מצד עצמם, אך זה שקר. צריכים שקודש ישראל יהיה להשם. כלומר שגם כשכתוב קודש ישראל להשם, השלימות שלהם תלויה בזה שיקדישו את זה להשם.  השלימות שלהם לא מעצמם, אלא רק כשהם נתונים להשם. אין לקחת את הקדושה לפרטיות אלא לתת להשם.

תקח) אמר לו ר' יצחק, הרי למדנו שקודש (חוכמה) למעלה מקדוש (מלכות). הרי כתוב: קדוש קדוש קדוש ה' צבאות, שזהו שלמות הכול. כשמתחברים ג' הקדושות יחד, נעשו בית אחד אות ש של משה, קודש, הכלל של כל ג' קדוש. ע"כ הוא שלמות הכול. ומשום זה, קודש הוא כלל שהכול נכלל בו, וישראל כשנכלל בהם אמונה השלמה, נקראים קודש, כלל הכול, שכתוב: קודש ישראל לה'. ומשום זה כתוב: ואנשי קודש תהיון לי מבחינת ג' קווים הבאים מהאות ש של משה, ג' הקווים של האבות.

קדושה של ג' הקווים מכניסים את האדם לאמונה אשר הופכת את המלכות, צד האדם, לקדושה.

תקט) המינים היו מנסים לנגח את התורה, וכך שר צבא שאל את ר' אבא, וכי לא כתוב: ובשר בשדה טרפה לא תאכלו. א"כ, למה כתוב: טרף נתן ליראיו? היה צריך לכתוב: טרף נתן לכלבים, למה נתן ליראיו? אלא, לא טרפה נתן ליראיו, טרף כתוב: שפירושו מזון. ואפילו תאמר, טרף הוא כטרפה, נתן ליראיו ודאי, שייזהרו בו ולא יאכלו. ליראיו, כי לא ניתן להיזהר, אלא ליראי שמו, שיראים ממנו. ומשום זה לא ניתן לכם דבר הזה, כי ידע, שאתם אינכם יראים אותו, ולא שומרים מצוותיו. ומשום שדבר זה מהקשים שבתורה, וצריכים להיזהר בו, נתן ליראיו, ולא לאחר. וכל דברים הקשים שבתורה, לא נתן אלא ליראי חטא, ליראים לשמור מצוותיו. לכן לא נתן זה לגויים כמו שאר הדברים הקשים שבתורה, את אותו מזון עליון, את אותו רצון נתן דווקא ליראיו, שלהם יש מסך. צבא זה מלשון צא ובא, לכן צבא של טומאה כל מה שיוצא לעצמו לפרטיות. וצדיקים שיוצאים למלחמה ורואים אשת יפת תואר מביאים אותה לקדושה. היראים את השם יכולים לתקן את אשת יפת תואר ולגייר אותה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קס-קסב
1. מהם הדרגות של התקדמות האדם מממלכת כהנים עד אנשי קדש? מה ההבדל ביניהם?
2. מהו אותו אין שמשם החכמה תמצא ומהי בחינת התורה שיוצאת מתוכו?
3. מה ההבדל בין קדוש לקדש?
4. מדוע את הטרפה נותנים לכלב – מה מסמן הכלב?
5. מה ההבדל בין קודש לקדש וכיצד אפשר להפוך את הקדוש לקדש?
6. כיצד את המבין את התלהבות רבי יצחק מתשובתו של רשב"י באות תק"ז? מה החידוש שיש לו?
7. מה עונה רבי אבא לשר הצבא על ההבדל בין טרף לטרפה וכיצד זה מקביל להבדל בין קודש לקדשה עפ"י פרשת כי תצא?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב