065- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קסג-קסה השקפה|☆ תגיות: כינוי...

065- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קסג-קסה השקפה|☆ תגיות: כינוי בשם, מכנה חברו בשם

 

מִּשְׁפָּטִים קסג – קסה

וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן  לִי

הַנִּרְאֶה בֵּעינָייִם הגשמיות, אֵינוֹ הַדָּבָר שֶׁקָּיים בַּחוּץ.

העולם הזה כולו כמשל, הוא רק בבואה של דבר עליון, ואין להפוך את המשל לאמת ממשית, אחרת עלולים לחטוא בפסל ודמות. כמו שמסתכלים במראה, לא רואים בה את הדבר, אלא כמו הדבר. בכדי לדון משהו באמת, אל הדיין לצאת מעצמו ולשפוט באובייקטיביות.

ישראל נקראים קודש. ומשום שהם קודש, אסור לאדם לקרוא לחברו בשם של ביזיון, ולא לכנות שם לחברו, ועונשו גדול. וכש"כ בדברים אחרים. כתוב: נְצוֹר לשונך מרע. כי בגלל לשון הרע, מחלות יורדות לעולם. מחלה מנתקת את הנברא מהבורא, היא נוצרת מכך שיש איבר מדולדל בנפשו הבהמית ואז בגופו, שאינו מקבל מספיק חיות ממרכז חיותו מהאמונה.

כל מי שקורא לחברו בשם שאין בו, ומבזה אותו, הוא נתפס לדין על מה שאין בו. כל מי שקורא לחברו רשע, מורידים אותו לגיהינום, ומכים אותו על לחייו. חוץ מאלו עזי הפנים שעל התורה, כגון שאומרים שלא צריך ללמוד קבלה, שמותר לאדם לקרוא אותם רשע.

l
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב