002- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ד-ו למתקדמים |☆ תגיות:...

002- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ד-ו למתקדמים |☆ תגיות: בריאת העולם, שיתוף מידת הדין ברחמים, סוד צמצום ב'

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה ד – ו

כשברא הקב"ה עולם

רַק בֶּשִׁיתּוּף הָרָצוֹן בֶּמּידָת הָהשְׁפּעַה, נִיתָּן לקיים תּוֹרָה וּמִצְווֹת.

חשב הקב"ה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאינו יכול להתקיים, הקדים ושיתף את מידת הרחמים. כלומר נברא בנפש האדם רצון לקבל תענוג, ואם הרצון לקבל הזה יקבל את האור כפי שהוא, יגרום הדבר לריחוק בהשוואה לצורת הבורא שהוא יתברך משפיע. לכן נעשה תיקון שמלכות עלתה לבינה, דהיינו שיתוף הרצון במידת ההשפעה תוך התגברות על הגאווה. שיתוף זה הוא הקשר בין העולמות העליונים לתחתונים.

כשאדם רוצה להוליד רצון מתוכו, או לגלות את החוכמה, חייב הוא לבוא מתוך רעיון נפשי שאינו שייך רק למופשט או רק למגולה, אלא למשהו שמחבר ביניהם.

בבריאת העולם יצר הקב"ה אמונה בנפש האדם אשר תוכל לאפשר את הקיום לכולם. לעם ישראל כחלוץ העובר לפני המחנה נתן הקב"ה את הסגוּלה, קיבל מסוּגלות לשכלול עבורם ולאחר מכן עבור כולם. השכלול הוא בניית המשכן בתוך הלב האוהב ועורג לקשר.

ח) אמר רבי שמעון: כשברא הקב"ה, שהיא בינה, עולם, שהיא מלכות, חקק בחקיקותיו האמונה, המלכות, תוך האורות העליונים. שהקב"ה, בינה, העלה אליו האמונה, המלכות, וחקק עם חקיקות האמונה בתוך האורות העליונים של עצמו, שמתוך זה יצאה בינה ותו"מ של הבינה, וירדה למדרגה שמתחתיה, ונשאר בבינה כו"ח דכלים באורות של רוח נפש, שזה נבחן כמו חקיקה באורות שלו. וחקק למעלה, בבינה, וחקק למטה, במלכות, שאח"כ קיבלה גם המלכות אותה החקיקה האמורה שנעשתה בבינה. והכול אחד, שחקיקת המלכות הייתה בצורה אחת עם חקיקת הבינה, בחקיקות שם הקדוש הויה, השולט באותיותיו למעלה ולמטה, בבינה ומלכות, שהם ה"ר וה"ת דהויה, ששתיהן בצורה אחת, ה'. ובזה השתכללו העולמות, עולם העליון, בינה, ועולם התחתון, מלכות.

ט) עולם העליון השתכלל באות י' דהויה, הכוללת א"א ואו"א, נקודה העליונה הראשונה, א"א, היוצא מתוך הסתום וגנוז שאינו ידוע עתיק, ואינו עומד לדעת, ולא נודע כלל, העלייה שלו היא בא"ס, עתיק, ומתוך סתימה זו, מא"א, מאיר אור אחד דק וסתום בחינת אוויר, אווירא דכיא, או"א עילאין, שיש בהם ב' בחינות יסודות: א. שביל דק, ב. אורַח סתום, כולל בתוכו הכלל של כל האורות. בתוך אורח סתום שבאו"א, שהוא המפתחא, בטש בו מי שלא בטש, בתחילה בהיותו באו"א עילאין, ועתה בטש בו ופתח הסתימה שבו, שהוריד י' מאויר בישסו"ת של אורח סתום וחזר ונעשה אור, והאיר בו מי שלא האיר. שאע"פ שהאיר בו, מ"מ לא האיר, מחמת חיסרון של חסדים. ואז הוציא אור אחד, שהוא עידון לעידון ל"ב נתיבות החוכמה, חכמה לחכמה, כי עדן חכמה דא"א שנסתמה, וחכמה זו, היא בינה שחזרה לראש א"א ונעשתה לחכמה, ונקראת עדן, כי מקבלת מעדן שבראש דא"א, וע"כ נקראת עידון לעידון. והיא להשתעשע ולגנוז אור הדק, אור החסדים דאו"א, שנסתם בתוך אור ההוא. שאור החסדים דאו"א נסתם בעת יציאת החכמה הזו. והוא ישסו"ת.

י) ואור הזה, עידון לעידון, הסתום מחמת חיסרון של חסדים, התקיימו והשתכללו בו ע"י קו האמצעי שש רשימות, ו"ק דחכמה, שאינם ידועים, אינם מתגלים להאיר מפני שאין חסדים, חוץ בעת שאור הדק דאו"א נכנס להיגנז, שאז העידון לעידון מאיר בהארתו. כי אין הארת החכמה מאירה, אלא על נקודת השורוק בעת נסיעת ג' הנקודות, חולם, שורוק וחיריק, בזה אחר זה כשיש השלמת כלים נסתם אור החסדים. ובשעה שמאירה נקודת השורוק, נסתם אור החסדים דאו"א. נמצא, שאין העידון לעידון מאיר, אלא בעת גניזת אור הדק, שהוא אור החסדים דאו"א. אם אהבה מאירה היראה צריכה להיות גנוזה ואם היראה מאירה האהבה צריכה להיות גנוזה, עד גמר תיקון.

יא) ואור הזה היוצא לתחתונים מתוך אור הדק, הוא נורא ואיום וחזק ביותר. והוא מטעם שבאור הדק הזה, שממנו ניתקנו או"א עילאין, ניתקנה שם מלכות דמדה"ד, הנקראת מנעולא. והתפשט אור הדק הזה ונעשה עולם אחד, או"א עילאין, המאיר לכל העולמות בזיווג תדיר ולא פסיק, מאיר להם חסדים לקיום אך לא לשיכלול. והוא עולם סתום, שאינו ידוע כלל, כי הי' אינה יוצאת מאויר שלהם שלא יהפוך עוד פעם מחסדים לחוכמה, ובתוכו דרים שישה ריבוא אלף, דיירים וצבאות ומחנות עליונות. כי הם התפשטות מאורות חג"ת נה"י דעתיק המלובש בתוכם, שספירותיו ריבוא, ומחו"ס דא"א, שספירותיו אלפים. וע"כ הם שישה ריבוא אלף.

יב) וכיוון שהי' הוציא אותם לב' פרצופים, או"א מאור הדק וישסו"ת מאור העידון לעידון, והשתכללו יחד, אז הם חיבור אחד י"ה, שאו"א עילאין הם י', הכוללת א"א ואו"א, וישסו"ת הם אות ה'. והם אות ו' שהתחברה בעולם הסתום, בעידון לעידון הסתום, ישסו"ת, אות ה', שבתוך ה' יש אות ו', הרומזת על יעקב. ואז כתוב: כי יעקב בחר לו יה, שהתדבק בשם י"ה. וזהו הזיווג של יעקב ולאה, שאז מקבל האור שם מלמטה למעלה, ונבחן בו"ק. כשיוצא ו' ומשתכלל מתוך י"ה, שנעשה ו' בפני עצמו עם אותם המוחין של י"ה, ויש לו ג"ר, אז, ישראל לסגולתו. שנקרא ישראל ולא יעקב, ומתחבר למטה עם רחל, המלכות, שאז נקרא המלכות סגולה, וזהו, ישראל לסגולתו. וזהו הזיווג של יעקב ורחל.

יג) לשאר בני העולם חוץ מיעקב, לא ניתנה רשות לעלות לבינה להתדבק בי"ה, אלא לסגולתו בלבדה, המקום שמקבלת ואוספת הכול, מדרגה שלמטה, המלכות. ומתוך המלכות מקבלים הארת החסדים שלמעלה בבינה, לאה, בסתימת הרצון. אבל לא בגלוי כמו שלוקח יעקב. כמ"ש: ויקחו לי תרומה. כי יעקב עלה והתחבר בי"ה עצמו, ומקבל משם הארת החסדים שבבינה, שהוא זיווג יעקב ולאה. וע"כ שאר בני העולם אסורים בשתי אחיות, שיש בהם משום גילוי ערווה, להיותם ממשיכים הארת הבינה, לאה, במקום מלכות, רחל. אבל יעקב שעלה למעלה במקום בינה עצמה, הותר לו זאת, אפילו בחיי אחותה רחל. שכתוב: ויקחו לי תרומה. ששאר בני העולם יקחו וירימו את המלכות, ולא יישאו שתי אחיות, כי אז יחללו אותה בגילוי ערווה, הדינים, מטעם היותם בעצמם ממקום המלכות, מקום הדינים רק יעקב שהוא קו אמצעי יכול לעשות תיקון זה

מָה רַב טוּבְךָ אֲשֶׁר צָפַנְתָּ

 יד) רבי יהודה פתח: מָה רַב טוּבְךָ אֲשֶׁר צָפַנְתָּ לִּירֵאֶיךָ: פָּעַלְתָּ לַחֹסִים בָּךְ; נֶגֶד בְּנֵי אָדָם. סוד זה העמיד המאור הקדוש בתוך סודות עליונים.

טו) מדרגה העליונה, עולם העליון, בינה, נקראת מ"י. מדרגה תחתונה, עולם התחתון, מלכות, נקראת מ"ה. כתוב: וְעַתָּה, יִשְׂרָאֵל מָה יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, שֹׁאֵל מֵעִמָּךְ. אל תקרא מ"ה, אלא מא"ה, משום שכל מדרגות עליונות בשלמותם, הם במלכות. וע"כ נקראת מאה שהם חמישים בג"ר דבינה וחמישים בז"ת. כי חמישים שלה, שהם כח"ב תו"מ, שכל אחת כוללת עשר, וחמישים של בינה, הם מאה. וע"כ בינה נקראת מ"י, שהם חמישים, והמלכות מ"ה, שהוא מאה, מפני שכוללת בתוכה גם החמישים דבינה.

טז) עוד טעם שהמלכות נקראת מה. אע"פ שההמשכה העליונה של חכמה נמשכת דרך מדרגות העליונות, בינה וז"א, אינה מתגלה עד שנשלמת במלכות שצריך כלי קבלה, שהיא מקום הסוף של כל המדרגות, הסוף של המשכת הכול, ועומדת בגלוי, בהארת החכמה. ואע"פ שהתגלתה יותר מכולם קיימת לשאלה, מה, מה ראית, מה ידעת. כמ"ש: כי לא ראיתם כל תמונה. המלכות הזו עומדת לשאלה, החיסרון התחתון בו מתגלים האורות הבאים מלמעלה וכשיש חוכמה עומדת בגלוי.

יז) משום זה כתוב: מה רב טובך. אשר מ"ה היא המלכות. רב טובך, יסוד דז"א, נקרא רב טוב כמ"ש: ורב טוב לבית ישראל. כי אור הראשון הכלול ביסוד, נקרא טוב סתם. וכאן כלולים זכר ונקבה, שגם הנקבה הנקראת מה, ע"ש שבה נגלה החכמה, גם היא כלולה כאן, שכתוב: מ"ה רב טובך. וע"כ כתוב: רב, כי רב מורה על הארת החכמה. אשר צפנת, כי אור הזה נגנז, כמו שאור הראשון נגנז ונשמר לצדיקים. פעלת, כי במלכות, הנקראת מ"ה, ע"ש התכללות הבינה בה, הוא אומנות הכול, אומנות של כל העולם, אומנות של נשמות ורוחות. כי אם לא הייתה אומנות הזה של התכללות הבינה במלכות, לא היו יוצאים שום מוחין בזו"ן וג' עולמות בי"ע. הם אלו שצריכים לבטא את כוח הבינה העליון, המופשט, ובלי חיבור בינה למלכות לא הייתה יוצאת אומנות זו

יח) בהתכללות הבינה במלכות עשה הקב"ה אומנות של כל העולם. וזה שכתוב: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בזה נעשה המשכן ונבנה, שהוא בצורת עולם שלמעלה, בינה, ובצורת עולם התחתון, מלכות. כמ"ש: ויקחו לי תרומה. לי תרומה, הן ב' מדרגות, בינה ומלכות, שהן אחת, שמתחברים יחד.

מהו הכוח האמיתי שבו ברא הקב"ה את העולם, הוא כוח המלכות לעלות לבינה, מקו אמצעי. רק ימין הוא אמונה, רק שמאל הוא רצון לקבל – יש לחבר את שניהם, זהו תפקיד עם ישראל לעשות זאת.

תגיות: שיתוף מידת הדין ברחמים, סוד צמצום ב'

 ש

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה ד-ו
1. מהו שהקב"ה חקק בחקיקותיו סוד האמונה?
2. למה גרמה יציאת הבינה ותו"מ של הבינה למדרגה שמתחתיה?
3. מדוע גם בינה וגם מלכות קיבלו אותה אות בשם הוי"ה?
4. מיהו עידון לעידון?
5. מי הם בחינת י"ה וכיצד יעקב יוצא מהם לשלמות? במה הוא שונה משאר בני עלמא?
6. הסבר את דברי רבי יהודה "מה רב טובך אשר צפנת ליראך" וכיצד זה מבטא את חיבור המלכות בבינה?
7. עם איזה אמנות ברא הקב"ה שמים וארץ?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב