013- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – לז-לט למתקדמים|☆ תגיות: תפילה...

013- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – לז-לט למתקדמים|☆ תגיות: תפילה כתיקון הנפש, שם מ"ב, שם ע"ב

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה לז – לט
אָמַר שֹׁמֵר אָתָה בֹקֶר
יֵשׁ בּתְפִילָה סגוּלָה עֲצוּמָה לֶתִּיקוּן הַנֶּפֶשׁ.
התפילה באה כדי לכוון את הלב לאבינו שבשמים, בה יוצרים מציאות נפשית של חיבור הנפש לעולם הבא. יש לנסות ולכוון, וגם אם לא מצליחים, הנשמה בוודאי נתרמת מתפילה אמתית.
בשבת יש שבח מיוחד המסודר לפי אותיות א-ב בתחילה ש-ת שבסוף. אֵל בָּרוּךְ גְּדוֹל דֵּעָה. הֵכִין וּפָעַל זָהֳרֵי חַמָּה וגו.
כ"ב אותיות ז"א שעולות לבינה ויחד עם עשר אותיותיה הן ל"ב. השבח שבתפילת שבת בבוקר גם הוא מתחיל בכל פסוק לפי סדר האלף בית: אֵל אָדוֹן עַל כָּל הַמַּעֲשִׂים, בָּרוּךְ וּמְבֹרָךְ בְּפִי כָל הַנְּשָׁמָה, גָּדְלוֹ וְטוּבוֹ מָלֵא עוֹלָם וגו' הוא מכין את העליה למדרגת חוכמה.

קה) אלו שתי אותיות ש' ת', בשש שש אותיות, שתי אותיות הראשונות א' ב', הן בחמש חמש אותיות, כל שאר האותיות שבאמצע, כולן בארבע ארבע אותיות, משום שהן במרכבה העליונה, כי האותיות הראשונות א"ב, שהן עשר, ואלו ש"ת שבסוף, שהן י"ב, הן יחד השלמות של כ"ב אותיות, כי יש בהן כ"ב תיבות כנגד כ"ב אותיות עליונות, שהן בבינה. נשארות י"ח (18) אותיות אחרות שבאמצע, שהן עולות במרכבתן, כלומר בהתפשטותן, לארבע ארבע תיבות, שהן ביחד ע"ב (72) תיבות. כי י"ח פעם ארבע הוא ע"ב, השם המפורש, חקיקה הקדושה של ע"ב אותיות שהקב"ה מתעטר בהן. ושם הזה מעטר לכנ"י, המלכות, ועולה להתעטר בהן, תוך שלמות השכינה.
קו) אלו האותיות המתעטרים בשבח העליון, הראשונות, שהן א"ב, והאחרונות, שהן ש"ת, העולים בעטרותיהן, הן הצירוף מא"ב של א"ת ב"ש, אלף מתפשט בחמש אותיות, אל אדון. ת' בשש אותיות, תפארת וגדולה. ב', בחמש אותיות, ברוך ומבורך. ש', בשש אותיות, שבח נותנים לו. ומשום זה א"ת ב"ש שבשבח אל אדון, שיש בהן כ"ב תיבות, הן כלל כ"ב אותיות דז"א, שהן עטרה לל"ב (32) שבילי החכמה, כי ל"ב שבילי החכמה הן כ"ב אותיות דז"א, שעלה לבינה שבה ע"ס, כ"ב ועשר הן ל"ב נתיבות החכמה, כלומר של בינה שנעשתה לחכמה. ולז"א שבבינה רומזות כ"ב תיבות שבא"ת ב"ש, שבשבח אל אדון.
הביקוש העולה מז"א לבינה מייצר את המשכת החוכמה דרך בינה, שאלמלא רצון הז"א לחוכמה הייתה נשארת הבינה בחסדים מכוסים, לכן נק' ז"א בכ"ב אותיותיו נושא לחוכמה, והיות ומקבל דרך הבינה, אז היא בעשר אותיותיה יחד עם כ"ב אותיותיו מייצרת ל"ב נתיבות חוכמה אותם משפיעה לז"א ובהמשך למלכות.
קז) והאותיות האחרות, חוץ מא"ת ב"ש, העולות במרכבותיהן, הן ג"ר, שמתחילות בג', גודלו וטובו מלא עולם, ומסיימות בר', ראה והתקין צורת הלבנה. וכולן הן המרכבה הקדושה, חג"ת דז"א ומלכות המתחברת עימהם, שנעשו מרכבה לבינה, הנקראים מרכבה עליונה. א"ת ב"ש, שבשבח אל אדון הוא השם הקדוש הויה, ז"א שעלה לבינה. ג"ר שבאל אדון, י"ח אותיות מג' עד ר', הוא מרכבה הקדושה העולה בחשבון ע"ב, חג"ת שבהם ג' הפסוקים, וייסע ויבוא ויט. ונעשה מהם שם הקדוש לעטר את כנ"י, המלכות, מתוך מרכבה עילאה. שהמלכות מקבלת ע"ב התיבות דחג"ת, שהן מרכבה עליונה.
קח) ומשום זה, שם ע"ב ההוא כלול באבות, בג' קווים, והמלכות מתעטר בהם, להיות שם קדוש. ואינו שם עליון כאלו שמות העליונים של עולם העליון, ז"א, הנאחזים למעלה למעלה בבינה, ואינם נמשכות למטה. ואע"פ שהשם הזה הוא עליון, שהרי הוא ג' קווים, חג"ת דז"א, אבל הוא דוד המלך, מלכות, המתעטר באבות, חג"ת דז"א. כלומר, שאין המדובר בחג"ת לפי עצמם, אלא ביחס המלכות המקבלת מהם, שמבחינה זו הוא נמשך למטה, אבל החג"ת לפי עצמם הם עליונים ואינם נמשכים למטה.
קט) השם של מ"ב אותיות הוא האבות, חג"ת דז"א, כ"ב אותיות, המתעטרים בעולם העליון, בע"ס דבינה, ועולם העליון מתעטר בעליון ממנו, בע"ס דחכמה. כ"ב של ז"א ועשר דבינה ועשר דחכמה עולים בחשבון מ"ב. וע"כ הוא עולה ואינו יורד, שאינו משפיע חכמה מלמעלה למטה במלכות, משום שמתעטר במחשבה עליונה, חכמה, או"א עילאין, הנמצאים תמיד בחסדים מכוסים. כי הבינה שכאן, הוא ישסו"ת, והחכמה שכאן היא או"א עילאין. אשרי חלקו מי שיודע בו בשם מ"ב, ונזהר בו.
קי) דוד, מלכות, המתעטר באבות, חג"ת דז"א. שחג"ת דז"א, ע"ב תיבות שבג' הפסוקים, וייסע ויבוא ויט, משפיעים חכמה אל המלכות. והוא עולה ויורד, שמשפיע למטה אל המלכות. כעין מצפ"ץ זה, שהוא הויה שבפאתי הראש דא"א, שבצירוף א"ת ב"ש היא מצפ"ץ, שהיא השם שממנו נמשכות י"ג מידות הרחמים, שהם י"ב במרכבה הקדושה, חו"ב תו"מ, שבכל אחד ג' קווים שעולים י"ב, היוצאים מאחד השורה עליהם, שהוא מצפ"ץ. והם י"ג. שהיא עולה ויורד להשפיע חכמה מלמעלה למטה.
ומשום זה השם ע"ב עולה ויורד. עולה מצד הימין, חג"ת דז"א, ויורד מצד השמאל, מלכות, המקבלת את החג"ת, כמו השם של י"ג מידות הרחמים שעולה מצד זה ויורד מצד זה. וזה שיורד הוא להמשיך הטוב למטה, אל המלכות. וע"כ הא"ב, של א"ת ב"ש ג"ר וכדומה, אותיות הראשונות עולות בחשבון, כי ב' גבוה בחשבון מא', וג' מב', וד' מג' וכדומה. ואותיות אחרונות יורדות בחשבון, כי הש' פחותה מת', והר' פחותה מש', והק' מר' וכדומה. שעולות מצד אחד ויורדות מצד אחד, ומה שיורדות הוא להמשיך הטוב שלמעלה למטה. סוד שערות הראש בצמצום א', ואינם חלק מי"ג מידות הרחמים אבל הם שורשם, ונשארים כסימנים.
קיא) השם מ"ב מתעטר למרכבה עליונה, לחו"ב עליונים. השם ע"ב מתעטר למרכבה תחתונה, אל המלכות. אשרי חלקו מי שמשתדל לדעת את ריבונו, אשרי הוא בעוה"ז ואשרי הוא בעוה"ב.
קיב) ומשום זה השבח של שבת, אל אדון, המשבח אל המלך שהשלום שלו, משבח לו, בשם ע"ב, בי"ח אותיות מג' עד ר'. ובכ"ב תיבות, שבד' אותיות שבא"ת ב"ש, שהן כ"ב אותיות, כדי שיתעטר בו לעלות למעלה, לבינה, בשם הזה. וע"כ, אל אדון הוא שבח של עוה"ב, בינה, ועליית מרכבה קדושה העליונה, חג"ת דז"א, המתעטרת לעלות למעלה, לבינה. ועליית כנ"י, המלכות, המתעטרת לעלות ולקבל מהמרכבה העליונה, חג"ת דז"א.

שאלות לחזרה ושינון בזהר היומי תרומה לז-לט
1. כיצד מורכב המזמור "אל אדון על כל המעשים" ומה תפקידו?
2.מה ההבדל בין האותיות א ב ו- ש ת ובין כל השבחים של האותיות שבינהם?
3. מה ההבדל בין שם מ"ב לשם ע"ב, מה תפקיד כל אחד?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב