048- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמב-קמד למתקדמים I תגיות:...

048- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קמב-קמד למתקדמים I תגיות: מלאך המוות

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קמב- קמד

וְהִנֵּה טוֹב מְאֹד

 מלאך המוות הוא טוב מאד.

תפקידו להחזיק את הרצועה שמכה במי שסוטה מהדרך ומחזיק בתפיסה שהמקרה קובע ובכך מביאם לתיקון.

תלב) וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת-כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה, וְהִנֵּה טוֹב מְאֹד, זהו מלאך המוות. ולמה כאן אתה אומר שבגללו לא כתוב ביום השני, כי טוב? אלא סוד הסודות כאן. כי ודאי מלאך המוות הוא טוב מאוד. משום שכל בני העולם יודעים שימותו וישובו לעפר, וע"כ רבים הם החוזרים בתשובה לאדונם בגלל יראה הזו, ויראים לחטוא מפניו. רבים היראים מפני המלך משום שרצועה תלויה לפניהם. כמה טובה הרצועה לבני אדם, שעושה אותם טובים ואמיתיים ומתקנים דרכיהם כראוי. וע"כ, והנה טוב מאוד. מאוד ודאי. אנשים יראים מפני הרצועה שתכה בהם, רצועה שבאה מהיצר הרע, ממלאך המוות. יראה זו מביאה אותם לתשובה. השאלה כיצד רואה אדם את העונש, אם רואה כנקמנות של ה' אזי אינו מבין כלום ואין זה מועיל, אלא ההיפך גורם לאדם ריחוק. אך הבנה אמיתית היא שהעונש הוא תיקון שבא ליישר את האדם בדרכו. כל דבר נבחן על פי המטרה. מאחר והמטרה היא לעשות את רצון השם, אז גם הרצועה כאמצעי טובה. חוסך שבטו (שבט מוסר) שונא בנו. לכן על האדם להסיר גאוותו ולחפש את הביקורת שתבנה אותו. רצועה זו טובה גם בגשמיות, למשל כאב שמביא את האדם לטפל בבעיה, או צפצוף במכונה שמזהירה מפני תקלה אפשרית.

תלג) וסוד הסודות שלמדתי מהמאור הקדוש: והנה טוב, מלאך החיים. מאוד – מלאך המוות, שהוא יותר חשוב. כשברא הקב"ה את העולם, הכול היה מתוקן, עד שבא אדם, שהוא המלך של עוה"ז. כיוון שנברא האדם, עשה אותו מתוקן בדרך האמת כמ"ש: אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים דהיינו במקום חשבון של יחידו של עולם, בקשו חשבונות של נפרדות. עשה אותו ישר, ואח"כ חטא, וגורש מגן עדן.

תפקיד מלאך המוות להפשיט את האדם מלבושי העולם הזה, דהיינו מאשליית התודעה של זמן ומקום, ולהלבישו ברוח חדשה של גן עדן כאשר מדובר בצדיק. ומי שאינו צדיק וחושב שהעולם הזה הוא האמת והתכלית, אין הרצועה מועילה לו עד שנכנע או מוחזר בגלגול, כלומר מלאך המוות מרחיק את האדם מהתפיסה שהמצב קובע, שהמקרה הוא הדבר האמיתי.

תלד) גן העדן נטוע בארץ, באלו הנטיעות שנטע הקב"ה כמ"ש: וַיִּטַּע יְהוָה אֱלֹהִים, גַּן בְּעֵדֶן מִקֶּדֶם. הוא נטע אותו בשם השלם, הויה אלוקים, כעין גן עדן העליון למעלה. וכל צורות עליונות כולן מרוקמות ומצוירות בגן עדן הזה שלמטה. ושם הם הכרובים. ואינם נחקקים בחקיקת בני אדם מזהב או מדבר אחר, אלא כולם אורות שלמעלה חקוקות ומצוירות בציור מרוקם, מעשה חושב של שם שלם של הקב"ה מדרגה עליונה ושלמה. וכולם נחקקים שם. וכל הצורות והציורים של עוה"ז, הרוחות של בני אדם, כולם מצוירות שם, ומפותחים, ונחקקים שם כולם, כעין שהיו בעוה"ז. בגן עדן העליון ישנה בחינה גבוה של נשמות בני האדם, ומשם חקק אותם ה' כלומר הנשמות אמורות להיות בשלמות.

תלה) מקום הזה הוא מדור לרוחות הקדושים, בין אלו שכבר באו לעוה"ז, ובין אלו שעוד לא באו לעוה"ז. ואלו העתידים לבוא לעוה"ז, כולם הם רוחות המתלבשים בלבושים וגופים ופרצופים כעין עוה"ז, ומסתכלים שם בזיו כבוד של ריבונם, עד שבאים לעוה"ז. בעולם העליון הלבושים הם של אור, דהיינו צורות של תודעה מופשטת תודעה של אור, וכשבאים לעולם הזה הלבושים הם של עור, שזו תודעה גשמית הנמצאת באשליה תחת מקום וזמן.

תלו) בשעה שיוצאים משם לבוא לעוה"ז, מתפשטים הרוחות מגוף ולבוש של גן עדן, ומתלבשים בגוף ולבוש של עוה"ז, ועושים דירתם בעוה"ז, בלבוש וגוף הזה, שהוא מטיפה סרוחה.

תלז) וכשהגיע זמנו ללכת ולצאת מעוה"ז אל עולם האמת, עליו לבוא עם בגדים נקיים למלך, אינו יוצא עד שמלאך המוות מפשיט את הלבוש וגוף הזה עליו להשיג סוג תודעה חדש. כיוון שנפשט הגוף מעל הרוח ע"י מלאך המוות, הולך הרוח ומתלבש בגוף האחר שבגן העדן, שהתפשט ממנו בשעה שבא לעוה"ז. ואין שמחה לרוח זולת בגוף ההוא אשר שם, והוא שמח שהתפשט מהגוף של עוה"ז, והתלבש בלבוש אחר השלם מגן עדן, שהוא כעין עוה"ז. ובו יושב והולך ומסתכל לדעת בסודות עליונים, מה שלא יכול לדעת ולהסתכל בהיותו בעוה"ז בגוף הזה היות ומה שמשיג בעולם הזה הוא בתודעה גשמית, ובעולם האמת התודעה הגשמית אינה אמיתית. יש ערך גדול שכבר כאן ילמד האדם תורה ובעיקר את הפנימיות, יוכל להבין את האמת כשיגיע לעולם האמת. כל המדובר כאן הוא על צדיקים, אך אם מישהו פוגם כאן בלבושי העולם הבא, אין איך להלביש אותו. המצוות ומעשי ההשפעה הם החומרים ללבושים בעולם העליון. הטוב שבמלאך המוות הוא שהוא שולל את השלילה, את העולם הזה.

תלח) וכשהנשמה מתלבשת בלבוש של עולם האמת ההוא, כמה עידונים כמה חמודות יש לו שם. מי גרם לגוף שבגן העדן, שיתלבש בו הרוח? הוא מי שהפשיט לו הלבושים האלו של עוה"ז, מלאך המוות. הרי שמלאך המוות הוא טוב מאוד, והקב"ה עושה חסד עם הבריות, שאינו מפשיט האדם מלבושים שבעוה"ז, עד שמתקן לו לבושים אחרים מכובדים וטובים מאלו, בגן העדן. אלו שפוחדים להיפרד מהמקרה, פוחדים ממלאך המוות שבא להסיר את המקרה.

תלט) חוץ מאלו רשעי עולם, שאינם חוזרים בתשובה שלמה לאדונם, שערומים באו לעוה"ז וערומים ישובו שמה. והנשמה הולכת בבושה מנשמות אחרות, כי אין לה לבוש כלל, ונידונה בגיהינום שבארץ מהאש שלמעלה. ויש מהם שמצפצפים בגיהינום ומיד עולים הם אלו שחזרו בתשובה בליבם אך עדיין לא פעלו את המעשה. ואלו הם רשעי עולם, שחשבו בתשובה בליבם, ומתו ולא יכלו לעשות תשובה. אלו נידונו שם בגיהינום, ומצפצפים ואח"כ עולים הגרועים הם מי שחיללו שבת בפרהסיה.

תמ) ראה, כמה רחמיו של הקב"ה על בריותיו, שאפילו רשע ביותר, והרהר בתשובה, ולא יכול לעשות תשובה ומת, זה מקבל עונש בוודאי על שהלך מעולם בלי תשובה, לאח"כ, רצון ההוא ששׂם בליבו לעשות תשובה, אינו נעדר מלפני מלך העליון, והקב"ה מתקן מקום לרשע במדרגה השישית במדור של שאוֹל ואינו מורידו למדרגה שביעית, אבדון ממנה אי אפשר לעלות, ושם קורא מצפצף בתשובה. כי רצון יורד מלפני הקב"ה, ושובר כל כוחות השומרים על שערי מדורי גיהינום, ומגיע למקום שהרשע שם, ודופק בו, ומעורר בו הרצון לתשובה, כמו שהיה לו מקודם בחייו, ואז מצפצף נשמה ההיא לעלות מתוך מדור השאול. עבודה זרה זו התפיסה שהמקרה קובע, וכאן הכוח הגשמי קובע.

תמא) ואין רצון טוב, שיאבד מלפני המלך הקדוש. ומשום זה אשרי מי שמהרהר הרהורים טובים לאדונו. ואע"פ שאינו יכול לעשותם, הקב"ה חושב לו רצונו כאילו עשה. זהו לטוב. אבל הרצון לרע, אין הקב"ה חושב למעשה, חוץ מהרהורי עבודה זרה. להרהור יש כוח גדול מאד

תמב) אלו שלא הרהרו בתשובה, יורדים לשאול, ואינם עולים משם לדורי דורות. עליהם כתוב: כלה ענן וילך, כן יורד שאול לא יעלה. על הקודמים כתוב: ה' ממית ומחייה מוריד שאול ויעל.

תגיות: מלאך המוות

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קמב-קמד

1. כיצד נקרא מלאך הטוב? כיצד נקרא מלאך הרע?
2. מה הטעם שמלאך המוות נקרא טוב מאוד עפ"י אות תל"ב?
3. מה תשובת המאור הקדוש בכך שמלאך המוות נקרא טוב מאוד?
4. מה היחס בין הלבושים בגוף בעוה"ז ובעולם האמת?
5. כיצד מתקיים המעבר מעולם האמת לעולם הזה וכיצד הפוך?
6. האם מלאך המוות טוב לרשעי העולם? הסבר מה קורה איתם כאשר נעזבים מן העוה"ז.
7. מה קורה עם אלו שהרהרו לשוב בתשובה ולא הספיקו?
8. מה קורה עם אלו שיש להם הרהורים רעים? ואיזה הרהור רע ייצא מכלל הרהורים אלו?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב