058- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קעב-קעג למתקדמים I תגיות:...

058- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קעב-קעג למתקדמים I תגיות: אושר,קשר בין תחתון לעליון

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קעב- קעג

וְעָשִׂיתָ שֻׁלְחָן

האתגר של האדם, להתנהג כפי שורשיו.

זהו המתכון לאושר: אשרי האדם שזכה במעשיו להיות כמו שורשיו העליונים. ניתנה לאדם בחירה, ועליו להבין שאין זה אוטומט שהוא יתנהג כמו השורשים העליונים שלו, היות והקליפה נאחזת בו. למרות ההפרעות זהו האתגר באמונה, במעשים ובכוונה להשפיע לעני. כך על כל אחד לתת למי שרואה כעני בנקודה מסוימת דהיינו בגשמיות, או בדעת ולהשפיע לו, וכך אתה מעורר גם את העליון שלך להשפיע לך. כמובן שאין לעשות זאת כדי לקבל, אלא מפני שכך נוהג בעליון. הגדולה של העליון בכך שמעלה את האח"פ של התחתון ולכן כל גדלות היא גם רצון להשפיע לתחתון. אם הרצון גדלות עולה גם רצון להשפיע לתחתון. גדלות כדי לנצל את התחתון היא מזויפת.

הן באכילה והן בתפילה על האדם לבוא נקי במעיו ובמחשבותיו. הס"א מנסה להסיט את האדם כשבא לברך את השם, ולכן נותנים לה מים אחרונים. נקיות הלב אינה אפשרית כשאדם חושק בתענוגות העולם הזה, אלא כשצורך אוכל נשמתי נקי.

תפקיד הגוף לבטא את הנשמה המחפשת קשר לבורא. לכן לכל יהודי יכולת להעלות ביקוש, רצון לעליון, וכאשר משיג אותם במקום השורשים העליונים, בהכרה העליונה – ומשם לקחת תובנות אמיתיות. קשר זה עוקף את הקליפה. רכושו של האדם זהו הביקוש שלו, היכולת להתפלל לנקודות הפנימיות שיתעוררו להזין גם את ההרגשים החיצוניים שלו.

תקלא) בכבוד העליון, בינה, יש יצירה, אור החסדים, רוח, הנמשך מקו ימין שבבינה. ע"כ, יצרתיו, שנתתי תיקון באדם, שיהיה בארץ כעין כבוד העליון, בינה יש להבין שפה בארץ יש כעין העולמות העליונים, כמו היחס בין פנימיות לחיצוניות, בין תחתון לעליון, שעל ידי התעוררות התחתון, פועל העליון להשפיע לו. בכבוד העליון יש עשיה, המלכות, הנפש. וע"כ גם באדם כתוב: עשיתיו, שיהיה כעין כבוד העליון, המתקן והמברך את כבוד התחתון, המלכות. שואל בעל הסולם, ויש להבין, היתכן שאדם התחתון ישפיע נר"ן אל המלכות דאצילות? והלוא הוא להיפך, שאין משהו לאדם התחתון, אם לא יקבל זה מהמלכות? והעניין תבין, שאי אפשר שאדם התחתון יקבל משהו מהמלכות, מטרם שיתגדלו על ידו כל המדרגות העליונות. ולא עוד אלא שעיקר ההמשכה שהמשיך האדם נשארת בעליונים, ולאדם אין מגיע אלא ענף ממנה.

ולפי זה נמצא, בעת שהאדם ממשיך נר"ן מבינה, שהם נר"ן דנשמה, נר"ן האלו מושפעים תחילה מבינה אל המלכות, ושם הם נשארים מבחינת עיקר האור, ורק ג' ענפי נר"ן משפיעה המלכות אל האדם. הרי שאדם התחתון השפיע את שורשי נר"ן דנשמה שלו אל המלכות. מכאן יוצא שאדם אחראי להמשכה ע"י שהעלה ביקוש, אפילו שמקבל רק חלק, עדיין הוא הגורם. כמו בן השואל את האב, מקבל רק חלק קטן מהפוטנציאל שהתעורר אצל האב, אך מקבל הבן חלק קטן. יוצא שהבן הופך את האב למחנך ע"י שמעלה קושיות.

ונאמר, שהאדם הוא כמו כבוד העליון, הבינה, המתקן ומברך את כבוד התחתון, שהשפיעה הנר"ן אל כבוד התחתון. כי לולא האדם, שהמשיך אותם הנר"ן, לא הייתה לבינה מה להשפיע אל המלכות. ולא עוד, אלא שאותם הנר"ן, שהבינה השפיעה אל המלכות, הם ממש של האדם, שהוא המשיכם והם השורשים של נר"ן שלו ממש, שנשארו במלכות. וע"כ נבחן, שהאדם השפיע אותם אל המלכות. וע"כ אמר הקב"ה, כיוון שהאדם הוא בארץ, ויש לו לתקן כבודי, המלכות, עשיתי בו תיקונים של כבוד העליון, שעשה בו תיקונים, שיוכל להמשיך את הנר"ן דנשמה מכבוד עליון, שבזה מושפעים ונשארים בשורשם בכבוד התחתון, שע"י זה מיתקנת כבוד התחתון. יש מעלה לשאלה אמיתית שבאה מהתחתון.

תקלב) מאין לנו שבכבוד העליון, בינה, יש בי"ע? כי כתוב בו: יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום. יוצר אור, הרי יצירה. ובורא חושך, הרי בריאה, שלהיותו צד שמאל דבינה, יש שם חושך מטרם שמתדבק בקו הימין. עושה שלום, הרי עשיה. כי יצירה היא ז"א שבבינה, קו האמצעי, שע"י העשיה שבו, ששם המסך דחיריק, הוא עושה שלום בין ב' הקווים ימין ושמאל. וזהו כבוד העליון, שמתקן ומברך ומספק כל צרכיו לכבוד התחתון, מלכות. מכאן למד שכל שיש בתחתון קיים בעליון, אותם רצונות יש בעליון ובתחתון וזה מייצר ביניהם קשר.

תקלג) כעין כבוד העליון, ברא אדם בארץ, שיתקן לכבוד הזה, מלכות, שתהיה כלולה מכל הצדדים. כי בכבוד העליון יש בי"ע, ובאדם למטה יש בי"ע. ובזה יהיה כלול כבוד הזה, מלכות, מלמעלה ומלמטה, מבינה ומאדם, ויהיה שלם מכל הצדדים. אשרי האדם שזכה במעשיו להיות כמו זה.

תקלד) וע"ז כתוב: בְּכָל עֵת, יִהְיוּ בְגָדֶיךָ לְבָנִים; וְשֶׁמֶן עַל רֹאשְׁךָ אַל יֶחְסָר. כמו שמכבוד העליון לא נמנע שמן המשחה הקדוש, שפע מאבא, המיועד לעוה"ב, בינה, כך לאדם, שמעשיו מתלבנים תמיד, לא יימנע ממנו תמיד שמן המשחה, שפע אבא.  או"א עילאין מקבלים מיסוד דעתיק בחסדים מכוסים. אותה אהרה רק קטנה יותר מקבלים או"א, כנגד האמונה באיזקא דחייה, שמשימה את האדם למקום שהוא משוך להיות כוהן להשם. בגדיך הם מעשיך מפני שהבגד הוא הלבוש החיצוני, כך האדם צריך מעשי אמונה אותם עליו ללמוד מהעליונים.

תקלה) במה זוכה האדם להתעדן בעדן העליון, שפע מאבא, בשולחן שלו. כמו שהוא מעדן על שולחנו נפשות העניים. שכתוב: ונפש נענָה תשביע. וכתוב אחריו, אז תתענג על ה'. כי אף הקב"ה מרווה אותו בכל אלו העידונים של שמן משחת קודש העליון, הנוזל ונמשך תמיד לכבוד העליון כמ"ש: ונפש נענה תשביע. וכתוב אחריו, אז תתענג על ה'.

תגיות: קשר בין תחתון לעליון

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קעב-קעד
1. מהיכן אנו לומדים שנתן ה' ית' תיקון באדם שיהיה בארץ כגון כבוד ההוא העליון שהוא בינה?
2. היתכן שאדם התח' ישפיע נר"ן למלכות העליונה שממנה הוא יונק הסבר נמק והדגם.
3. מאין לנו שבכבוד העליון שהיא בינה יש את הרצונות של התח' וכיצד זה פועל בנפש האדם בין המוח ללב?
4. הסבר את המשפט "אשרי האדם שזכה להיות במעשיו כמו זה".
5. מהיכן מתקבל האושר ומה האתגר כדי להשיגו?
6. אומר שלמה המלך "בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר" מהו השמן ומהם הבגדים הלבנים? הסבר זאת גם בנפש האדם.
7. במה זוכה האדם להתעדן בעדן העליון שהוא שמן המשחה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב