069- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רה-רז למתקדמיםI תגיות: שמע...

069- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – רה-רז למתקדמיםI תגיות: שמע ישראל, אותיות

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה רה- רז

האותיות

את המשכן, הלב בונים ע"י צירופי האותיות.

תריט) אלו ג' אותיות אמ"ש הוציאו תולדות ה"צ ו"פ, שבהמשך האלף בית של א"ת ב"ש, הן אותיות התלויות באוויר. ודפקו באחרות, והוציאו ציור המשכן ז' ע', שהוא צירוף השביעי של א"ת ב"ש. עד כאן עומד בכתוב: וחושך על פני תהום, כולם, כל ג' הצירופים ה"צ ו"פ ז"ע, הם בצידו, בצד החושך, מטעם שאלו ג' הצירופים הם בקו שמאל שבא"ב של א"ת ב"ש, ומטרם שהשמאל מתייחד עם הימין הוא כולו חושך. האות ח', באה הס' והתחברה עימה, ונעשה הצירוף ח"ס, שהוא ראש ד' הצירופים שבקו האמצעי שהם, ח"ס ט"ן י"מ כ"ל, אז כתוב: יהי אור ויהי אור. כי מצד קו האמצעי בא האור, אחר שמכריע ומייחד ב' הקווים ימין ושמאל.

תרכ) התגלגלו האותיות אב"ג ית"ץ כבתחילה, והתעברו והולידו והוציאו ציור תוך המשכן, כלל אחד בא"ב של א"ל ב"ם. כי הא' התעברה והולידה בכוח והעוז את אות ל'. ונעשה הצירוף א"ל. התגברה הא' בכוחה והתעלתה בכבודה והולידה אות ב', אז התעברו והולידו האותיות, והתחברו אותיות האחרות אלו, המ' התחברה בחקיקתה באות ב', ונעשה הצירוף ב"מ. וכה יצאו בחיבור עד הצירופים ט"ר י"ש כ"ת, שתהיינה עולות האותיות במקומם בצירוף של המשכן. כמ"ש: את הכיור ואת כנו. שהכיור נצח וכנו הוד. אחר שביאר השתלשלות הארות האותיות בכל המדרגות דז"א מחב"ד העליונים עד היסוד שלו, מבאר השתלשלות הארות האותיות במדרגות המשכן, המלכות. אשר הא"ב של א"ת ב"ש מאירים בבחינת ג"ר של המלכות, שהא"ב הזו היא שממשיך למטה הטוב שלמעלה. וע"כ הוציאה הא"ת ב"ש את השם מ"ב של אנא בכוח, אבגית"ץ ועוד. בחג"ת של המלכות. כי שם מ"ב של אבגית"ץ מאיר ביצירה, שהוא חג"ת. והשם הזה של אבגית"ץ הוציא את הצירוף א"ב של א"ל ב"ם, שהוא: א"ל ב"מ ג"ן ד"ס ה"ע ו"פ ז"צ ח"ק ט"ר י"ש כ"ת. שעניין השם הזה, שמאירים רק מלמטה למעלה ולא מלמעלה למטה, וע"כ מאיר השם הזה בנו"ה של המלכות, שהארתם הוא מלמטה למעלה.

תרכא) יהי רקיע בתוך המים. כי המים היו עולים במים עליונים, ויורדים במים תחתונים. באותיות א"ל הא' של א"ל הוציאה ו', והו' הוציאה ק', והאות ל' של א"ל, עלה אליהם, ונחקקו האותיות בחקיקתם בחיבור אחד קול. שהק' היא נושאת המסך, וע"כ נבדלו מים עליונים ממים תחתונים, ע"י האותיות קול. כמ"ש: קול ה' על המים, אל הכבוד הִרעים. שאותיות א"ל אשר בכתוב אל הכבוד הרעים, התעברו והולידו ונחקקו בחקיקת האותיות, להוציא ציורי המשכן, וזה שיעור הכתוב: קול ה' על המים, שהקול הבדיל המים זה מזה, שהוא המסך שברקיע המבדיל. והקול הזה נולד מן א"ל הכבוד, ב' אותיות א"ל, כו"ח וקו ימין, מים עליונים.

תרכב) ג' האותיות אמ"ש התעברו והולידו ונחקקו בחקיקת האותיות להוציא ציורי המשכן, המלכות. הא' הוציאה ג', הש' הוציאה ן', וחיבר אותה בג', בצירוף ג"ן, שהוא צירוף הג' מאלף בית א"ל ב"ם, כמ"ש: תדשא הארץ דשא. התגלגלו אותיות אמ"ש כבתחילה בצירוף ב"ם שבא"ב של א"ל ב"ם, באלו נקוו המים למקום אחד, שכתוב ייקוו המים מתחת השמיים אל מקום אחד.

מרמז כאן ג' הצירופים א"ל ב"ם ג"ן, בכתובים של מעשה בראשית, שא"ל הם מים עליונים שבכתוב: יהי רקיע, נקודת החולם, וב"ם הוא, ייקוו המים אל מקום אחד ותיראה היבשה, שהוא נקודת השורוק, שבו נקוו המים התחתונים למקום אחד, לג"ר, אבל נעשה יבשה בלי פירות. שהוא מחמת חיסרון של לבוש החסדים. וג"ן, הוא, תדשא הארץ דשא, נקודת החיריק. שעל ידה מה שהייתה יבשה נעשתה ארץ לעשות פירות ותולדות ולנטוע אילנות.

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל

גאוותן אינו יכול להתחבר.

 תרכג) רבי חייא ורבי יוסי היו הולכים בדרך, כל מי שהולך בדרך תורה אינו יכול אלא להכשיר את הדרך ולדבר דבר בדברי תורה, שהם המזון והצידה לדרך.פתח רבי יוסי כתוב: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד. וכתוב: הַסְכֵּת וּשְׁמַע יִשְׂרָאֵל, הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם, לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ. וכתוב: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל, אַתָּה עֹבֵר הַיּוֹם אֶת הַיַּרְדֵּן. כל אלו שמע, שמע שאמר משה, למה הם? כי שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, לייחוד, אבל האחרים למה?

תרכד) כולם באים לדרוש, שמע ישראל של היחוד, היחוד של חכמה עליונה. ע' של שמע היא מאותיות גדולות, מרמז ייחוד אחד, כי שמע אותיות שֵם ע', שם, המלכות, ע' (70) שמות העליונים של ז"א, לכלול אותם. כי שם, המלכות, מתברך מהם ונכלל בהם, וצריכים לכלול אותם כאחד, במילה אחת שמע, בייחוד אחד. שמע בא לייחד את המדרגות של המלכות בשמות העליונים. שמע ישראל בא לייצר את האמון בין בשכינה הקדושה לקב"ה, בין הלב לשכל, שרק מתוך אחדות השם והבנה שהשם הוא הכלל ועלינו להתכלל בכלל כבנים נאמנים. בכדי לבוא לייחוד זה יש לפעול את מידת הבינה שהיא בחינת שמיעה, היא המאפשרת לאדם לבוא לנקודת ייחוד זו. שמע – שם ע, שהאות ע היא מדרגת החוכמה אליה יש לבוא דרך הבינה. שמע ישראל זו אחדות לאהבה.

תרכה) ע' השמות הם במרכבה העליונה, חג"ת דז"א שמחזה ולמעלה, מרכבה לבינה, ע"ב (72) שמות של ג' הפסוקים וייסע ויבוא ויט, ע' סנהדרין וב' עדים. ממרכבה עליונה מתברך שֵם, מלכות, ונכלל בהם. אחר שמע כתוב ישראל, בכלל, ז"א, שהוא ישראל סבא, שיהיה בכלל אחד עם מקום שהוא דבקות הכול. שז"א, ישראל, יהיה בדבקות עם ישראל סבא, שעולה ומלביש עליו. שמע ישראל רומז שעתה מתדבקת אישה בבעלה, המלכות, שנקראת שם, בז"א, שנקרא ישראל, ויהיה הכול בכלל אחד. וזהו פירושו של שמע ישראל של הייחוד. אח"כ מייחד ג' צדדים, ה' אלקינו ה' אחד, שהם או"א וז"א, שיהיה הכול אחד.

תרכו) שמע ישראל שנכתב בכל שאר המקומות, אינם באופן זה, אבל כל האחרים באים לדרוש, וכולם במקום אחר התדבקו: שמע ישראל אתה עובר היום, שמע ישראל היום הזה נהיית לעם. וכולם במדרגה התחתונה התדבקו, המלכות, הנקראת שמיעה.

תרכז) שמע ישראל הַיּוֹם הַזֶּה נִהְיֵיתָ לְעָם. היית, היה צריך לומר, מהו נהיית? אלא בכל מקום, שכתוב עם רומז כאשר נשברו ליבם לעבודת הקב"ה דהיינו שברו את האגו, וע"כ כתוב נהיית וכמ"ש: שְׁמָעוּנִי אַחַי וְעַמִּי. אם אחי, למה עמי? ואם עמי, למה אחי? אלא אמר דוד, אם ברצון תעשו, אתם אחי, ואם לא, אתם עמי, שתשברו ליבכם לעבודתי. כך היום הזה נהיית לעם, ששברת ליבך לעבודת הקב"ה. אם לא תבחרו לשבור את האגו בעצמם, תאלצו לעשות זאת בלי תירוצים שלא ניתן לעבוד את השם באחדות.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה רה-רז
1. מאיזה צד הצירופים ה"צ, ו"פ וז"ע? מאיזה פסוק לומדים זה בבריאה?
2. מאיזה צד הצירופים ח"ס, ט"ן, י"מ וכ"ל? ומאיזה פסוק הם נלמדים?
3. מדוע כשרבי חייא ורבי יוסי הולכים בדרך הם אומרים דברי תורה?
4. אילו ג' פסוקים מזכיר פה שכתוב בהם "שמע ישראל"?
5. מה ההוראה של "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"?
6. מהם ה-ע' שמות וכיצד מגיעים לע"ב שמות של הפסוק "ויסע ויבא ויט"?
7. מהו "נהיית" בפסוק "היום הזה נהיית לעם"?
8. כתוב "שמועני אחי ועמי", שקשה אם אמר אחי למה אמר עמי ואם אמר עמי למה אמר אחי?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב